Artiklar om Ramavtalskategori

 • Utskriftstjänster

  Ramavtalet Utskriftstjänster vänder sig till dig som har behov av att skicka ut brevförsändelser och fakturor, såväl postalt som digitalt. Hela hanteringen samlas hos en leverantör och spar resurser, tid och miljö.

 • Banktjänster

  Ramavtal Banktjänster vänder sig till dig som söker ett heltäckande banktjänstavtal som minskar kontanthanteringen, gör att transaktionsavgifterna blir lägre och att valuteringsdagarna uteblir.

 • Litteratur

  Med ramavtal för litteratur får biblioteken enkel tillgång till böcker och ljudböcker på såväl svenska som utländska språk.

 • Barnvaccin

  Ramavtalet för barnvaccin ger tillgång till vaccinerna inom det nationella vaccinationsprogrammet. Du avropar vaccinerna på rekvisition från ramavtalet, vilket ger ett stabilt flöde av leveranser.

 • Möbler

  Ramavtalet Möbler vänder sig till dig som behöver avropa möbler till offentlig verksamhet. Det är ett stort avtal med ett brett utbud av möbler från en rad ledande leverantörer.

 • Parkmaskiner och gräsklippare

  Ramavtalet fyller behovet av såväl redskap som tillbehör för skötsel och underhåll av parker, gator och torg, idrottsplatser, fastighetsförvaltning med mera. Maskinparken kan anpassas utifrån dina behov vad gäller storlek, prestanda, särskild utrustning och redskap.

 • Förbrukningsmaterial

  Kategorin Förbrukningsmaterial omfattar det som kontoret eller arbetsplatsen behöver - exempelvis pärmar, block, stiftpennor, dokumentförstörare, bläckpatroner, tonerkassetter eller ergonomiska tillbehör för skrivbordet.

 • Vad händer i det Europeisk samarbetet för en standardisering av internetprotokoll för Trygghetslarm

  Nedan en kort rapport från Peter Wallström, medlem i SEK, Svensk Elstandard och expert i Cenelec, TC79, WG4 och Product Owner vid Doro Care AB.

 • Därför arbetar vi med kategoristyrning

  Skjortor Kategoristyrning

  Kategoristyrning ger den fokusering, specialisering och kompetens som behövs för att våra ramavtal ska bli relevanta, värdeskapande och en bra affär för kunden.

 • Elenergi 2016 (statliga myndigheter)

  Ramavtalet Elenergi 2016 (statliga myndigheter) vänder sig till de statliga myndigheter som i förhand valt att använda ramavtalet.

 • Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

  Kategorin Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel består av flera ramavtal vilka innefattar nödvändiga produkter till sjukvården. Läkemedelsdelen erbjuder vacciner för barn- och elevhälsan som ingår i det nationella barnvaccinprogrammet, men även HPV och dTp.

 • IT-produkter och tjänster

  Kategorin IT-produkter och tjänster innehåller ramavtal på datorer, telefoner, videokonferenslösningar och konsulttjänster. Avtalen ska erbjuda ett enklare och tidsbesparande sätt att köpa prisvärda, kvalitativa produkter och tjänster inom området.

 • Utbildning och lärande

  Kategorin Utbildning och lärande tillgodoser främst kommuners behov av pedagogiskt material till skola och förskola. Det innefattar bland annat litteratur, läromedel samt skol- och lekmaterial i såväl olika former som åldersgrupper.

 • Sociala tjänster

  Kategorin Sociala tjänster omfattar ramavtal för externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen bestående av tre olika placeringsformer: HVB, konsulentstödd familjehemsvård och stödboende.

 • Förbrukning, administration och kontor

  Kategorin Förbrukning, administration och kontor omfattar vanligt förekommande förbrukningsvaror inom administrativ förvaltning – allt från kontorsstolen, receptionssoffan till yrkeskläder och skyddsskor.

 • Digitala tjänster

  Kategorin Digitala tjänster är en del inom kategorin Digitalisering och omfattar användarnära produkter och tjänster. Ramavtalen kan medverka till förändring och anpassning till de stora teknik- och affärsmodellskiften vi ser i digitaliseringens kölvatten.

 • Datormaterial inklusive tonerkassetter

  Ramavtal Datormaterial inklusive tonerkassetter 2014 erbjuder datormaterial, skrivartillbehör och ergonomiska tillbehör.

 • Lekplatsutrustning

  Via ramavtalet för lekplatsutrustning får du tillgång till park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö och parker och andra offentliga miljöer utomhus.

 • Vägmärken 2015

  På gamla vägmärken är ofta reflexförmågan kraftigt försämrad, därför är det viktigt att de byts ut med jämna mellanrum.

 • Kontorsmaterial

  Ramavtalet Kontorsmaterial 2014 erbjuder ett brett urval artiklar inom kontorsmaterial och dess produktgrupper.

 • Förskolebyggnader 2018

  Trycket efter fler förskolor är stort ute i landets kommuner. Därför gör SKI och SKL en gemensam upphandling av förskolebyggnader. Syftet med kommande ramavtal är att snabbare få fram kostnadseffektiva byggnadslösningar för permanent bruk där barnens behov är i centrum. Lösningarna ska leva upp till pedagogiska krav och ge en trygg miljö som lockar till lek.

 • Välfärdsteknologi

  Kategorin Välfärdsteknik omfattar produkter och tjänster som genomgår en förändring, till exempel ett teknikskifte eller effektivisering i någon form. Kategorin erbjuder för närvarande digitala trygghetslarm till äldre och funktionsnedsatta – men fler ramavtal kommer tillkomma.

 • Fordon

  Kategori Fordon innehåller ramavtalen som en vagnparksförvaltare (fleetmanager) behöver. Både avtal vid köp av nya fordon men också ekonomiska lösningar om det finns behov av finansiering för bilinköpen.

 • Administrativa tjänster

  Kategorin Administrativa tjänster innehåller ramavtalen som exempelvis en HR-avdelning behöver - lunchkort, dryckesautomater och prenumerationstjänster. Men också ramavtal som underlättar övergripande, bland annat postförmedling, bemanningstjänster, annonsförmedling och juridiska tjänster.

 • Resetjänster

  Kategorin Resetjänster innehåller än så länge bara ett ramavtal för hjälp med att boka resor och övernattningar. Det är en tjänst som många efterfrågar och avtalet är därför en del av vår basportfölj.

 • Finansiella tjänster

  Kategorin Finansiella tjänster innehåller finans- och tjänsteinriktade ramavtal framtagna för att underlätta kommunernas finansiella hantering. Exempel på befintliga avtal är banktjänster, inkasso och pension.

 • Kiruna först ut att avropa på högre hus

  Nu ska det byggas högre hus i Kiruna som är första kommun att avropa på del B i ramavtalet Bostadshus 2016.

 • Eldningsprodukter och drivmedel i bulk

  Du kan beställa petroleum- och biobaserade eldningsprodukter och drivmedel. Leverans sker i bulk, via tankbilsservice, direkt till din lokala anläggning.

 • Fordon

  Ramavtalet Fordon 2014-2 är bland de mest använda i vår avtalsportfölj och erbjuder dig möjligheten att anpassa fordonen efter dina behov.

  Läs mer om hur Bonus-Malus som trädde i kraft den 1 juli 2018 påverkar ramavtalet längst ned på sidan!

 • Inkassotjänster

  Ramavtal Inkassotjänster är till för dig som efterfrågar en helhetslösning inom inkasso - med en leverantör för alla ingående delar. Det innebär att du lämnar över dina fordringar till leverantören som sedan förvaltar dem under resten av avtalstiden.

 • Rekryteringstjänster

  Ramavtalet omfattar rekryteringstjänster för totaluppdrag och för enskilda steg i rekrytering, som exempelvis annonsering, intervju och urval.

 • VA-material

  Ramavtalet för VA-material täcker produktbehovet vid anläggnings-/installationsarbete samt reparation och underhåll av kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Avtalets kompletta sortiment, till förmånliga priser och villkor, bidrar såväl till det viktiga samhällsarbetet med stora byggnadsprojekt som utvecklingen av befintliga miljöer.

 • Ljuskällor

  Ramavtal för ljuskällor ger tillgång till all belysning till offentliga utrymmen, som skolor, arbetsplatser och idrottsanläggningar. Merparten av avtalsprodukterna är utvalda ur ett miljöperspektiv.

 • Ramavtal och avtalskategorier

  Våra ramavtal ska förenkla inköpen av varor och tjänster till din verksamhet. För att ta fram relevanta ramavtal som gör nytta har vi en ständig dialog med kommuner, landsting och regioner och lyssnar på deras behov. Ramavtalen är uppdelade i kategorier, klicka på kategorirubriken om du är nyfiken på att veta mer! Våra regionala ramavtal hittar du längst ned på sidan.

 • Bostad och entreprenad

  Kategorin Bostad och entreprenad innefattar ramavtal som exempelvis ska underlätta bostadsbyggande, underhåll av vägar och erbjuda tillfälliga lokallösningar.

 • Sociala tjänster

  Kategorin Sociala tjänster omfattar ramavtal för externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen bestående av tre olika placeringsformer: HVB, konsulentstödd familjehemsvård och stödboende.

 • Skolmaterial

  Ramavtalet Skolmaterial 2014-2 erbjuder ett brett urval artiklar inom traditionellt skol- och arbetsmaterial. Produktutbudet baseras på behovet under hela skoltiden, från förskole- och skolverksamhet upp till gymnasium.

 • Kopieringspapper inklusive pall

  Ramavtalet Kopieringspapper inklusive pall vänder sig till dig som har behov av större mängder kopieringspapper.

 • Järnhandelsvaror

  Ramavtalet för järnhandelsvaror fyller behovet av exempelvis traditionella verktyg, redskap, utrustning, elmaterial och sanitet till din verksamhet. Det breda produktsortimentet passar för såväl dagligt underhåll som reparationer och renoveringar.

 • Läromedel

  Ramavtalet ger dig möjlighet att beställa tryckta och inlästa läromedel på svenska och andra språk.

 • Telefoni 2013-2

  Ramavtal Telefoni 2013-2 är användbart när du behöver nya telefoner till konkurrenskraftigt pris.

 • Förbrukningsartiklar 2014

  Ramavtal Förbrukningsartiklar 2014 täcker ditt behov av medicinska förbrukningsartiklar.

 • Entrémattor

  De flesta offentliga miljöer behöver entrémattor för att fånga upp smuts och fukt, det svenska klimatet gör behovet särskilt stort. Utöver hygieniska fördelar är mattutbyte och underhåll viktigt ur hälsoperspektiv, exempelvis på förskolor där barnen ofta sitter på golvet.

 • Trygghetslarm och larmmottagning

  Detta ramavtal gör det möjligt för äldre och funktionsnedsatta att bo kvar hemma, utan att tumma på säkerheten.

 • Resebyråtjänster 2014

  Med ramavtalet Resebyråtjänster 2014 kan du boka exempelvis flyg-, tåg-, buss- och båtresor, anslutningstransporter, hyra av fordon, hotellrum och konferensarrangemang till förmånligt pris.

 • Elenergi

  Våra ramavtal för elenergi vänder sig till dig som önskar stabila elkostnader, utan tidskrävande administration under kontraktstiden. Med avtalen kan du vara förvissad om att energianvändandet blir så effektivt som möjligt. Det finns även olika miljöprodukter att välja som tillägg.

 • Gata och park

  Kategorin Gata och park är ett område som påverkar våra dagliga liv på flera sätt. Produkter för parker och lekplatser, VA-material för dricksvatten och fungerande avloppssystem, avfallshantering, vägmärken och vägsalt.

 • Programvaror

  Kategorin Programvaror är brett då det innefattar allt från små användarnära applikationer till tunga verksamhetsanpassade system, men även dynamiskt genom den snabba teknikutvecklingen. Här finns ramavtal för programvarulicenser samt de volymavtal som vi tecknat.

 • Teknik och energi

  Kategorin Teknik och energi innehåller ett antal ramavtal inom energi- och fastighetsområdet. Avtalen möter de flesta behov av energi, oavsett om det är för uppvärmning eller transporter. Vissa av dessa vänder sig till de som äger och/eller driver fastigheter.