Abonnera på tryckta kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar

Förutom försäljning av tryckta kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar så erbjuder vi för kommuner, regioner och för Sobona medlemmar även möjligheten att teckna abonnemang på avtal.

Vi har avtal och lagar uppdelade i olika grupper som du kan abonnera på. Teckna ett abonnemang så håller du dig uppdaterad med nya versioner av avtal och lagar. Då skickas de häften du är intresserad av automatiskt till dig när det finns nya versioner.

Abonnera på lagar och avtal inom SKLs område

Generalabonnemang är en prenumeration där de flesta avtal och lagar ingår, det är även den vanligaste och största gruppen. Vi har två generalabonnemang, grupp 00 som är inriktad mot kommun samt grupp 99 som är inriktad mot region.
För att läsa mer om SKL's abonnemang

Abonnera på lagar och avtal inom Sobonas område

Tillsammans med Sobona har vi nu skapat abonnemang som är anpassat efter era verksamheter.
För att läsa mer om Sobonas abonnemangsgrupper

Beställning

Fyll i formuläret för att göra en beställning.
Har du frågor kontakta Frida Johansson.