Alla våra ramavtal

Gå vidare för att se samtliga av de färdiga ramavtalen vi erbjuder.

Konsulttjänster upphandling

AffärsConcept hjälper dig med upphandling, strategiskt inköp och juridik.

HR- & chefsguiden

Ger dig stöd och vägledning i HR-frågor inom området arbetsrätten.

Pågående upphandlingar

Se vad som händer inom de planerade och pågående upphandlingarna.

Utbildning offentlig upphandling

AffärsConcept erbjuder kvalitativa kurser på flera orter och via webben.

Verktyg för löneanalys

Lönelänken, ett effektivt, strategiskt löneanalysverktyg för arbetsgivare i kommun och region.

På SKL Kommentus vill vi göra saker bättre tillsammans, det är härligt och skapar god stämning. Genom stor öppenhet och lyhördhet inom organisationen och en gemensam strävan att utvecklas är vårt mål att bli Sveriges bästa arbetsplats. 

Daniel Yousefi HR-ansvarig

Aktuellt

5 december 2019 | Utbildningar | Upphandling

Entreprenadupphandling på djupet

Att få grotta ner sig i praktiska upphandlingsexempel, fördjupa sin förståelse för juridiken och lära sig ta fram upphandlingsdokument - allt kopplat till entreprenader och byggprojekt. Det var vad som lockade Sandra Janson till AffärsConcepts utbildning för att bli diplomerad entreprenadupphandlare.

Senaste nytt

Att anbud förkastas på grund av bagatellartade brister eller anbudsslarv är kostsamt för offentlig sektor och skadligt för konkurrensen och den goda affären. Nu vill vi försöka få till ett ändrat synsätt på förtydliganden och kompletteringar, skriver Erik Edström och Sara-Li Olovsson.