LVU och LVM

Här finns blanketter för Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt blankett för anmälan om missförhållande enligt SoL.

Bekräftelse på anmälan

Artikelnr: 709068 Finns inte i lager
10-49 st
34,60 kr/st
50-99 st
17,35 kr/st
100-499 st
9,05 kr/st
500-999 st
7,30 kr/st
1000 > st
6,10 kr/st

Beslut LVM

Artikelnr: 741020 Finns inte i lager
10-49 st
35,65 kr/st
50-99 st
17,85 kr/st
100-499 st
9,50 kr/st
500-999 st
7,65 kr/st
1000 > st
6,75 kr/st

Handräckningsbegäran LVU

Artikelnr: 709027 Finns inte i lager
10-49 st
53,30 kr/st
50-99 st
26,70 kr/st
100-499 st
14,25 kr/st
500-999 st
11,45 kr/st
1000 > st
9,05 kr/st