Alla våra ramavtal

Gå vidare för att se samtliga av de färdiga ramavtalen vi erbjuder.

Konsulttjänster upphandling

AffärsConcept hjälper dig med upphandling, strategiskt inköp och juridik.

HR- & chefsguiden

Ger dig stöd och vägledning i HR-frågor inom området arbetsrätten.

Pågående upphandlingar

Se vad som händer inom de planerade och pågående upphandlingarna.

Utbildning offentlig upphandling

AffärsConcept erbjuder kvalitativa kurser på flera orter. Nu kan du även delta på alla våra utbildningar via webben!

Lönelänken 3.0

Ett användarvänligt löneanalysverktyg – effektivt stöd i arbetet med lönestruktur, lönespridning och prognostisering.

För oss är det viktigt att bibehålla och utveckla goda relationer med leverantörer och branschorganisationer. Tillsammans kan vi bidra till att frigöra resurser till välfärden.

Ted Stalte Chef strategiska relationer

Aktuellt

19 mars 2020 | Ramavtal | Arrangemang | Digitalisering

”Det är som att dansa tango"

Alla skolor ska ha likvärdig tillgång och användning av digitalisering i skolan senast 2022. Men vad betyder det i praktiken och hur vi når dit? Detta stod i fokus på det heldagsseminarium som arrangerades av SKL Kommentus Inköpscentral den 10 mars i Stockholm.

Senaste nytt

Vi måste få dimman att lätta och gå med full gas, skriver vår hållbarhetsstrateg Marilouise Berg - men det kräver ett stort engagemang, modiga beslutsfattare och en osviklig strävan att ligga i framkant.