Alla våra ramavtal

Gå vidare för att se samtliga av de färdiga ramavtalen vi erbjuder.

Konsulttjänster upphandling

AffärsConcept hjälper dig med upphandling, strategiskt inköp och juridik.

HR- & chefsguiden

Ger dig stöd och vägledning i HR-frågor inom området arbetsrätten.

Pågående upphandlingar

Se vad som händer inom de planerade och pågående upphandlingarna.

Utbildning offentlig upphandling

AffärsConcept erbjuder kvalitativa kurser på flera orter och via webben.

Verktyg för löneanalys

Lönelänken, ett effektivt, strategiskt löneanalysverktyg för arbetsgivare i kommun och landsting.

Bli diplomerad upphandlare!

Kursstart 24 september. Riktar sig till upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar.

Jättebra med många praktiska övningar. Bra koppling mellan juridik och praktik.

Läs mer och boka här.

På SKL Kommentus vill vi göra saker bättre tillsammans, det är härligt och skapar god stämning. Genom stor öppenhet och lyhördhet inom organisationen och en gemensam strävan att utvecklas är vårt mål att bli Sveriges bästa arbetsplats. 

Daniel Yousefi HR-ansvarig

Aktuellt

16 september 2019 | Upphandling | LOU | Arrangemang

Kundattraktivitet i offentlig sektor

Kan offentliga kunder bli mer attraktiva för att få in fler bra leverantörer på den offentliga marknaden? SKL Kommentus Inköpscentral bedriver tillsammans med Stockholms Universitet ett forskningsprojekt om offentliga aktörers förmåga att attrahera bra leverantörer, och förhoppningen är att forskningens resultat ska bidra till en bättre offentlig marknad för både kunder och leverantörer.