Alla våra ramavtal

Gå vidare för att se samtliga av de färdiga ramavtalen vi erbjuder.

Konsulttjänster upphandling

AffärsConcept hjälper dig med upphandling, strategiskt inköp och juridik.

HR- & chefsguiden

Ger dig stöd och vägledning i HR-frågor inom området arbetsrätten.

Pågående upphandlingar

Se vad som händer inom de planerade och pågående upphandlingarna.

Utbildning offentlig upphandling

AffärsConcept erbjuder kvalitativa kurser på flera orter. Nu kan du även delta på alla våra utbildningar via webben!

Lönelänken 3.0

Ett användarvänligt löneanalysverktyg – effektivt stöd i arbetet med lönestruktur, lönespridning och prognostisering.

Vi behöver ha förståelse för vilka utmaningar våra kommuner och regioner står inför i framtiden. Om vi ska vara relevanta och erbjuda bra tjänster måste vi hela tiden lyfta in deras horisont.  

Lina Lidell Omvärldsanalytiker SKL Kommentus

Aktuellt

17 juni 2020 | LOU | Krönika

Debattartikel: Ny tolkning av Coopservice-dom

Åsa Edman (chefsjurist) och Lotta Olsson (bolagsjurist) på SKL Kommentus har skrivit en debattartikel i Upphandling24 kopplat till Coopservice-domen om skyldigheten att ange takvolymer. ”Vi uppmuntrar alla ramavtalsintresserade att läsa Coopservice med inre marknadsglasögonen på. Vi tycker att de lite svårlästa domskälen blir betydligt mer logiska och begripliga då.”

Senaste nytt

Musikinstrument 2019 - så lämnar du anbud i upphandlingen

I ovanstående film förklarar vi hur du som är leverantör och vill lämna anbud i upphandlingen Musikinstrument 2019 går tillväga. I kronologisk ordning går vi igenom och visar de olika avsnitten i upphandlingsverktyget TendSign.