Böcker

Vi ger ut böcker som är till nytta för dig som arbetar främst inom kommuner och regioner. Här hittar du bland annat böcker om arbetsrätt, yttrandefrihet och kommunallagen.

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna om inköp av produkter i webbutiken.