Alla våra ramavtal och DIS

Gå vidare för att se samtliga färdiga ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) som vi erbjuder.

Affärsrådgivning upphandling

AffärsConcept hjälper dig med upphandling, strategiskt inköp och juridik.

HR- & chefsguiden

Ger dig stöd och vägledning i HR-frågor inom området arbetsrätten.

Pågående upphandlingar

Se vad som händer inom de planerade och pågående upphandlingarna.

Utbildning offentlig upphandling

AffärsConcept erbjuder kvalitativa kurser på flera orter. Nu kan du även delta på alla våra utbildningar via webben!

Lönelänken 3.0

Ett användarvänligt löneanalysverktyg – effektivt stöd i arbetet med lönestruktur, lönespridning och prognostisering.

Vi måste ha förståelse för kundens och marknadens behov och utveckling. Genom att arbeta kategoribaserat får vi den kunskap och effekt vi behöver, och en avtalsportfölj som ger våra kunder det de behöver i sin försörjningsprocess.

Mia Friari Söderholm Kategorichef, SKL Kommentus Inköpscentral

Aktuellt

5 mars 2021 | Upphandling | Ramavtal

Inköpscentralen upphandlar snabbtester för Covid-19

SKL Kommentus Inköpscentral har påbörjat en nationell ramavtalsupphandling av snabbtester för Covid-19. Avtalet beräknas vara på plats till sommaren.

Senaste nytt

Den nya genomförandeförordningen om standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar (eForms) ska vara implementerad 2023. Philip Johansson och Lotta Olsson ger sin syn på vad som blir viktigt när eForms ska införas i Sverige.