Lagar och avtal

I vår webbutik kan du beställa eller teckna abonnemang på tryckta häften med kollektivavtal för kommuner och regioner samt arbetsrättslig lagstiftning.

Här hittar du de kollektivavtal, som SKL och Sobona tecknar centralt för medarbetare i kommuner och regioner.

Du kan teckna abonnemang på tryckta lagar och avtal. Så snart det finns en ny version skickar vi den till dig per post.

I HR- & Chefsguiden får du som abonnent tillgång till lagar, kollektivavtal, cirkulär och mycket mer inom arbetsrätt.