Hantering av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen ersätter den gamla personuppgiftslagen (PuL) och ger dig stärkta rättigheter genom att ställa högre krav på hur företag får hantera dina uppgifter.

GDPR – bättre skydd för dina uppgifter

Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter och vi välkomnar den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen ersätter den gamla personuppgiftslagen (PuL) och ställer högre krav på hur företag får hantera dina uppgifter och ger dig stärkta rättigheter.

Vi är öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de personuppgifter som vi sparar hos oss och sparar dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling.

Efter det kommer vi på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.