Alla våra ramavtal

Gå vidare för att se samtliga av de färdiga ramavtalen vi erbjuder.

Konsulttjänster upphandling

AffärsConcept hjälper dig med upphandling, strategiskt inköp och juridik.

HR- & chefsguiden

Ger dig stöd och vägledning i HR-frågor inom området arbetsrätten.

Det här upphandlar vi nu

Se vad som händer inom de planerade och pågående upphandlingarna.

Utbildning offentlig upphandling

AffärsConcept erbjuder kvalitativa kurser på flera orter och via webben.

Lönelänken

Effektivt, strategiskt löneanalysverktyg för arbetsgivare i kommun och landsting.

Allmänna bestämmelser (AB) - webbkurs

Ger dig grundläggande kunskap om AB och arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB, exempelvis Semesterlagen och Lagen om anställningsskydd.
Läs mer och beställ kursen här

På SKL Kommentus vill vi göra saker bättre tillsammans, det är härligt och skapar god stämning. Genom stor öppenhet och lyhördhet inom organisationen och en gemensam strävan att utvecklas är vårt mål att bli Sveriges bästa arbetsplats. 

Daniel Yousefi HR-ansvarig

Aktuellt

21 mars 2019 | LOU | Upphandlingsrätt

Hon ska utveckla AffärsConcepts område Upphandlingsrätt

Helena Ottosson Kraus är utbildad jurist och senior upphandlingskonsult på AffärsConcept. Sedan januari i år är hon dessutom ansvarig för tjänsteområdet Upphandlingsrätt.

Så funkar Trygghetslarm och larmmottagning

"Tvärfunktionellt samarbete i inköpsprocesser och tätt samarbete mellan inköpare och leverantörer är två framgångsfaktorerna när det gäller bra upphandlingar och inköp."

SKL Kommentus UC