Alla våra ramavtal och DIS

Gå vidare för att se samtliga färdiga ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) som vi erbjuder.

Affärsrådgivning upphandling

AffärsConcept hjälper dig med upphandling, strategiskt inköp och juridik.

HR- & chefsguiden

Ger dig stöd och vägledning i HR-frågor inom området arbetsrätten.

Pågående upphandlingar

Se vad som händer inom de planerade och pågående upphandlingarna.

Utbildning offentlig upphandling

AffärsConcept erbjuder kvalitativa kurser på flera orter. Nu kan du även delta på alla våra utbildningar via webben!

Lönelänken 3.0

Ett användarvänligt löneanalysverktyg – effektivt stöd i arbetet med lönestruktur, lönespridning och prognostisering.

Marilouise Berg

Jag är stolt över det gedigna arbete vi bedriver med att ta fram hållbarhetskrav och att följa upp dem. De kommuner och regioner som använder våra ramavtal och DIS behöver aldrig tvivla på att de gör nytta!

Marilouise Berg Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus Inköpscentral

Aktuellt

20 november 2020 | Upphandling | LOU | Ramavtal

Inköpscentralen planerar tillfälliga ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning

På grund av de problem som förekommit i Tunstalls larmmottagning senaste tiden och de många frågor som uppstått med anledning av det, dröjer avtalstecknandet för det nya ramavtalet för Trygghetslarm. Därför planerar vi nu, parallellt med vår fortsatta utredning av händelsen, att ingå tillfälliga ramavtal med övriga sex leverantörer i upphandlingen.

Senaste nytt

Frågan om vad som kännetecknar ett ramavtal är för närvarande på tapeten både i Danmark och Sverige efter färska avgöranden i domstol. Anna Larsson, bolagsjurist på SKL Kommentus, reflekterar kring ämnet i vår juridiska krönika.