Abonnera på avtal

Förutom försäljning av tryckta kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar så erbjuder vi för kommuner och landsting även möjligheten att teckna abonnemang på avtal.

Abonnera på tryckta kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar

För att hålla dig uppdaterad med nya versioner av avtal och lagar så kan du teckna ett abonnemang. Då skickas de häften du är intresserad av automatiskt till dig när det finns nya versioner. Systemet bygger på att du själv sätter in aktuella avtal eller lagar i respektive pärm. Du kan välja att abonnera på olika grupper beroende på vad det finns för behov i verksamheten.

Grupper avtal och lagar

Generalabonnemang | Arbetsrättsliga lagar | Huvudavtal Kommuner | Pensionsavtal | Löneavtal mm allmänt | Medinflytandeavtal | Räddningstjänst | Jourtjänstgörande personal | Lägerverksamhet | Läkare | Lärare | Personlig assistent

Intresseanmälan kollektivavtal

Vill du veta mer om våra tryckta kollektivavtal eller starta ett abonnemang? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.