Socialtjänst

För ämnesområdet socialtjänst hittar du blanketter inom fyra olika varugrupper. Grupperna är Bostadsanpassningsbidrag, Ekonomi, Lagen om stöd och service till funktionshindrade, Placering i enskilt hem/familjehem, adoption samt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

Förbindelse

Artikelnr: 700059 Finns inte i lager
10-49 st
35,65 kr/st
50-99 st
17,85 kr/st
100-499 st
9,50 kr/st
500-999 st
7,60 kr/st
1000 > st
6,75 kr/st

Handräckningsbegäran LVU

Artikelnr: 709027 Finns inte i lager
10-49 st
53,30 kr/st
50-99 st
26,70 kr/st
100-499 st
14,25 kr/st
500-999 st
11,45 kr/st
1000 > st
9,05 kr/st

Rekvisition

Artikelnr: 709308 Finns i lager
3-19 st
324,05 kr/st
20 > st
172,20 kr/st

Rekvisition - Familjeomsorg

Artikelnr: 75024 Finns i lager
200-399 st
26,75 kr/st
400 > st
14,25 kr/st