Socialtjänst

För ämnesområdet socialtjänst hittar du blanketter inom fyra olika varugrupper. Grupperna är Bostadsanpassningsbidrag, Ekonomi, Lagen om stöd och service till funktionshindrade, Placering i enskilt hem/familjehem, adoption samt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

Avtal - familjehem

Artikelnr: 728514 Finns inte i lager
10-49 st
60,00 kr/st
50-99 st
29,95 kr/st
100 > st
15,80 kr/st

Avtal - kontaktperson/-familj

Artikelnr: 728555 Finns inte i lager
10-49 st
59,90 kr/st
50-99 st
29,95 kr/st
100-499 st
15,80 kr/st
500-999 st
12,70 kr/st
1000 > st
10,90 kr/st

Avtal om sjuklöneersättning

Artikelnr: 728004 Finns inte i lager
10-49 st
35,65 kr/st
50-99 st
17,85 kr/st
100-499 st
9,50 kr/st
500 > st
7,60 kr/st

Begäran

Artikelnr: 708045 Finns inte i lager
10-49 st
35,65 kr/st
50-99 st
17,85 kr/st
100-499 st
9,50 kr/st
500-999 st
7,60 kr/st
1000 > st
6,75 kr/st

Bekräftelse på anmälan

Artikelnr: 709068 Finns inte i lager
10-49 st
34,60 kr/st
50-99 st
17,35 kr/st
100-499 st
9,05 kr/st
500-999 st
7,30 kr/st
1000 > st
6,10 kr/st

Beräkningsunderlag

Artikelnr: 728613 Finns i lager
10-49 st
37,20 kr/st
50-99 st
19,40 kr/st
100-499 st
11,10 kr/st
500-999 st
9,20 kr/st
1000 > st
8,25 kr/st

Beslut

Artikelnr: 728605 Finns inte i lager
10-49 st
35,65 kr/st
50-99 st
17,85 kr/st
100-499 st
9,50 kr/st
500-999 st
7,60 kr/st
1000 > st
6,75 kr/st

Beslut LVM

Artikelnr: 741020 Finns inte i lager
10-49 st
35,65 kr/st
50-99 st
17,85 kr/st
100-499 st
9,50 kr/st
500-999 st
7,65 kr/st
1000 > st
6,75 kr/st

Erbjudande om personlig assistans

Artikelnr: 708052 Finns inte i lager
10-49 st
35,65 kr/st
50-99 st
17,85 kr/st
100-499 st
9,50 kr/st
500-999 st
7,60 kr/st
1000 > st
6,75 kr/st

Fullmakt

Artikelnr: 728012 Finns inte i lager
10-49 st
35,65 kr/st
50-99 st
17,85 kr/st
100-499 st
9,50 kr/st
500-999 st
7,60 kr/st
1000 > st
6,75 kr/st