Artiklar om Specialprodukter

 • Dagjournal två år

  Dagjournal för närvarorapportering i din verksamhet. En månad per uppslag samt plats för anteckningar.

  48 sidor, A4, häftad i rygg, gult omslag i kraftigare papper.

 • Klassbok frånvaro per timme

  Klassbok medger anteckningar om elevs frånvaro lektion för lektion under en termin. Varje dag omfattar 10 lektioner. Lektionsrutorna och planeringssidorna är så utformade att klassboken lätt anpassas till modulsystem med 20 moduler per dag. Till höger på sista veckouppslaget antecknas lämpligen klassens schema. Finns utrymme för 32 elever.

  A4. 52 sidor, rött omslag

 • Plastficka till vaccinationskort

  A7 (110x81 mm).

 • Hyreskontrakt för bostad

  Ett hyreskontrakt för bostad med förhandlingsklausul

  A4, blockade om 100 ex. Hålade i vänsterkant.

 • Röntgenkuvert ST-603

  Öppet röntgenkuvert med dubbla tumuttag.

  Storlek 190 x 250 mm, ST 603.

 • Register till pärm S-250

  Grå register i plast. Sats om tolv st.

 • Plastficka till hälsokort MB-9

  Öppen kortsida.

 • Plastficka för journalkort

  A5L. Öppen i två sidor. Glasklar plast.

 • Förvaringsficka med plats för 12 patientkort

  Blå hårdplast med tolv påsvetsade fickor till patientkort/förvaringsficka.

  A4

 • Plastficka till min personliga hälsobok

  Plastficka framtagen för att passa till Ö-6708, Min personliga hälsobok.

 • Talträningsmaterial med ljudövningar

  Vårt talträningsmaterial innehåller bilder och övningar som är framtagna för att träna och utveckla språket hos barn. Du kan använda bilderna i tal- och språkträning och som underlag för, samt inspiration till, minnesövningar och muntligt berättande. Det finns flera olika paket som sammantaget innefattar samtliga språkljud.

 • Hälso- och sjukvård

  För ämnesområdet hälso- och sjukvård finns specialprodukter inom sju varugrupper. Grupperna är Barn och ungdom, Matkuponger och kantinlappar, Läs- och talträning, Pärmar, Plastfickor, Journalföring samt Journalomslag och röntgenkuvert. Nedan listas alla produkter för ämnesområdet.

 • Min personliga hälsobok - somaliska

  Min personliga hälsobok är en folder för föräldrar om sitt barns hälsa, tillväxt och utveckling med utrymme för egna noteringar. Hälsoboken ger stöd för föräldrarnas egna frågor och önskemål, vilket är en viktig utgångspunkt för dialogen mellan föräldrar och BVC-personal. Den har delats ut av barnavårdscentralen till nyblivna mammor och pappor sedan 1994 och utgör ett komplement till den vanliga hälsojournalen.

  Den nya uppdaterade hälsoboken är omarbetad tillsammans med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam i Jönköping. Den innehåller relevant och viktig information som rör barnet samt tillväxtkurvor som har tagits fram och utformats av Kerstin Albertsson Wikland, professor i pediatrisk tillväxtforskning.

  Folder om 44 sidor i A5-format, förpackade om 100 ex.

 • Min personliga hälsobok - arabiska

  Min personliga hälsobok är en folder för föräldrar om sitt barns hälsa, tillväxt och utveckling med utrymme för egna noteringar. Hälsoboken ger stöd för föräldrarnas egna frågor och önskemål, vilket är en viktig utgångspunkt för dialogen mellan föräldrar och BVC-personal. Den har delats ut av barnavårdscentralen till nyblivna mammor och pappor sedan 1994 och utgör ett komplement till den vanliga hälsojournalen.

  Den nya uppdaterade hälsoboken är omarbetad tillsammans med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam i Jönköping. Den innehåller relevant och viktig information som rör barnet samt tillväxtkurvor som har tagits fram och utformats av Kerstin Albertsson Wikland, professor i pediatrisk tillväxtforskning.

  Folder om 44 sidor i A5-format, förpackade om 100 ex.

 • Röntgenkuvert ST-606

  Öppet röntgenkuvert med dubbelt tumuttag.

  Storlek 250 x 310 mm. ST-606.

 • Grön pärm utan register

  Grön ringpärm utan register.

  Pärmstorlek S-250 för papper i A4.

 • Pärm utan register S-250 blå

  Blå ringpärm utan register.

  Pärmstorlek S-250 för papper i A4

 • Plastficka

  Plastficka framtagen för att passa till Min personliga hälsobok, artikelnr Ö-6708, 412275, 412283, 412291

 • JM-00 Journalomslag mapp

  Journalomslag utan månadsmarkering. Mapp för arkivering av journaler.

  Säljs endast i hel förpackning om 250 ex. 250 g brun MF kraftkartong.

 • Aktomslag till arkivhandlingar

  220x310 mm. 170 g Scandia-kartong.

 • Journalomslag och röntgenkuvert

  Våra journalomslag finns i tre olika utföranden och röntgenkuverten finns i fem storlekar.

 • Arkivpapper

  Här hittar du arkivpapper i flera olika format och på rulle.

 • Blanketter för apoteksaktörer

  Vi har flertal tryckta blanketter som används av apoteksaktörer. Här hittar du bland annat recept, hjälpmedelskort, läkemedelsrekvisitioner och journalföring av narkotikaklassade läkemedel. Våra blanketter är alltid uppdaterade och framtagna utifrån gällande lagar och regler.

 • Vårt utbud av specialprodukter

  Specialprodukter är produkter som inte ingår i vårt standardsortiment av tryckta blanketter. Vi tillhandahåller specialprodukter inom i huvudsak två områden: arkivmaterial och hälso- och sjukvård. Du kan köpa produkter som aktomslag, arkivpapper, förbrukningsjournaler, matkuponger, medicinlistor och mycket annat.

 • Gul pärm utan register

  Gul ringpärm utan register.

  Pärmstorlek S-250 för papper i A4

 • Anvisning och kommentar till BHV journal

  Häftet innehåller anvisningar och kommetarer för barnhälsovårdsjournalen. Här finns även råd och anvisningar för användning och tolkning av tillväxtkurvan 0-7 år.

  Den svenska barnhälsovårdsjournalen är gemensam för hela landet, för olika yrkesgrupper och följer barnet vid flytt inom landet. Journalen är först och främst avsedd att vara ett stöd för den eller de personer, som ansvarar för patientens vård (SOSFS 1993:20 om patientjournalslagen).

  A4, 52 sidor inklusive omslag. Klammerhäftad i ryggen.

 • Förlossningsliggare

  Inbunden bok i blått klotband. Guldtryck på pärm och rygg. I uppslagen finns register med utrymme för personuppgift och journalanteckningar.

  A4, 200 sidor.

 • Barn och ungdom

  Här hittar du vår populära hälsobok för barn samt tillhörande plastficka. Hälsoboken finns även översatt till tre språk, engelska, somaliska och arabiska.

 • Plastfickor

  En plastficka bidrar till att skydda dina journaler eller kort. Här hittar du vårt utbud av plastfickor som är anpassade till våra produkter.

 • Matkuponger och kantinlappar

  Här hittar du matkuponger i olika utföranden och för olika tillfällen, så som lunch, kaffe och middag. Här hittar du också olika kantinlappar som används inom sjukvården.

 • Förskola och fritidshem

  I varugruppen Förskola och fritidshem hittar du våra dagjournaler för närvaro i verksamheten. Journalen finns i två varianter, en för ett års rapportering och en för två år.

 • Dagjournal ett år

  Dagjournal för närvarorapportering i din verksamhet. En månad per uppslag samt plats för anteckningar.

  24 sidor, A4, häftad i rygg, gult omslag i kraftigare papper.

 • Klassbok frånvaro per dag

  Klassboken medger anteckningar om varje elevs uppgifter i klassen och för hela läsåret. Närvaro och frånvaro kan antecknas per dag och vecka/läsår. Finns utrymme för 36 elever.

  A4. 16 sidor, Grönt omslag

 • Gymnastikjournal

  Gymnastikjournal med en anteckningsdel för idrottsresultat samt betyg och frånvaro

  A4. totalt 14 sidor

 • Tjänstledighetsliggare

  Inbunden bok för notering av tjänstledig personal. Boken är i rött klotband med präglat guldtryck. I uppslaget finns bland annat utrymme för anteckningar om orsak till ledighet och vem som ska vikariera.

  A4, Inlaga på 108 sidor.

 • Min personliga hälsobok - engelska

  Min personliga hälsobok är en folder för föräldrar om sitt barns hälsa, tillväxt och utveckling med utrymme för egna noteringar. Hälsoboken ger stöd för föräldrarnas egna frågor och önskemål, vilket är en viktig utgångspunkt för dialogen mellan föräldrar och BVC-personal. Den har delats ut av barnavårdscentralen till nyblivna mammor och pappor sedan 1994 och utgör ett komplement till den vanliga hälsojournalen.

  Den nya uppdaterade hälsoboken är omarbetad tillsammans med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam i Jönköping. Den innehåller relevant och viktig information som rör barnet samt tillväxtkurvor som har tagits fram och utformats av Kerstin Albertsson Wikland, professor i pediatrisk tillväxtforskning.

  Folder om 44 sidor i A5-format, förpackade om 100 ex.

 • Kassa

 • Arkiv

  Inom ämnesområdet Arkiv finns produkter för arkivering sorterade i tre varugrupper. Grupperna är Arkivpapper, Aktomslag och mappar samt Lantmäteriets aktomslag. Nedan listas alla inom ämnesområdet.

 • Journalomslag med bälg

  Journalomslag för arkivering. Tidigare artikelnummer var K436-01A.

  244g brun kraftkartong. 235 x 315 mm, neutralt tryck.

 • Aktomslag till sakägarexemplar

  220x310 mm. 210 g grön broschyrkartong Tre Kronor.

 • Tandvård

  Dagbok eller lösa blad för tidbokning inom tandvården. Finns för 10 minuters- alternativt 15 minuterspass.

 • Min personliga hälsobok - svenska

  Min personliga hälsobok är en folder för föräldrar om sitt barns hälsa, tillväxt och utveckling med utrymme för egna noteringar. Hälsoboken ger stöd för föräldrarnas egna frågor och önskemål, vilket är en viktig utgångspunkt för dialogen mellan föräldrar och BVC-personal.

  Den har delats ut av barnavårdscentralen till nyblivna mammor och pappor sedan 1994 och utgör ett komplement till den vanliga hälsojournalen.

  Den nya uppdaterade hälsoboken är omarbetad tillsammans med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam i Jönköping. Den innehåller relevant och viktig information som rör barnet samt tillväxtkurvor som har tagits fram och utformats av Kerstin Albertsson Wikland, professor i pediatrisk tillväxtforskning.

  Folder om 44 sidor i A5-format, förpackade om 100 ex.

 • Journalföring

  Här hittar du våra häften för journalföring, medicinlistor samt tillhörande kort.

 • Journalomslag utan bälg

  Journalomslag för arkivering. Tidigare artikelnummer var K435-01A.

  Neutralt tryck. 235x315 mm.

 • Min personliga hälsobok

  Hälsoboken är en folder för föräldrar om sitt barns hälsa, tillväxt och utveckling med utrymme för egna noteringar. Hälsoboken ger stöd för föräldrarnas egna frågor och önskemål, vilket är en viktig utgångspunkt för dialogen mellan föräldrar och BVC-personal. Den har delats ut av barnavårdscentralen till nyblivna mammor och pappor sedan 1994 och utgör ett komplement till den vanliga hälsojournalen.

  Den nya uppdaterade hälsoboken är omarbetad tillsammans med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam i Jönköping. Den innehåller relevant och viktig information som rör barnet samt tillväxtkurvor som har tagits fram och utformats av Kerstin Albertsson Wikland, professor i pediatrisk tillväxtforskning.

  Folder om 44 sidor i A5-format, förpackade om 100 ex.

 • Plastficka till skolhälsovårdsjournal

  221x300 mm.

 • Dagbok

  Dagbok för undervisning i slöjd, finns plats för tolv grupper om 20 elever. Indelad i höst- och vårtermin.

  A4, tolv uppslag, omslag med kraftigare papper.

 • Röntgenkuvert ST-610

  Öppet röntgenkuvert med dubbelt tumuttag.

  Storlek 370 x 450 mm. ST-610.

 • Röntgenkuvert ST-608

  Öppet röntgenkuvert med dubbelt tumuttag.

  Storlek 310 x 415 mm. ST-608.

 • Registrera ett konto

  Du som vill beställa i vår webbutik behöver först registrera dig och skapa ett konto. Detta gör du på den här sidan. Därefter loggar du in för att börja handla.

 • Röntgenkuvert med ogummerad klaff

  Kuvert för försändelse av röntgenbilder.

  410x510 mm. 160 g brunt papper.

 • Röd pärm utan register

  Röd ringpärm utan register.

  Pärmstorlek S-250 för papper i A4.

 • Plastficka till BHV-, FV- och MHV-blankett

  Plastficka till barnhälsovårdsjournal, förlossningsjournal eller mödrahälsovårdsjournal.

  A4. Dubbel med två stycken insticksfickor.

 • Böcker och blanketter

  I vår webbutik kan du köpa tryckta blanketter inom flera olika ämnesområden, alltifrån hälso- och sjukvård till förskola och skola. Här hittar du även en del specialprodukter så som plastfickor, tiddagböcker, aktomslag, arkivpapper, talträningsmaterial och hälsobok för barn. I butiken finns också våra böcker, arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. För att handla i butiken behöver du först registrera ett konto.

 • Specialprodukter

  Specialprodukter är produkter som inte ingår i vårt standardsortiment av tryckta blanketter. Vi erbjuder specialprodukter inom i huvudsak tre områden: arkivmaterial och hälso- och sjukvård samt tandvård. Du kan köpa produkter som aktomslag, arkivpapper, förbrukningsjournaler, matkuponger, medicinlistor och mycket annat.