Om oss - SKL Kommentus koncern

SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt en majoritet av Sveriges kommuner - som också utgör våra kunder. Vårt uppdrag är att göra största möjliga nytta för våra kunder genom att erbjuda strategiskt stöd inom inköp och HR.

  • Vi erbjuder offentlig sektor avtal och tjänster inom inköp och HR som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle.
  • Vår vision är att vara offentlig sektors mest värdeskapande samarbetspartner.
  • Vi deltar i Great Place To Work (GPTW) och har som mål att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser 2020.

Upphandlingar och färdiga ramavtal

Inom inköpsområdet driver vi en nationell inköpscentral, SKL Kommentus Inköpscentral som tar fram och förvaltar en bred portfölj av ramavtal. Syftet är att förenkla försörjningen till offentlig sektor av varor och tjänster.

Konsultverksamhet inom upphandling

Genom AffärsConcept, vår konsultverksamhet erbjuder vi kvalificerat stöd och utbildningar inom inköp och upphandling.

HR-tjänster, böcker och blanketter

Inom HR-området, genom SKL Kommentus HR- & chefsstöd erbjuder vi utbildning och ett antal digitala tjänster som stöd till beslutsfattare och chefer inom främst arbetsrättsområdet. Vi distrubuerar även tryckta lagar, avtal och blanketter samt ett urval av böcker.

Offentlig sektors mest värdeskapande samarbetspartner

Med vår verksamhet vill vi förenkla vardagen för våra kunder, frigöra resurser och bidra till en hållbar utveckling inom den offentliga verksamheten.

Emilia Broniarczyk

Ledningsassistent, SKL Kommentus
Tel:
08-709 59 22
Mobil:
070-386 55 79
Skicka e-post

Har du frågor om våra ramavtal eller böcker och blanketter? Hitta kontaktuppgifter på länken ovan. 

SKL Företag AB, som ägs av SKL, är moderbolag för ett antal dotter- och intresseföretag. SKL Kommentus är ett av bolagen. 

Läs om SKL:s företag

SKL Kommentus, SKL och Inera samarbetar för att kunna erbjuda offentlig sektor fler digitala tjänster.