Överförmyndare

I ämnesområdet Överförmyndare hittar du blanketter till förmyndare, förvaltare och god man. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.