Artiklar om Samordnad upphandling

 • Fokus på miljö i ny möbelupphandling

  Möbelavtalet är ett av de mest använda i SKI:s basportfölj. Det befintliga Möbler 2013 löper till sommaren 2018, vilket innebär att en ny upphandling pågår. Möbler 2017 drivs med ett utpräglat miljö- och hållbarhetstänk gällande produkter och tillverkning.

 • Fler ser värdet med STIC:s regionala ramavtal

  Stockholms Inköpscentral, STIC, har ett samarbete med kommuner i Stockholms län. Tillsammans med deltagande kommuner samordnas upphandlingar efter regionala behov och gemensamma ramavtal tas fram. Idag ingår elva av länets kommuner i STIC, och fler tillkommer löpande.

 • DIS olika steg

  pilar DIS olika steg

  DIS:et består av två olika steg: ansökningsperioden för leverantörerna och själva köpet av beställaren i systemet.

 • Dryckesautomater 2017

  Vill du ha tillgång till kaffe och dryck på jobbet? Fungerar dryckesautomaten i väntrummet dåligt? Behöver kaffemaskinen ständigt underhåll? Då är det här en upphandling du ska bevaka. Med Dryckesautomater 2017 finns både varma koppar och kalla glas alltid nära till hands.

 • Fordon 2018

  Ramavtalen för fordon är bland de mest använda i vår avtalsportfölj. Nu gör vi upphandlingen Fordon 2018 som även fortsättningsvis ger dig och din organisation tillgång till ett stort fordonsutbud. Urvalet kommer bestå av olika varumärken och modeller till bra priser.

 • Preventivmedel 2017

  Upphandlingen Preventivmedel 2017 består av produkter för användning i förebyggande syfte: kondomer. Kondomer skyddar mot både oönskad graviditet och könssjukdomar, därför bör de vara självklara och finnas nära till hands vid sexualupplysning till unga. Ett ansvar som till stor del ligger på ungdomsmottagningar och skolor.

 • Upphandling som politiskt verktyg

  Anna Fransson (S), regionstyrelsens ordförande i Kronoberg och ledamot i SKL Kommentus styrelse, skriver månadens gästkrönika på ämnet upphandling som politiskt verktyg.

 • Därför arbetar vi med kategoristyrning

  Skjortor Kategoristyrning

  Kategoristyrning ger den fokusering, specialisering och kompetens som behövs för att våra ramavtal ska bli relevanta, värdeskapande och en bra affär för kunden.

 • Inköpsservice för dina frågor och behov

  Neonskylt Inköpsservice

  Med Inköpservice kommer vi ännu närmre våra kunder och kan fokusera på deras behov. Funktionerna och tjänsterna som ingår i Inköpsservice ska underlätta vid inköp och användningen av ramavtalen.

 • Så samarbetar vi med leverantörerna

  Kedja Samarbete

  För att höja kvaliteten på våra upphandlingar och ramavtal för vi löpande dialog med befintliga och potentiella leverantörer och är intresserade av deras synpunkter.

 • Snabbguide till att använda våra ramavtal

  Galopphäst Snabbguide

  Detta är den korta sammanställningen över hur du kan använda våra ramavtal. För övergripande information hur du avropar och beställer på avtalen, gå vidare till sidorna som förklarar hela tillvägagångssättet mer detaljerat.

 • Elenergi 2017

  Alla offentliga verksamheter har behov av elenergi i någon form. Elenergi 2017 upphandlas som ett dynamiskt inköpssystem - DIS - och präglas därmed av flexibilitet, enkelhet och snabbhet. Du får flera valmöjligheter när det gäller prismodeller, miljöalternativ och kontraktslängd. Vid önskemål gör vi dessutom ditt avrop i DIS, därefter tar det ungefär två veckor till färdigt avtal.

 • Upphandlings- eller inloggningsansvarig – du ser till att ramavtalet kan användas

  Alla svenska kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag kan bli kund hos oss och använda våra ramavtal. Du som är upphandlingsansvarig i din organisation ser till att ni får rätt att nyttja avtalen. Här berättar vi hur det går till.

 • Steg 3 - ramavtal klart

  Ringklocka

  När avtalsspärren löpt ut blir de antagna ramavtalsleverantörerna kallade till avtalsmöte med kontraktssignering. Efter detta skickar vi ut information till våra kunder att ramavtalet är klart för användning.

 • Leverantör – du levererar produkter och tjänster på ramavtalet

  Svetsare För leverantörer

  Stora som små företag kan bli leverantörer på våra ramavtal och få offentlig sektor som kund. Som ramavtalsleverantör når du ut till alla Sveriges 290 kommuner, 21 landsting, regioner och kommunala bolag.

 • Avstegsanmälan – tacka nej till ett ramavtal

  hand avstegsanmälan

  När vi informerar om en påbörjad upphandling kan den som är upphandlings- eller inloggningsansvarig välja bort det kommande ramavtalet.

 • Annonsförmedlingstjänster 2018

  Syftet med upphandlingen Annonsförmedlingstjänster 2018 är att tillhandahålla hjälp vid annonsering. Annonsbyrån som står för tjänsten förmedlar annonser till passande medier för att nå rätt målgrupp. Användning av tjänsterna sparar såväl administrativ tid som pengar då annonseringskostnaderna investeras på bästa sätt.

 • Nytt leverantörsfokus ger bättre ramavtal

  Hösten 2017 börjar SKL Kommentus Inköpscentral skicka ut en frågeenkät i samband med alla upphandlingar. Enkäten, NAGI (Nöjd anbudsgivarindex), går till alla de företag som tittat på upphandlingen, även de som valt att inte lämna anbud. NAGI är en del i SKI:s strategiska satsning på att fånga upp leverantörsperspektivet i upphandlingsarbetet.

 • Personal protective equipment 2017

  Det här är en helt ny upphandling som syftar till att tillhandahålla personlig skyddsutrustning för hälso- och sjukvårdspersonal. Både de som hanterar kemikalier i laboratorier samt ambulanssjukvårdare med uppgift att behandla personskador orsakade av farliga ämnen.

 • Storköksutrustning 2016

  Upphandlingen av storköksutrustning innefattar utrustning för exempelvis storkök inom sjukvård, skola, omsorg och personalmatsalar. Kommande ramavtal ska hålla hög kvalitet gällande funktion, produkter, sortiment och service samt följa Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för storkök.

 • VD-bloggen

 • Fördelar med DIS för beställare och leverantör

  Tummen upp fördelar med DIS

  Anslutning till DIS innebär skillnader och fördelar mot vanligt ramavtal för såväl dig som beställare eller leverantör.

 • Vi är din samarbetspartner i vardagen!

  Handslag Samarbetspartner

  SKL Kommentus Inköpscentral vill inte bara producera ramavtal – vi vill mer än så. Vårt mål är att vara din bästa samarbetspartner och därigenom göra din vardag enklare.

 • Avropsanmälan – bekräfta intresse för att använda ett ramavtal

  checkbox avropsanmälan

  För att en beställare ska kunna avropa och beställa på ett ramavtal krävs först avropsanmälan av en upphandlings- eller inloggningsansvarig. Utan avropsanmälan får beställaren inte använda sig av avtalet.

 • Så går våra upphandlingar till

  Trappa Upphandlingens steg

  Samtliga upphandlingar vi gör föregås av omfattande bedömningar och analyser av marknaden. Detta är viktigt då de färdiga ramavtalen ska leda till goda affärer för dig som kund samt att de kan användas i din verksamhet.

 • Steg 2 - upphandling annonserad

  Då förfrågningsunderlaget är klart annonserar vi upphandlingen. Företag som är intresserade av att bli ramavtalsleverantör kan i annonsen se upphandlingens omfattning och villkor och lämna anbud (offert).

 • Delta i våra avtalsgrupper

  För att våra upphandlingar och ramavtal ska bli så bra som möjligt tar vi gärna till oss extra sakkunskap.

 • Läromedel 2017

  Läromedel är en självklar del i SKI:s basportfölj och nu gör vi en ny upphandling med SKL. Samarbetet ska leda till ett ramavtal med läromedel av hög kvalitet och pålitliga leverantörer. Då skolan har en skyldighet att ge alla elever pedagogisk hjälp på individens villkor efterfrågar vi ett varierat sortiment som tillmötesgår olika krav och förutsättningar.

 • Förskolebyggnader 2018

  Trycket efter fler förskolor är stort ute i landets kommuner. Därför gör SKI och SKL en gemensam upphandling av förskolebyggnader. Syftet med kommande ramavtal är att snabbare få fram kostnadseffektiva byggnadslösningar för permanent bruk där barnens behov är i centrum. Lösningarna ska leva upp till pedagogiska krav och ge en trygg miljö som lockar till lek.

 • Boknings- och bidragslösningar 2017

  Upphandlingen är ett samverkansprojekt mellan 200 kommuner, SKL samt SKL Kommentus Inköpscentral. Målet med kommande ramavtal är enklare och effektivare användning av kommunala kultur- och fritidsanläggningar. Förbund/föreningar eller privatpersoner ska kunna söka, boka och betala en aktivitet eller evenemang över hela Sverige dygnet runt. Vidare kan bidrag sökas för genomförda aktiviteter. Kommunens administratörer i sin tur handlägger inkommande boknings- och bidragsansökningar - allt i samma lösning.

 • Upphandlingen Bemanningstjänster 2015 avbruten

  Då det kommit fram brister i urvalsprocessen har vi beslutat att avbryta upphandlingen Bemanningstjänster 2015. Väl medvetna om konsekvenserna för både anbudsgivare och avropsberättigade försökte vi in i det längsta undvika detta. Nu sätter vi in extra resurser i påskyndandet av en ny upphandlingsprocess.

 • IT-konsulttjänster 2016

  Kommuner och landsting har stort fokus på digitalisering och informationssäkerhet. Detta gör att efterfrågan på IT-konsulttjänster är hög och enligt prognoser kommer växa ytterligare framöver. Syftet med upphandlingen är att få till ett användbart ramavtal som täcker en stor del av kommunernas och landstingens behov av extern IT-kompetens.

 • Krav på E-handel

  I samtliga av våra upphandlingar ställer vi krav på att du som leverantör ska kunna erbjuda e-handel till avropande myndigheter och enheter. Du ska även kunna tillhandahålla listor i pricat-format.

 • Leverantörer - frågor om annonsering och att lämna anbud

  Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna du kan ha som leverantör.

 • Dynamiskt inköpssystem - DIS

  Racerbild Dynamiskt inköpssystem

  DIS är en elektronisk metod för upphandling. Metoden har likheter både med förnyad konkurrensutsättning och vanliga upphandlingar enligt selektivt förfarande. Dock finns det en stor skillnad mot vanligt ramavtal: systemet är öppet för alla leverantörer som uppfyller urvalskriterierna under hela giltighetstiden. Leverantörsantalet får därmed inte begränsas.

 • Lagen om upphandling i försörjningssektorerna

  I fickfakta ingår förutom LUF ett urval av lagar och förordningar relevanta för upphandling inom försörjningssektorerna, det vill säga inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster. Den innehåller även en ordlista med viktiga upphandlingsbegrepp samt en engelsk ordlista.

 • Stockholms Inköpscentral

  Stockholms Inköpscentral (STIC) samordnar upphandlingar för kommuner i Stockholms län och tar fram gemensamma ramavtal utifrån ett regionalt behov. Genom samarbetet har du som arbetar i de deltagande kommunerna också möjlighet till värdefullt erfarenhets- och kompetensutbyte med andra som ingår i STIC.

 • Planerade och pågående upphandlingar

  Denna sida ger en överblick över våra planerade och pågående upphandlingar. Du får även information om en upphandling är annonserad, överprövad eller blivit avbruten i listan nedan. Kommande års upphandlingar lanserar vi i slutet av varje kalenderår med vår upphandlingsplan.

 • Så kan du bli ramavtalsleverantör

  Överlämna papper ramavtalsleverantör

  Är ditt företag intresserat av att leverera varor och tjänster till Sveriges kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag? Börja då bevaka våra upphandlingar och lämna anbud.

 • Bränslepellets 2016

  Bränslepellets är i många fall ett enkelt och ett effektivt alternativ till eldningsolja. Vi vill erbjuda dig konkurrenskraftiga priser på pellets genom att upphandla nytt ramavtal för detta.

 • Serviceavgiften: biljetten till att använda våra ramavtal

  Plånbok Serviceavgift

  Alla svenska kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag kan bli kunder och handla på våra ramavtal genom att betala en serviceavgift till oss.

 • Så fungerar STIC

  Stockholms Inköpscentral bygger på samarbete och samverkan. Förutom de deltagande kommunerna som är organiserade i en arbetsgrupp för strategiska frågor, ingår också en sammankallande regionchef och en styrgrupp. Löpande tillsätts avtalsgrupper vid upphandlingsprocessen.

 • Välkommen till våra telefonkonferenser

  I anslutning till att våra ramavtal tecknats håller vi telefonkonferenser för att hjälpa dig som använder eller planerar att använda det aktuella avtalet. Under dessa möten går vi igenom ramavtalet och de avropsstöd som vi har tagit fram.

 • Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

  Upphandlingen Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 består av av barnvaccin till barnhälsovård och elevhälsa, inklusive ett fysiskt lager. Syftet är att långsiktigt säkerställa tillgången till vaccin för barn och elever i hela Sverige.

 • Beställare – du avropar och handlar på ramavtalen

  Kundvagn För beställare

  Du som vill köpa produkter eller tjänster på våra ramavtal är beställare. Behöver till exempel din förskola beställa nytt lekmaterial ska du först kontrollera att er kommun är avropsberättigad på just det avtalet. Använda ett ramavtal utan att vara avropsberättigad är inte tillåtet.

 • Använda ramavtal trots att man inte är avropsberättigad

  Det finns flera upphandlingar som vi genomfört fram till juni 2012 som ett stort antal upphandlande myndigheter inte har rätt att avropa ifrån. Det klargjordes i och med en dom i Förvaltningsrätten. Nedan får du veta vad som gäller för dessa ramavtal och hur du använder de, rent juridiskt.

 • Steg 1 - upphandling påbörjad

  Planta

  Våra upphandlares arbete består av flera steg. Under det första steget gör upphandlarna förstudier och tar fram ett förfrågningsunderlag.

 • Vägsalt och dammbindningsmedel 2018

  Bristande vinterväghållning ökar olycksrisken i trafiken och påverkar framkomligheten. Upphandlingens syfte är att tillhandahålla vägsalt åt kommunerna för halkbekämpning på bil-, gång- och cykelvägar. Därigenom kan vi minska antalet olyckor samt säkerställa tillgängligheten. Upphandlingen innefattar även dammbindningsmedel för sommarbruk.

 • Kundstöd: kundanpassad service på hemmaplan

  Dörrklocka Kundstöd

  Kundstöds syfte är att vara lättillgängliga och vara ett stöd vid användningen av våra ramavtal. Genom regionala inköpsstöd kan vi vara dedikerade våra kunder över hela landet.