Upphandling, ramavtal och konsult

SKL Kommentus har de tjänster du behöver inom offentlig upphandling och ramavtal. Vill du ta hjälp med att upphandla varor eller tjänster erbjuder vi upphandlingskonsulter, eller så kan du använda våra färdiga ramavtal vi upphandlat - både nationella och regionala.

Pågående upphandlingar

Se vad som händer inom de planerade och pågående upphandlingarna.

Alla ramavtal

Gå vidare för att se samtliga av de färdiga ramavtalen vi erbjuder.

Konsulttjänster upphandling

AffärsConcept hjälper dig med upphandling, strategiskt inköp och juridik.

Ramavtal Stockholm

Kommuner i Stockholm län.

Beställ på ramavtal

Så gör du ett avrop från början till slut.

Bli ramavtalskund

Som kund kan du nyttja våra ramavtal.

Anlita en konsult

Vi stödjer dig i allt inom offentlig upphandling.

Flicka utsträckt på gräsmatta

Hållbar upphandling

Alla har rätt till bra arbetsförhållanden. Ändå utnyttjas människor och far illa i sitt arbete. Det är viktigt att vi ställer sociala och etiska krav vid upphandling och inte minst följer upp att kraven följs.

Hållbarhetskollen ger dig möjlighet att ta del av samordnade uppföljningar av etiska och sociala krav.

Tjänsten är kostnadsfri för våra kunder!

Anpassat stöd och service när ni använder våra ramavtal. På plats hos er.

Svarar på allt som rör inköp, avrop och ramavtal.