Upphandling, ramavtal och konsult

SKL Kommentus har de tjänster du behöver inom offentlig upphandling och ramavtal. Vill du ta hjälp med att upphandla varor eller tjänster erbjuder vi upphandlingskonsulter, eller så kan du använda våra färdiga ramavtal vi upphandlat - både nationella och regionala.

Det här upphandlar vi nu

Se vad som händer inom de planerade och pågående upphandlingarna.

Vara kund på våra ramavtal

Allt du behöver veta för att kunna använda ramavtalen.

Konsulttjänster upphandling

AffärsConcept hjälper dig med upphandling, strategiskt inköp och juridik.

Gå direkt till ramavtalen

Samtliga nationella ramavtal och avtalskategorier.

Lär dig om STIC

Vi har även regionala ramavtal. Stockholms Inköpscentral, STIC, upphandlar och förvaltar flera avtal till kommuner i Stockholms län. 

Anlita en upphandlingskonsult

Konsulter för allt du behöver hjälp med inom offentlig upphandling. Kontakta oss så berättar vi mer.

Hållbar upphandling

Alla människor har rätt till bra arbetsförhållanden. Men vi vet idag att det finns människor som utnyttjas och far illa i sitt arbete. Därför är det viktigt att vi ställer sociala och etiska krav på upphandlade leverantörer. Vi behöver också följa upp för att se att kraven efterföljs.

Att ha tillgång till Hållbarhetskollen innebär att du som upphandlande myndighet kan ta del av samordnade uppföljningar av etiska och sociala krav.

Hållbarhetskollen är kostnadsfri för våra kunder!

SKL Kommentus UC