Lagar och avtal

I vår webbutik kan du beställa eller teckna abonnemang på tryckta häften med kollektivavtal för kommuner, regioner och medlemmar i Sobona samt arbetsrättslig lagstiftning.

  • Text i bilden.
    Om bla bla
  • Här hittar du de kollektivavtal, som SKL och Sobona tecknar centralt för medarbetare i kommuner och regioner.

    Du kan teckna abonnemang på tryckta lagar och avtal. Så snart det finns en ny version skickar vi den till dig per post.

    I HR- & Chefsguiden får du som abonnent tillgång till lagar, kollektivavtal, cirkulär och mycket mer inom arbetsrätt.