Alla våra ramavtal

Gå vidare för att se samtliga av de färdiga ramavtalen vi erbjuder.

Konsulttjänster upphandling

AffärsConcept hjälper dig med upphandling, strategiskt inköp och juridik.

HR- & chefsguiden

Ger dig stöd och vägledning i HR-frågor inom området arbetsrätten.

Pågående upphandlingar

Se vad som händer inom de planerade och pågående upphandlingarna.

Utbildning offentlig upphandling

AffärsConcept erbjuder kvalitativa kurser på flera orter och via webben.

Lönelänken 3.0

Ett användarvänligt löneanalysverktyg – effektivt stöd i arbetet med lönestruktur, lönespridning och prognostisering.

För mig är det viktigt att vara närvarande och möta kundens behov i stunden. I kundsupporten vet jag aldrig vad nästa samtal ska handla om. Många av de frågor vi får in är komplexa och jag lär mig nya saker varje dag.

Hannele Söderholm Kundsupport Inköpscentralen

Aktuellt

17 februari 2020 | HR-tjänster

It- och HR-arbetet, bästa stödet för Region Sörmland

Vi har pratat med Katarina Karlsson, Förvaltningsledare HR-området Region Sörmland och ställt några frågor kring vad en förvaltningsledare gör och hur Region Sörmland arbetar med HR-frågor.

Senaste nytt

För oss har 2019 präglats av utveckling, samarbete, hög produktionstakt och interaktion med alla kunder och samarbetspartners. Vår vd Eva-Lotta Löwstedt Lundell summerar året som gått och reflekterar över vad vi har att vänta framöver. Vilka utmaningar har våra kunder och vilka möjligheter kan vi skapa tillsammans?