Alla våra ramavtal och DIS

Gå vidare för att se samtliga färdiga ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) som vi erbjuder.

Affärsrådgivning upphandling

AffärsConcept hjälper dig med upphandling, strategiskt inköp och juridik.

HR- & chefsguiden

Ger dig stöd och vägledning i HR-frågor inom området arbetsrätten.

Pågående upphandlingar

Se vad som händer inom de planerade och pågående upphandlingarna.

Utbildning offentlig upphandling

AffärsConcept erbjuder kvalitativa kurser på flera orter. Nu kan du även delta på alla våra utbildningar via webben!

Lönelänken 3.0

Ett användarvänligt löneanalysverktyg – effektivt stöd i arbetet med lönestruktur, lönespridning och prognostisering.

Vi måste ha förståelse för kundens och marknadens behov och utveckling. Genom att arbeta kategoribaserat får vi den kunskap och effekt vi behöver, och en avtalsportfölj som ger våra kunder det de behöver i sin försörjningsprocess.

Mia Friari Söderholm Kategorichef, SKL Kommentus Inköpscentral

Aktuellt

23 mars 2021 | Upphandling | Organisation | Arbetssätt

”Strategisk försörjning är inte en upphandlings- eller inköpsfråga”

Världen har levt över ett år med Coronapandemin som tydligt belyst kritiska utmaningar med bl.a. varuförsörjningen i Sverige och gett anledning att se över strategierna för hur vi ska klara oss bättre under nästa kris. Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på SKL Kommentus, som snart byter namn till Adda, är expert på just dessa frågor och delar med sig av sina insikter.

Senaste nytt

I vår byter SKL Kommentus namn till Adda. Namnvalet bygger på en önskan om ett enkelt och tydligt namn som kan associeras till syftet med hela verksamheten: att addera värde och nytta till våra kunder i offentlig sektor.