Artiklar om Ramavtal

 • E-arkiv

  Ramavtalet för e-arkiv omfattar funktioner och konsulttjänster som ska underlätta införandet, förvaltningen och utvecklingen av e-arkiv i din verksamhet. Det blir väsentligt enklare att anskaffa en komplex funktion istället för att göra en egen upphandling.

 • Frågor och svar övergången Möbler 2013/2017

  Här har vi lagt upp några av de frågor som inkommit gällande övergången mellan ramavtalen Möbler 2013 och Möbler 2017.

 • Utskriftstjänster

  Ramavtalet Utskriftstjänster vänder sig till dig som har behov av att skicka ut brevförsändelser och fakturor, såväl postalt som digitalt. Hela hanteringen samlas hos en leverantör och spar resurser, tid och miljö.

 • Banktjänster

  Ramavtal Banktjänster vänder sig till dig som söker ett heltäckande banktjänstavtal som minskar kontanthanteringen, gör att transaktionsavgifterna blir lägre och att valuteringsdagarna uteblir.

 • Litteratur

  Med ramavtal för litteratur får biblioteken enkel tillgång till böcker och ljudböcker på såväl svenska som utländska språk.

 • Bra tryck i rören för VA-material

  Ramavtalet VA-material 2015 som blev klart för avrop tidigare i våras har fått en flygande start. Avtalsansvarig Henrik Ellung och leverantören Dahl har tydligt sett att behovet av produkter för bland annat anläggnings- och reparationsarbeten är stort. Beställningarna kommer in i strid ström.

 • Rätt tid att beställa parkmaskiner

  En del av våra ramavtal kan vara mer säsongsbetonade än andra. Avtalet för parkmaskiner och gräsklippare är ett sådant. När naturen blommar och växer är ständigt underhåll av parker och andra grönområden en nödvändighet. Roger Notting, Lantmännen Maskin AB, ger handfasta råd när det är dags att uppgradera maskinparken.

 • Fler ser värdet med STIC:s regionala ramavtal

  Stockholms Inköpscentral, STIC, har ett samarbete med kommuner i Stockholms län. Tillsammans med deltagande kommuner samordnas upphandlingar efter regionala behov och gemensamma ramavtal tas fram. Idag ingår elva av länets kommuner i STIC, och fler tillkommer löpande.

 • Barnvaccin

  Ramavtalet för barnvaccin ger tillgång till vaccinerna inom det nationella vaccinationsprogrammet. Du avropar vaccinerna på rekvisition från ramavtalet, vilket ger ett stabilt flöde av leveranser.

 • Möbler

  Ramavtalet Möbler vänder sig till dig som behöver avropa möbler till offentlig verksamhet. Det är ett stort avtal med ett brett utbud av möbler från en rad ledande leverantörer.

 • Parkmaskiner och gräsklippare

  Ramavtalet fyller behovet av såväl redskap som tillbehör för skötsel och underhåll av parker, gator och torg, idrottsplatser, fastighetsförvaltning med mera. Maskinparken kan anpassas utifrån dina behov vad gäller storlek, prestanda, särskild utrustning och redskap.

 • Medel för disk och spoldesinfektion 2014-2

  Ramavtal Medel för disk och spoldesinfektion 2014-2 innefattar leverans av disk- och torkmedel till disk- och spoldesinfektorer.

 • Redovisning av omsättning

  Vi tar ut en administrativ ersättning för att täcka kostnaderna för nedlagt arbete i samband med en upphandling. Avgiften är baserad på det du som leverantör redovisat som omsättning på ramavtalet. Du rapporterar själv omsättningen till oss månadsvis.

 • Förbrukningsmaterial

  Kategorin Förbrukningsmaterial omfattar det som kontoret eller arbetsplatsen behöver - exempelvis pärmar, block, stiftpennor, dokumentförstörare, bläckpatroner, tonerkassetter eller ergonomiska tillbehör för skrivbordet.

 • Klimattoppmötet

  Den 30 november inleddes FN:s tjugoförsta klimatmöte. 150 stats- och regeringschefer samlas i Paris för att enas om att hejda klimatförändringarna genom att minska utsläppen av växthusgaser och begränsa den globala uppvärmningen till under två grader.

 • SKI mot målet - Sveriges mest värdeskapande och relevanta inköpscentral

  Ramavtalschef Olof Molander skriver krönika på ovanstående tema.

 • Möbler 2017 – nu drar vi igång

  Förstudiearbetet inför kommande upphandling har nu påbörjats. Huvudfrågan vid det första kund- och leverantörsmötet i februari var hur den praktiska avropshanteringen idag fungerar och hur den kan förbättras till kommande ramavtal. Man diskuterade även formerna för hur möbler kan köpas och hur allt fler kommuners önskemål om möbelåtervinning kan hanteras.

 • HPV-vaccin

  Ramvtalet ska täcka det samlade behovet av vaccin mot HPV (Humant Papillom Virus, livmoderhalscancer) inom skolhälsovården och landstingen i hela landet.

 • Vagnparksfinansiering Operationell Leasing

  Ramavtalet ger dig möjlighet att överlåta administration, förvaltning och vagnparksadministration till leasinggivaren.

 • Yrkeskläder och skor 2016-2

  Ramavtalet Yrkeskläder och skor 2016-2 innefattar skor och kläder för användning i många typer av verksamheter. Här hittar du kläder för bland annat vård och omsorg, lokalvård, kök och restaurang samt olika sorters profilkläder.

 • Datakommunikation 2014

  Ramavtal Datakommunikation 2014 består av en ny, prisvärd och säker version av Sjunet.

 • Sök HVB-hem utifrån eget urval

  Här kan du söka och filtrera vårdgivare vid placering - som passar de krav ni ställt vid avropet på ramavtalet HVB-hem. Du kan dela in din sökning och göra urval utifrån det individuella behovet.

  Det är även möjligt att söka fritt bland anbudsgivarna.

 • Avropa och beställa genom förnyad konkurrensutsättning

  Målsnöre Förnyad konkurrenssättning

  Förnyad konkurrensutsättning, FKU, är en inbjudan till samtliga av ramavtalets leverantörer att lämna anbud enligt ramavtalets villkor och konkurrera på nytt.

 • Därför arbetar vi med kategoristyrning

  Skjortor Kategoristyrning

  Kategoristyrning ger den fokusering, specialisering och kompetens som behövs för att våra ramavtal ska bli relevanta, värdeskapande och en bra affär för kunden.

 • Inköpsservice för dina frågor och behov

  Neonskylt Inköpsservice

  Med Inköpservice kommer vi ännu närmre våra kunder och kan fokusera på deras behov. Funktionerna och tjänsterna som ingår i Inköpsservice ska underlätta vid inköp och användningen av ramavtalen.

 • Så samarbetar vi med leverantörerna

  Kedja Samarbete

  För att höja kvaliteten på våra upphandlingar och ramavtal för vi löpande dialog med befintliga och potentiella leverantörer och är intresserade av deras synpunkter.

 • Fyra företag får SKL:s första ramavtal för att bygga bostäder

  För första gången har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra, billiga bostäder i ett läge då kommunerna behöver bygga snabbt. Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA får ramavtal.

 • Ramavtal för bostadshus skapar innovationskraft inom industrin

  Nationella ramavtal för bostäder är mer än bra hus till rimliga priser. Det är startskottet för innovation i hela småhusindustrin.
  – Avtalet kan skapa så stora volymer att det lönar sig att utveckla ny och mer effektiv produktionsteknik, säger Pontus Eklind, VD för Hjältevadshus.

 • Bränslepellets via DIS?

  Ramavtalet Bränslepellets 2016 är nu klart för avrop via Dynamiskt inköpssystem (DIS).

 • Upphandlings- eller inloggningsansvarig – du ser till att ramavtalet kan användas

  Alla svenska kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag kan bli kund hos oss och använda våra ramavtal. Du som är upphandlingsansvarig i din organisation ser till att ni får rätt att nyttja avtalen. Här berättar vi hur det går till.

 • Arbetsplatser och elevdatorer 2015

  Det breda sortimentet som regelbundet uppdateras utifrån kundernas efterfrågan ger dig möjlighet att hitta produkter som motsvarar dina krav. Här finns också en mängd produktrelaterade tjänster som tillval.

 • Banktjänster 2015

  Du får tillgång till banker som kan leverera lösningar inom två delområden - banktjänster och förbetalda kort. Tjänsteutbudet är omfattande och avropet går i stor utsträckning att utforma efter ditt behov.

 • Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2015

  Välj bland produkter som har mindre miljöpåverkan än traditionella petroleumprodukter.

 • Elenergi 2016 (statliga myndigheter)

  Ramavtalet Elenergi 2016 (statliga myndigheter) vänder sig till de statliga myndigheter som i förhand valt att använda ramavtalet.

 • Förbrukningsartiklar 2014

  Produkterna sträcker sig från lättare förband till injektionsmaterial och instrument anpassade för exempelvis äldreomsorg, förskola/skola och landsting. Det är enkelt att avropa från ramavtalet.

 • Förhyrning av lokaler 2014

  Modulbyggda lokaler kan lösa tillfälliga lokalbrister som exempelvis lektionssalar, kontorslandskap inklusive köksutrymmen, toaletter med mera.

 • Hygien, papper och plastmaterial 2013

  Ramavtalet erbjuder dig fördelaktiga priser och villkor för volymprodukter i hygiensyfte, servering, kök och beredning. Produktsortiment är relevant med enkla beställningsrutiner.

 • Järnhandelsvaror 2015

 • Lekplatsutrustning 2013

  Lekplatsutrustning och annan utrustning för offentliga miljöer utomhus ökar trivseln i medborgarnas närmiljö. Ramavtalet ställer höga krav på material, säkerhet och slittålighet.

 • Ljuskällor 2015

 • Läromedel 2014

  Det är enkelt att beställa tryckta och interaktiva läromedel med tillbehör. Ramavtalet erbjuder rabatter för alla beställningar, inte bara för terminsbeställningar.

 • Möbler 2013

  Över trettio av marknadens största leverantörer finns tillgängliga för små och stora avrop via vårt avtal.

 • Pension 2016

  I Pension 2016 har vi slagit ihop pensionsadministration och försäkringslösningar som tidigare varit två separata avtal. Det förenklar för dig och ger goda förutsättningar för dina medarbetares ekonomiska trygghet

 • Programvaror och programvaror som molntjänst 2016

  Flexibiliteten i ramavtalet tillåter användning på flera sätt anpassat till dina behov.

 • Rekryteringstjänster 2013 - IT, Teknik och Engineering

 • Rekryteringstjänster 2013 - Social, omsorg och stöd

 • Stationstankning 2017

  Med Stationstankning 2017 tar vi ytterligare steg mot marknadens bästa ramavtal för drivmedel.

 • Trygghetslarm och larmmottagning 2015

  Syftet med ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2015 är att driva övergången från analog teknik till digital kommunikation framåt och göra larmsystemen mer tillförlitliga. På så sätt ökar tryggheten för såväl brukare, anhöriga som vårdpersonal. Ramavtalet underlättar beställningen av tekniskt avancerade produkter som är svåra att upphandla själv.

 • Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014

  Med konsulttjänsten uppmärksammas din kommun på eventuella brister i HVB-verksamheterna, så att förbättringar kan göras. Det innebär en kvalitetssäkring som blir en säkerhet för de barn, ungdomar eller vuxna som ska bo där.

 • Utskriftstjänster 2014-3

  Kommuner och landsting använder olika ekonomisystem. Vissa får betalt genom autogiro, andra skickar elektroniska fakturor eller pappersfakturor. Dock finns ett gemensamt behov: att skicka information i olika format. Utskriftstjänster 2014-3 ger möjlighet att anpassa avropen till din organisations specifika behov och systemkrav. Via ramavtalet erbjuds konkurrenskraftiga priser för tjänsterna Utskriftstjänster och Mina meddelanden.

 • Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013

  Avtalet ger möjlighet att avropa enstaka produkter eller kompletta lösningar (s k typrum) av produkter för ljud och bild som till exempel skärmar, projektorer eller ljudanläggningar. Produkterna kan användas i befintliga eller nya mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar, vård- och telemedicinska rum.

 • Vitvaror 2016

  Produkterna täcker allt som behövs i funktionella fastighetstvättstugor, gemensamma fikarum och bostadslägenheter. Ramavtalet tillgodoser såväl krav på tvättmaskiner för stora mängder tvätt, energisnåla kylskåp som vattenkokare till det lilla pentryt på jobbet fördelat på tre delområden.

 • Leverantör – du levererar produkter och tjänster på ramavtalet

  Svetsare För leverantörer

  Stora som små företag kan bli leverantörer på våra ramavtal och få offentlig sektor som kund. Som ramavtalsleverantör når du ut till alla Sveriges 290 kommuner, 21 landsting, regioner och kommunala bolag.

 • Avstegsanmälan – tacka nej till ett ramavtal

  hand avstegsanmälan

  När vi informerar om en påbörjad upphandling kan den som är upphandlings- eller inloggningsansvarig välja bort det kommande ramavtalet.

 • Avropa och beställa via rangordning

  Startlinje Rangordning

  Rangordning är ett vanligt avropsförfarande för ramavtal med flera ramavtalsleverantörer. Rangordningen innebär att leverantörerna får en plats i den ordning du som beställare ska kontakta dem för avrop.

 • Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

  Kategorin Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel består av flera ramavtal vilka innefattar nödvändiga produkter till sjukvården. Läkemedelsdelen erbjuder vacciner för barn- och elevhälsan som ingår i det nationella barnvaccinprogrammet, men även HPV och dTp.

 • IT-produkter och tjänster

  Kategorin IT-produkter och tjänster innehåller ramavtal på datorer, telefoner, videokonferenslösningar och konsulttjänster. Avtalen ska erbjuda ett enklare och tidsbesparande sätt att köpa prisvärda, kvalitativa produkter och tjänster inom området.

 • Utbildning och lärande

  Kategorin Utbildning och lärande tillgodoser främst kommuners behov av pedagogiskt material till skola och förskola. Det innefattar bland annat litteratur, läromedel samt skol- och lekmaterial i såväl olika former som åldersgrupper.

 • Sociala tjänster

  Kategorin Sociala tjänster omfattar ramavtal för externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen bestående av tre olika placeringsformer: HVB, konsulentstödd familjehemsvård och stödboende.

 • Förbrukning, administration och kontor

  Kategorin Förbrukning, administration och kontor omfattar vanligt förekommande förbrukningsvaror inom administrativ förvaltning – allt från kontorsstolen, receptionssoffan till yrkeskläder och skyddsskor.

 • Digitala tjänster

  Kategorin Digitala tjänster är en del inom kategorin Digitalisering och omfattar användarnära produkter och tjänster. Ramavtalen kan medverka till förändring och anpassning till de stora teknik- och affärsmodellskiften vi ser i digitaliseringens kölvatten.

 • SKL, Inera AB och SKL Kommentus skapar gemensamma personuppgiftsbiträdesavtal

  SKL, SKL Kommentus och Inera har påbörjat ett arbete för att kunna presentera ett gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal i slutet på året.

 • Rutinkontroll ger klirr i kassan

  Vid en av våra rutinkontroller upptäckte vi att ABA Skol, en av leverantörerna på ramavtalet Lekmaterial 2013, inte gav avtalade rabatter på ett flertal upphandlade produkter. Felaktigheten hade pågått ända sedan avtalsstarter i maj 2014. Efter ett antal samtal medgav leverantören misstaget och meddelade att kunderna skulle gå skadeslösa.

 • Vägsalt och dammbindningsmedel

  Bristande vinterväghållning ökar olycksrisken i trafiken och påverkar framkomligheten. Ramavtalets syfte är att tillhandahålla vägsalt åt kommunerna för halkbekämpning på bil-, gång- och cykelvägar. Därigenom kan vi minska antalet olyckor samt säkerställa tillgängligheten. Du kan även avropa dammbindningsmedel för sommarbruk.

 • Hygien, papper och plastmaterial

  Ramavtal Hygien- papper och plastmaterial erbjuder fördelaktiga priser och villkor för volymprodukter i hygiensyfte, servering, kök och beredning.

 • Datormaterial inklusive tonerkassetter

  Ramavtal Datormaterial inklusive tonerkassetter 2014 erbjuder datormaterial, skrivartillbehör och ergonomiska tillbehör.

 • Lekplatsutrustning

  Via ramavtalet för lekplatsutrustning får du tillgång till park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö och parker och andra offentliga miljöer utomhus.

 • Postförmedlingstjänster

  Postförmedlingstjänster 2013 och 2013-2 gör att din posthantering är säkerställd med ett stort antal posttjänster från väl etablerade leverantörer. Ramavtalens stora förtjänster är både det omfattande utbudet och den administrativa vinningen. En egen upphandling inom området är både tids- och resurskrävande.

 • Dryckesautomater

  Du kan enkelt avropa kaffeautomater, med eller utan kaffe och te och vattenautomater från ramavtalet. Har du behov av service kan även detta beställas.

 • Nytt leverantörsfokus ger bättre ramavtal

  Hösten 2017 börjar SKL Kommentus Inköpscentral skicka ut en frågeenkät i samband med alla upphandlingar. Enkäten, NAGI (Nöjd anbudsgivarindex), går till alla de företag som tittat på upphandlingen, även de som valt att inte lämna anbud. NAGI är en del i SKI:s strategiska satsning på att fånga upp leverantörsperspektivet i upphandlingsarbetet.

 • Personal protective equipment 2017

  Det här är en helt ny upphandling som syftar till att tillhandahålla personlig skyddsutrustning för hälso- och sjukvårdspersonal. Både de som hanterar kemikalier i laboratorier samt ambulanssjukvårdare med uppgift att behandla personskador orsakade av farliga ämnen.

 • Bevakning- och larmtjänster

  Utbildad säkerhetspersonal signalerar en professionell inställning till att värna lokaler och arbetsmiljöer såväl som omtanke om individen.

 • Vägmärken 2015

  På gamla vägmärken är ofta reflexförmågan kraftigt försämrad, därför är det viktigt att de byts ut med jämna mellanrum.

 • Kontorsmaterial

  Ramavtalet Kontorsmaterial 2014 erbjuder ett brett urval artiklar inom kontorsmaterial och dess produktgrupper.

 • Ramavtal klart för trygga trygghetslarm

  Nytt ramavtal för trygghetslarm för personer med funktionsnedsättningar är nu klart. Många kommuner får nu äntligen börja arbetet med att ersätta de analoga larmen med de mer säkra digitala trygghetslarmen.

 • Avfallskärl 2014

  Genom ramavtalet Avfallskärl 2014 kan du avropa marknadens modernaste avfallskärl anpassade för alla typer av renhållningsfordon.

 • Beläggningsarbeten 2015:2

  Omfattar Jönköpings, Kalmar och Västra Götalands län

 • Bevakning och larmtjänster 2016-2

  Ramavtalet Bevakning och larmtjänster vänder sig till dig som har behov av att avropa säkerhetstjänster och bevakning. Ramavtalsleverantörerna är vana att förebygga och minska skadegörelse, vilket ökar tryggheten för personal och invånare.

 • HPV-vaccin 2013

  HPV-vaccination infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet den 1 januari 2010 till flickor födda 1999 och senare.

 • Kontorsmaterial 2014

  Utbudet av produkter i avtalet används inom kommun, landsting och kommunala bolag exempelvis på IT-avdelningar och kontor. Det är enkelt att beställa. Du kan till exempel se de senaste beställningarna, vilket gör det enkelt att upprepa senaste köp.

 • Kopieringspapper inklusive pall 2014

  Ramavtalet ger dig möjlighet att enkelt beställa papper kartongvis eller på hela pallar.

 • Litteratur 2016

  Genom litteraturavtalet kan ditt bibliotek möta låntagarnas önskemål, du kan också avropa ditt övriga behov av litteratur. Även om e-böcker är på stark frammarsch kommer efterfrågan för den traditionella formen av tryckta böcker att fortsätta finnas, både gällande skönlitteratur och fackböcker.

 • Parkmaskiner och gräsklippare 2015

  Välj om du vill avropa användbara standardmaskiner som passar många eller maskiner anpassade efter era behov.

 • Postförmedlingstjänster 2013

  Ramavtalet omfattar ett flertal postförmedlingstjänster som täcker ditt behov.

 • Postförmedlingstjänster 2013-2

  Ramavtalet omfattar ett flertal postförmedlingstjänster som täcker ditt behov.

 • Rekryteringstjänster 2013 - Skola och Förskola

 • Våra avtalsuppföljningar

  Förstorningsglas avtalsuppföljningar

  Vi genomför flera uppföljningar på samtliga av våra ramavtal under en avtalsperiod. Syftet är att uppnå de mål och ambitioner som ligger bakom upphandlingen. Genom uppföljningarna kan vi göra förbättringar och hantera eventuella avvikelser så tidigt som möjligt.

 • Storköksutrustning 2016

  Upphandlingen av storköksutrustning innefattar utrustning för exempelvis storkök inom sjukvård, skola, omsorg och personalmatsalar. Kommande ramavtal ska hålla hög kvalitet gällande funktion, produkter, sortiment och service samt följa Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för storkök.

 • Beställardagar och leverantörsaktiviteter

  Några gånger om året bjuder vi in till en beställardag där vi informerar om våra olika ramavtalsområden. Det är en uppskattad mötesform där vi träffar både beställare av ramavtalen och upphandlingsansvariga i kommuner och landsting.

  Vi gör även olika former av aktiviteter där vi möter våra befintliga eller potentiella leverantörer. Dessa tillfällen ger möjlighet till dialog och diskussion om våra ramavtal ur leverantörernas perspektiv.

 • VD-bloggen

 • Enklare ramavtal för pension från en leverantör

  Pensioner är en komplicerad fråga för landets kommuner och landsting. Det blir inte lättare av att medarbetare med kompetens inom området går i pension. Därför har SKL Kommentus Inköpscentral upphandlat ett nytt ramavtal, Pension 2016, som förenklar arbetet.

 • Rekryteringstjänster 2013 - Vård och omsorg

 • Resebyråtjänster 2014

  Avropa samtliga eller delar av tjänsterna utifrån ditt behov av resebyråtjänster.

 • Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014

  I ramavtalet ingår kontroller på de krav som du ställt på era egna leverantörer gällande internationella konventioner, regionala och lokala lagar om arbetsskydd och arbetsmiljö. Ramavtalet omfattar även revisioner på leverantörernas huvudkontor.

 • Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017

  Avropar du sedan tidigare på Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 - B förespråkar vi att fortsätta med detta tills avtalet avslutas 31 december 2018.

 • Vagnparksfinansiering Finansiell Leasing 2016

  Med Vagnparksfinansiering finansiell leasing 2016 blir bilen en tillgång och skuld i balansräkningen. Du har full nyttjanderätt men behöver inte lägga ut hela köpbeloppet. Till avtalet hör också flera tilläggstjänster där du kan välja, plocka och utforma efter eget behov.

 • Yrkeskläder och skor 2016-2

  Ramavtalet erbjuder ett brett sortiment kläder och arbetsskor för såväl inom- som utomhusbruk. Produkterna är anpassade för yrkesgrupper som fastighetsskötare, kökspersonal, elmontörer, renhållningsarbetare, vårdpersonal, lokalvårdare, fritids- eller förskolepersonal.

 • Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017

  Det här ramavtalets syfte är att ge orubbad vaccintillgång. Alla barn ska kunna få sina nödvändiga vaccinationer på BVC, vårdcentralen och hos skolsköterskan.

 • dTp Vaccin 2015

  Ramavtalet dTp Vaccin 2015 är en del i vår avtalsportfölj som omfattar samtliga vacciner som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

 • Videokonferenslösningar, produkter och tjänster

  Ramavtalet Videokonferenslösningar, produkter och tjänster omfattar utöver videokonferenser även produkter så som kameror, projektorer, interaktiva skrivtavlor och produktnära tjänster med mera.

 • Geografiska omgångar och omfattning Beläggningsarbeten 2015

  Beläggningsarbeten 2015 är uppdelad i fem omgångar, varav omgång 5 återstår.

 • Bostadshus 2016

  Ramavtalet Bostadshus 2016 - Nya hus möjliggör köp av permanenta flerbostadshus på ett snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Byggtiden ligger på 5 till 11 månader. Bostäderna håller god arkitektonisk kvalitet.

 • Datakommunikation 2014

  Sjunet är det nationella kommunikationsnätet för e-hälsa som vård- och omsorgsgivare inom Sveriges kommuner, landsting och regioner använder. Utöver Sjunet går det även att avropa internetanslutningar för privata nätverk samt övrig datakommunikation på ramavtalet.

 • Datormaterial inklusive tonerkassetter 2014

  Avtalet används i många verksamheter inom kommun, landsting och kommunala bolag - exempelvis it-avdelningar och kontorsmiljöer. Det är enkelt att beställa. Du kan till exempel se de senaste beställningarna, vilket gör det enkelt att upprepa senaste köp.

 • dTp Vaccin 2015

  En påfyllnadsdos av DTP-vaccin (dTp) ska erbjudas elever i årskurs 8-9 (barn födda 2002 eller senare). Vaccinationerna utgör dos fem, som ges vid 14-16 års ålder. Föreskriften som trädde i kraft 2013 innebär att skolorna behöver planera för vaccination av elever i årskurs 8 läsåret 2016-17 eller årskurs 9 läsåret 2017-2018.

 • E-arkiv 2016

  Med e-arkiv får du stöd i det nödvändiga strukturarbetet för att arkivera digital information. Informationen skyddas från obehörig åtkomst och felaktig förändring, samtidigt som den blir tillgänglig för behöriga samt allmänheten.

 • Elenergi 2014

  Ramavtalet Elenergi 2014 löper till och med augusti 2019

 • Vi är din samarbetspartner i vardagen!

  Handslag Samarbetspartner

  SKL Kommentus Inköpscentral vill inte bara producera ramavtal – vi vill mer än så. Vårt mål är att vara din bästa samarbetspartner och därigenom göra din vardag enklare.

 • Avropsanmälan – bekräfta intresse för att använda ett ramavtal

  checkbox avropsanmälan

  För att en beställare ska kunna avropa och beställa på ett ramavtal krävs först avropsanmälan av en upphandlings- eller inloggningsansvarig. Utan avropsanmälan får beställaren inte använda sig av avtalet.

 • Delta i våra avtalsgrupper

  För att våra upphandlingar och ramavtal ska bli så bra som möjligt tar vi gärna till oss extra sakkunskap.

 • Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014

  Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav hjälper dig kontrollera om sociala krav, enligt bland annat ILO:s kärnkonventioner, uppfylls vid varuupphandlingar där varor har ursprung i högriskländer som exempelvis Kina eller Indien.

 • Våra bostadshus börjar synas ute i landet

  Ramavtalet för bostadshus finns nu inte bara på papper utan i allra högsta grad i verkligheten. Det lokala bostadsbyggandet har satt fart.

 • Förhyrning av lokaler 2014

  Ramavtal Förhyrning av lokaler 2014 innefattar temporära moduler till förskola/skola och kontor.

 • Välfärdsteknologi

  Kategorin Välfärdsteknik omfattar produkter och tjänster som genomgår en förändring, till exempel ett teknikskifte eller effektivisering i någon form. Kategorin erbjuder för närvarande digitala trygghetslarm till äldre och funktionsnedsatta – men fler ramavtal kommer tillkomma.

 • Fordon

  Kategori Fordon innehåller ramavtalen som en vagnparksförvaltare (fleetmanager) behöver. Både avtal vid köp av nya fordon men också ekonomiska lösningar om det finns behov av finansiering för bilinköpen.

 • Administrativa tjänster

  Kategorin Administrativa tjänster innehåller ramavtalen som exempelvis en HR-avdelning behöver - lunchkort, dryckesautomater och prenumerationstjänster. Men också ramavtal som underlättar övergripande, bland annat postförmedling, bemanningstjänster, annonsförmedling och juridiska tjänster.

 • Resetjänster

  Kategorin Resetjänster innehåller än så länge bara ett ramavtal för hjälp med att boka resor och övernattningar. Det är en tjänst som många efterfrågar och avtalet är därför en del av vår basportfölj.

 • Finansiella tjänster

  Kategorin Finansiella tjänster innehåller finans- och tjänsteinriktade ramavtal framtagna för att underlätta kommunernas finansiella hantering. Exempel på befintliga avtal är banktjänster, inkasso och pension.

 • "Digitalisering handlar om verksamhetsutveckling"

  Alla pratar om nödvändigheten av ökad och snabbare digitalisering i samhället. Ett krav som kan ge osäkerhet på hur man ska möta kraven på lokal nivå. Tommy Bengtsson, avtalsansvarig för digitala tjänster vill avdramatisera begreppet digitalisering och guidar till den enkla – och smarta – vägen för att komma igång.

 • Kvalitetssäkring HVB

  Dan Nilsson, standardiseringschef vård och omsorg, på SIS skriver krönika om HVB och kvalitetssäkring.

 • Nytt ramavtal för fler bostäder

  SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling av höga bostadshus. Lindbäcks Bygg och NCC har tilldelats ramavtal. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.

 • Upphandlingen Bemanningstjänster 2015 avbruten

  Då det kommit fram brister i urvalsprocessen har vi beslutat att avbryta upphandlingen Bemanningstjänster 2015. Väl medvetna om konsekvenserna för både anbudsgivare och avropsberättigade försökte vi in i det längsta undvika detta. Nu sätter vi in extra resurser i påskyndandet av en ny upphandlingsprocess.

 • Kiruna först ut att avropa på högre hus

  Nu ska det byggas högre hus i Kiruna som är första kommun att avropa på del B i ramavtalet Bostadshus 2016.

 • Webbinarium Bostadshus 2016 - Nya Hus

  Inbjudan till Webbinarium
  Bostadshus 2016 - Nya Hus, Bostäder från SKL

 • Förpackningsprojektet

  Ramavtal Förpackningsprojektet omfattar antibiotika och saltlösningar i nya förpackningar. Via ramavtalet får du tillgång till nya förpackningar som har mindre förväxlingsrisk än tidigare förpackningar vilket bidrar till att öka patientsäkerheten inom sjukhusvården.

 • På besök i ett somrigt Wien

  Vi på SKL Kommentus Inköpscentral träffas två gånger per år i ett nätverk med kollegor från andra nationella inköpscentraler i Europa. Vid mötena deltar även representanter från EU-kommissionen som arbetar för och med samordnade inköp.
  Häromveckan hade vi glädjen att få åka till Wien där Österrikes nationella inköpscentral, BBG, stod värd.

 • Pension 2016

  Ramavtalet för pension vänder sig till dig som hanterar organisationens personal- och pensionsfrågor.

 • Eldningsprodukter och drivmedel i bulk

  Du kan beställa petroleum- och biobaserade eldningsprodukter och drivmedel. Leverans sker i bulk, via tankbilsservice, direkt till din lokala anläggning.

 • Fordon

  Ramavtalet Fordon 2014-2 är bland de mest använda i vår avtalsportfölj och erbjuder dig möjligheten att anpassa fordonen efter dina behov.

  Läs mer om hur Bonus-Malus som trädde i kraft den 1 juli 2018 påverkar ramavtalet längst ned på sidan!

 • Inkassotjänster

  Ramavtal Inkassotjänster är till för dig som efterfrågar en helhetslösning inom inkasso - med en leverantör för alla ingående delar. Det innebär att du lämnar över dina fordringar till leverantören som sedan förvaltar dem under resten av avtalstiden.

 • Lunchkort

  Med elektroniska måltidskort kan du erbjuda dina anställda subventionerade luncher. Korten laddas med en viss summa varje månad och lunchkostnaden dras sedan från saldot vid varje köptillfälle. Det här är en populär anställningsförmån som visar omsorg om medarbetarna och ger en positiv bild av dig som arbetsgivare.

 • Juridiska tjänster

  Det här ramavtalet tillgodoser ett varierat behov av juridiska tjänster och juridisk experthjälp inom flera rättsområden. Du kan köpa den tjänst som passar dig bäst, oavsett var i landet du är verksam får du en lokal leverantör.

 • Om inrapportering av omsättning

  Vi tar ut en administrativ ersättning för att täcka kostnaderna för nedlagt arbete i samband med en upphandling. Avgiften är baserad på det du som leverantör redovisat som omsättning på ramavtalet. Du rapporterar själv omsättningen till oss månadsvis.

 • Lagen om upphandling i försörjningssektorerna

  I fickfakta ingår förutom LUF ett urval av lagar och förordningar relevanta för upphandling inom försörjningssektorerna, det vill säga inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster. Den innehåller även en ordlista med viktiga upphandlingsbegrepp samt en engelsk ordlista.

 • Stockholms Inköpscentral

  Stockholms Inköpscentral (STIC) samordnar upphandlingar för kommuner i Stockholms län och tar fram gemensamma ramavtal utifrån ett regionalt behov. Genom samarbetet har du som arbetar i de deltagande kommunerna också möjlighet till värdefullt erfarenhets- och kompetensutbyte med andra som ingår i STIC.

 • Ramavtalet Bostad 2016 skapar hopp i Hultsfred

  Utan ramavtalet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är frågan om det någonsin mer hade blivit någon hustillverkning i Hultsfred.

 • Rekryteringstjänster

  Ramavtalet omfattar rekryteringstjänster för totaluppdrag och för enskilda steg i rekrytering, som exempelvis annonsering, intervju och urval.

 • Bemanningstjänster

  De flesta organisationer har behov av att ta in extern personal vid sjukfrånvaro, arbetstoppar, annan frånvaro av ordinarie anställda eller bestämda uppdrag.

 • Arbetsplatser och elevdatorer 2015

  Med ramavtal Arbetsplatser och elevdatorer 2015 kan du beställa datorer och surfplattor till kontoret eller skolan.

 • Finansiell fordonsleasing

  Finansiell fordonsleasing 2017 är en finansiell lösning utan tilläggstjänster och ett komplement till våra övriga ramavtal för fordon. Oavsett vilket fordonsavtal du använder är det möjligt att avropa från Finansiell fordonsleasing 2017.

 • Stationstankning 2017

  Ramavtalet erbjuder mycket förmånliga rabatter och innefattar samtliga rikstäckande aktörer, men även flera lokala. Avropssättet är enkelt och den praktiska användningen smidig genom exempelvis företagskort - ramavtalet ska passa din verksamhet och förutsättningar i vardagen. Stationstankning 2017 omfattar dessutom snabbladdning av fordon, vilket är nytt.

 • Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014

  Ramavtal Uppföljandekontroll inom Socialtjänsten 2014 vänder sig till dig som vill ha stöd i detta viktiga arbete. Enligt lag ska alla kommuner följa upp de HVB-hem de gör placeringar på. Ramavtalet består av en konsulttjänst, där konsultens uppdrag är att kontrollera, granska och upptäcka avvikelser.

 • Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation 2013-2

  Ramavtal Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation 2013-2 erbjuder produkter som utgår ifrån användares behov.

 • DIS Bränslepellets

  Bränslepellets är ett effektivt, enkelt och miljövänligt alternativ för uppvärmning av fastigheter likväl som bränsle i värmeverk och liknande större anläggningar. Avrop på Bränslepellets 2016 görs i ett dynamiskt inköpssystem (DIS), vilket innebär mycket större flexibilitet både för dig som beställare och leverantör jämfört med ramavtal.

 • VA-material

  Ramavtalet för VA-material täcker produktbehovet vid anläggnings-/installationsarbete samt reparation och underhåll av kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Avtalets kompletta sortiment, till förmånliga priser och villkor, bidrar såväl till det viktiga samhällsarbetet med stora byggnadsprojekt som utvecklingen av befintliga miljöer.

 • Ljuskällor

  Ramavtal för ljuskällor ger tillgång till all belysning till offentliga utrymmen, som skolor, arbetsplatser och idrottsanläggningar. Merparten av avtalsprodukterna är utvalda ur ett miljöperspektiv.

 • Beläggningsarbeten 2015:3

  Omfattar Södermanlands, Värmlands, Örebro och Östergötlands län

 • Samlingssida

  Nedan hittar du samtliga frågor och svar rörande domen i Datacom-målet. Det finns även frågor och svar som relaterar till domen som hur detta påverkar SKI:s arbetssätt, befintliga ramavtal och redan gjorda avropsanmälningar etcetera.

 • Rekryteringstjänster 2013 - Tillväxt, Stadsbyggnad, Fastighet och Energi

 • Skolmaterial 2014-2

  I leverantörens webbutik kan du avropa hela eller delar av det upphandlade sortimentet. Där går det också att se de senaste beställningarna, vilket gör det lätt att upprepa senaste köp.

 • VA-material 2015

  Ramavtalet VA-material 2015 är enkelt att använda för löpande avrop, större nyanskaffningar eller utbyten. Samtliga tongivande leverantörer är representerade.

 • Vägmärken 2015

  Ramavtalet ger tillgång till marknadens ledande aktörer inom vägmärken, med kapacitet att leverera. Du kan beställa från ett välsorterat utbud som ger extra skydd i trafiken. De standardiserade produkterna med förmånliga priser uppfyller höga miljö- och säkerhetskrav.

 • Vägsalt och dammbindningsmedel 2014

  Omfattar dammbindningsmedel som hjälper att binda damm på grusvägar vid torr väderlek under sommaren.

 • Förpackningsprojektet 2013

  Förpackningsprojektet omfattar antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar.

 • Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation 2013-2

  Leverantörerna har ett stort och varierat sortiment. Ni väljer själva produkt, anpassad och utprovad efter användares egna förutsättningar.

 • Inkassotjänster 2014

  Inkassotjänster 2014 är framtaget i dialog med kunder, leverantörer och insatta inom området. Resultatet är en enkel avropsmodell för ett fulltäckande ramavtal med etablerade branschaktörer.

 • Medel för disk och spoldesinfektion 2014-2

  Medlen används i maskiner för att rengöra olika artiklar inom vården, exempelvis bäcken, urinflaskor, instrument, narkosutrustning med mera. Samtliga upphandlade medel är dokumenterat testade enligt SIS- och Biuret-metoderna. Det säkerställer att medlen uppfyller höga krav på effektivitet och kvalitet.

 • Bostadshus 2016 - Nya Hus

  Nu erbjuder vi Sveriges kommuner ett ramavtal som snabbare kan råda bot på bostadsbristen.

 • Nya kommunala bostadshus upphandlade

  SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat kommunala bostadshus. 21 mars skrevs avtal för högre hus med Lindbäcks Bygg och NCC. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.

 • Basportfölj – alltid tillgängliga ramavtal!

  I vår basportfölj samlar vi ramavtal som kännetecknas av hög marknadsandel och hög nyttjandegrad. Ramavtalen ska täcka väsentliga delar av ett ramavtalsområde beroende på hur avropsbehov och leverantörsmarknad ser ut.

 • Beläggningsarbeten 2015:5

  Omfattar Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län

 • Bemanningstjänster 2015-2

  Med ramavtalet för bemanningstjänster blir det enklare att snabbt få tillfällig personal på plats, för längre eller kortare tid.

 • Bränslepellets 2016

 • Dryckesautomater 2013

  Ramavtal ger möjlighet att avropa från ett brett sortiment av dryckesautomater som ger gott kaffe, värmande te och uppfriskande vatten.

 • Elenergi 2016

  Ramavtalet Elenergi 2016 löper till och med september 2020 och riktar sig främst till dig som har ett ramavtal som löper ut under 2018.

 • Fordon 2014-2

  Ramavtalen för fordon ger tillgång till ett brett utbud av fordon, inklusive elbilar, till förmånliga priser. Ramavtalen omfattar både person- och transportfordon upp till 3,5 ton.

 • Ramavtal och avtalskategorier

  Våra ramavtal ska förenkla inköpen av varor och tjänster till din verksamhet. För att ta fram relevanta ramavtal som gör nytta har vi en ständig dialog med kommuner, landsting och regioner och lyssnar på deras behov. Ramavtalen är uppdelade i kategorier, klicka på kategorirubriken om du är nyfiken på att veta mer! Våra regionala ramavtal hittar du längst ned på sidan.

 • Så kan du bli ramavtalsleverantör

  Överlämna papper ramavtalsleverantör

  Är ditt företag intresserat av att leverera varor och tjänster till Sveriges kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag? Börja då bevaka våra upphandlingar och lämna anbud.

 • Serviceavgiften: biljetten till att använda våra ramavtal

  Plånbok Serviceavgift

  Alla svenska kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag kan bli kunder och handla på våra ramavtal genom att betala en serviceavgift till oss.

 • Bostad och entreprenad

  Kategorin Bostad och entreprenad innefattar ramavtal som exempelvis ska underlätta bostadsbyggande, underhåll av vägar och erbjuda tillfälliga lokallösningar.

 • Sociala tjänster

  Kategorin Sociala tjänster omfattar ramavtal för externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen bestående av tre olika placeringsformer: HVB, konsulentstödd familjehemsvård och stödboende.

 • Korttidsboende STIC 2014

  Stockholms Inköpscentral (STIC) är ett fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete, placerat på SKI, med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom Stockholms Län. På uppdrag av medlemskommunerna i STIC har Korttidsboende STIC 2014 tagits
  fram.

 • Skolmaterial

  Ramavtalet Skolmaterial 2014-2 erbjuder ett brett urval artiklar inom traditionellt skol- och arbetsmaterial. Produktutbudet baseras på behovet under hela skoltiden, från förskole- och skolverksamhet upp till gymnasium.

 • Kopieringspapper inklusive pall

  Ramavtalet Kopieringspapper inklusive pall vänder sig till dig som har behov av större mängder kopieringspapper.

 • Programvaror och programvaror som molntjänst 2016

  Ramavtalet Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 fyller ditt behov av programvara inom ett flertal områden. Tillhörande tjänster som anpassning och konfiguration samt support ingår i utbudet.

 • Vitvaror

  Ramavtalet Vitvaror 2016 består av ett brett sortiment av vitvaror och småel från ett flertal leverantörer.

 • Prenumerationstjänster

  Prenumerationstjänster ger tydlig översikt och enklare hantering av dina tidnings- och tidskriftsprenumerationer genom en förmedlingstjänst.

 • Ramavtal nu mot en särskilt otrevlig bakterie

  Bakterien legionella finns i närmaste vattenpöl. Den orsakar en sällsynt otrevlig variant av lunginflammation. Lyckligtvis är dessa mikroorganismer inte så koncentrerade i naturen och smittar bara genom inandning av varmvattendimma med legionella.

 • Så fungerar STIC

  Stockholms Inköpscentral bygger på samarbete och samverkan. Förutom de deltagande kommunerna som är organiserade i en arbetsgrupp för strategiska frågor, ingår också en sammankallande regionchef och en styrgrupp. Löpande tillsätts avtalsgrupper vid upphandlingsprocessen.

 • Fem år med Stockholms Inköpscentral

  Stockholms Inköpscentral (STIC) firar fem år av framgångsrik samverkan över kommungränserna. Marie Wiklund, kommunchef, Vaxholms stad, var med och grundade samarbetet och Gabriella Lundin har arbetat som regionchef för STIC sedan starten.

 • Vagnparksfinansiering Finansiell leasing

  Ramavtalet omfattar fordonsfinansiering och olika typer av tjänster.

 • Järnhandelsvaror

  Ramavtalet för järnhandelsvaror fyller behovet av exempelvis traditionella verktyg, redskap, utrustning, elmaterial och sanitet till din verksamhet. Det breda produktsortimentet passar för såväl dagligt underhåll som reparationer och renoveringar.

 • Läromedel

  Ramavtalet ger dig möjlighet att beställa tryckta och inlästa läromedel på svenska och andra språk.

 • Välkommen till våra telefonkonferenser

  I anslutning till att våra ramavtal tecknats håller vi telefonkonferenser för att hjälpa dig som använder eller planerar att använda det aktuella avtalet. Under dessa möten går vi igenom ramavtalet och de avropsstöd som vi har tagit fram.

 • Telefoni 2013-2

  Ramavtal Telefoni 2013-2 är användbart när du behöver nya telefoner till konkurrenskraftigt pris.

 • Förbrukningsartiklar 2014

  Ramavtal Förbrukningsartiklar 2014 täcker ditt behov av medicinska förbrukningsartiklar.

 • Entrémattor

  De flesta offentliga miljöer behöver entrémattor för att fånga upp smuts och fukt, det svenska klimatet gör behovet särskilt stort. Utöver hygieniska fördelar är mattutbyte och underhåll viktigt ur hälsoperspektiv, exempelvis på förskolor där barnen ofta sitter på golvet.

 • Trygghetslarm och larmmottagning

  Detta ramavtal gör det möjligt för äldre och funktionsnedsatta att bo kvar hemma, utan att tumma på säkerheten.

 • Resebyråtjänster 2014

  Med ramavtalet Resebyråtjänster 2014 kan du boka exempelvis flyg-, tåg-, buss- och båtresor, anslutningstransporter, hyra av fordon, hotellrum och konferensarrangemang till förmånligt pris.

 • Partille kommun väljer e-arkiv från Ida Infront

  Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått en order från Partille kommun för ett e-arkiv som kommer att användas av samtliga verksamheter i kommunen.

 • Köp konsulter för deras kompetens, inte bara på priset

  Landets kommuner tar inte till fullo vara på IT-konsulternas kompetens.
  – Vi kan mer än att leverera timmar. De stora vinsterna finns i att beställa lösningar och hela team, säger Niklas Flyborg, VD för konsultbolaget Cybercom.

 • Beläggningsarbeten 2015:5 överprövad

  Upphandlingen Beläggningsarbeten 2015:5 har överprövats.

 • Frågor och svar Vitvaror 2016

 • Frågor och svar om ramavtalet Bostadshus 2016 Nya Hus

 • Avfallskärl

  Branschorganisationen Avfall Sverige har formulerat visionen "Det finns inget avfall" vilket visar en stark trend mot mer effektiv och omfattande avfallshantering.

 • Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 - B

 • Vagnparksfinansiering Operationell leasing 2014-2

  Det här ramavtalet erbjuder dig uthyrning genom operationell leasing. Det innebär att det är leasinggivaren som står som ägare och har fordonen i sin balansräkning.

 • Vägsalt 2014-2

  Omfattar vintervägsalt för vinterväghållning.

 • Våra leverantörer på område F - Kontorsmöbler

  Respektive leverantörs namn är länkad till en separat webbsida där de presenterar sina produkter som ingår i utbudet på detta anbudsområde. Du finner även produkterna presenterade i prislistor. I de fall där länk saknas har leverantören inte inkommit med underlag.

 • Juridiska tjänster 2016

 • Lunchkort 2016-2

  Då vi vet att lunchkort är svåra att upphandla själv, har vi gjort det åt dig. Du slipper den tidskrävande administrationen och kan ge de anställda en uppskattad lunchförmån.

 • Prenumerationstjänster 2016

  Förmedling av prenumerationer i tryckt eller elektronisk form. Då alla prenumerationerna samlas på samma ställe behöver du inte hålla reda på olika fakturor och lägga tid på att söka efter ett utbud som kan passa din mottagning, kontor eller bibliotek. Mäklaren tillhandahåller titlar från ett hundratal länder, sköter kontakten med förlagen samt förhandlar fram förmånliga priser.

 • Rekryteringstjänster 2013 - Ekonomi, Finans, Juridik, HR med flera

 • Beläggningsarbeten 2015:4

  Omfattar Dalarnas, Gotlands, Stockholms, Uppsala och Västmanlands län

 • Finansiell Fordonsleasing 2017

  Finansiell leasing ger dig tillgång till bil utan att behöva köpa. Leasingen innebär att ramavtalsleverantören, i det här fallet banken, köper de fordon du behöver och hyr ut dem till dig. Då banken äger bilen binder du inte något kapital utan betalar istället en leasingavgift varje månad som är lätt att budgetera och bokföra. 50 % av momsen på avgiften är avdragsgill.

 • Fordon beställ direkt 2014

  Det väl avgränsade utbudet tillgodoser behovet av fordon som går att beställa direkt på marknaden och förenklar för dig som köpare. Avrop från avtalet sker genom rangordning och du kan avropa totalt max 3 fordon per avrop.

 • Beställare – du avropar och handlar på ramavtalen

  Kundvagn För beställare

  Du som vill köpa produkter eller tjänster på våra ramavtal är beställare. Behöver till exempel din förskola beställa nytt lekmaterial ska du först kontrollera att er kommun är avropsberättigad på just det avtalet. Använda ett ramavtal utan att vara avropsberättigad är inte tillåtet.

 • Förlängning av befintliga ramavtal

  På den här sidan har vi samlat de avtal som har förlängts eller som är planerade att förlängas.

 • Att vara ramavtalsleverantör

  Flaskor att vara ramavtalsleverantör

  Att vara leverantör på våra ramavtal innebär vissa förväntningar och krav. Här berättar vi vad du behöver veta och göra som ramavtalsleverantör.

 • Välkommen till Mina sidor

  Här anmäler du bland annat avrop på ramavtal. Beroende på vilken behörighet du har kan du utföra olika uppgifter. Du som är inloggningsansvarig har möjlighet att administrera dina kollegors konton och även ändra vissa av dina kontaktuppgifter. Börja med att logga in - om du inte redan är inloggad.

 • Kundstöd: kundanpassad service på hemmaplan

  Dörrklocka Kundstöd

  Kundstöds syfte är att vara lättillgängliga och vara ett stöd vid användningen av våra ramavtal. Genom regionala inköpsstöd kan vi vara dedikerade våra kunder över hela landet.

 • Mariestad först att bygga hus med SKL:s ramavtal

  SKL har tagit fram ett ramavtal för flerbostadshus som kommunerna kan använda. Första kommun att utnyttja möjligheten är Mariestad som idag tecknar avtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus.

 • Mariestad först ut att gå från ord till handling

  255 av landets 290 kommuner, med 96 procent av Sveriges befolkning, uppger att det saknas bostäder. Bostadsbristen drabbar enskilda, är kostsamt för kommunerna och hämmar Sveriges tillväxt.

  SKI har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra, billiga bostäder. Först ut med att teckna sig för leverans var Mariestads kommun.

 • Elenergi

  Våra ramavtal för elenergi vänder sig till dig som önskar stabila elkostnader, utan tidskrävande administration under kontraktstiden. Med avtalen kan du vara förvissad om att energianvändandet blir så effektivt som möjligt. Det finns även olika miljöprodukter att välja som tillägg.

 • Fordon beställ direkt

  Ramavtalet Fordon beställ direkt 2014 erbjuder ett enklare sätt att avropa fordon på och kompletterar vårt ordinarie ramavtal Fordon 2014-2. Avtalet kan användas av fordonsansvariga och beställare inom kommun, landsting och kommunala bolag vid mindre beställningar, till exempel av småbilar.

 • Gata och park

  Kategorin Gata och park är ett område som påverkar våra dagliga liv på flera sätt. Produkter för parker och lekplatser, VA-material för dricksvatten och fungerande avloppssystem, avfallshantering, vägmärken och vägsalt.

 • Programvaror

  Kategorin Programvaror är brett då det innefattar allt från små användarnära applikationer till tunga verksamhetsanpassade system, men även dynamiskt genom den snabba teknikutvecklingen. Här finns ramavtal för programvarulicenser samt de volymavtal som vi tecknat.

 • Teknik och energi

  Kategorin Teknik och energi innehåller ett antal ramavtal inom energi- och fastighetsområdet. Avtalen möter de flesta behov av energi, oavsett om det är för uppvärmning eller transporter. Vissa av dessa vänder sig till de som äger och/eller driver fastigheter.