Kommunal nämndadministration

Den kompletta handboken för ordföranden och sekreterare i fullmäktige, styrelser och nämnder. Sjunde upplagan

Av: Axel Danielsson

Nu är den här, den efterlängtade uppdaterade utgåvan av den populära boken Kommunal nämndadministration.

Kommunal nämndadministration är den kompletta handboken för nämndsekreterare.
Handboken ger grundläggande kunskaper om lagar och regler för förberedelser, genomförande och dokumentation av kommunala nämndsammanträden. Den har nu uppdaterats med vad som gäller enligt den nya kommunallagen, nya förvaltningslagen och den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Handboken är även till stor hjälp för ordförande i fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Detta gäller särskilt avsnitten som i detalj visar vilka regler som gäller för hur olika frågor som uppkommer på sammanträdena ska hanteras och protokollföras.
Handboken kan även fungera som stöd till handläggare som svarar för ärendeberedning och registratorer och andra administratörer som arbetar med diarieföring, beslutsexpediering med mera.

Merparten av all information inom den kommunala nämndadministrationen utgörs av allmänna handlingar. I ett relativt omfattande kapitel ger handboken detaljerade svar på vilka handlingar som anses som allmänna och vilka praktiska och juridiska krav som ställs på hantering av allmänna handlingar, särskilt vad gäller elektroniska handlingar. Offentlighetsprincipen och hanteringen av allmänna handlingar berör även arkivarier, IT-ansvariga med flera.

Artikelnummer:
7345-284-7
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2018
ISBN:
978-91-7345-284-7

Kommentarer (6)

Göran Löfgren

1. Skrivet den 9 januari 2019 kl. 11.50

Leverans adress

Göran Löfgren
Kolstaden 125
38291 Nybro

Camilla Andersson

2. Skrivet den 7 december 2018 kl. 13.46

Hej Lars, För att beställa boken så ringer du oss på 08-709 59 90, mailar oss på order@sklkommentus.se eller lägger ordern i vår webbutik här på hemsidan.
Med vänlig hälsning Camilla, Kundservice

Lars Sundbom

3. Skrivet den 7 december 2018 kl. 09.58

Kungsbacka kommun
Fakturan
E-handel
434 81 Kungsbacka

Stefan

4. Skrivet den 22 november 2018 kl. 14.39

Om man vill lägga order på våra artiklar, lägger man den antingen via mail: order@sklkommentus.se, eller via telefon 08-709 59 90, eller via vår webbutik på hemsidan.

Stefan,Kundservice

Maja-Liisa Odelius

5. Skrivet den 22 november 2018 kl. 14.16

Orust kommun
Administrativa enheten
473 80 Henån

Cristina Hjorth Fresk

6. Skrivet den 9 oktober 2018 kl. 15.26

Bygg och miljöavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kalix kommun
952 81 Kalix

Skriv en kommentar

Lämna gärna en kommentar om produkten eller ställ dina frågor nedan. Vill du beställa produkten lägger du den i varukorgen eller kontaktar kundservice.