Arbetsrätt

Här hittar du trycka kollektivavtal inom området arbetsrätt som exempelvis kollektiv arbetsrätt, anställningsskydd, ledighet, diskriminering och arbetsmiljö. Avtalen består av tryckta häften som du kan samla i avtalspärm 1. Pärm och tillbehör beställer du i webbutiken.

Avtalen inom arbetsrätt är sorterade i bokstavsordning.

Lag om ledighet för närståendevård

Artikelnr: 3111907 Finns i lager
1-9 st
58,00 kr/st
10-99 st
50,00 kr/st
100 > st
47,00 kr/st

Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl

Artikelnr: 2613901 Finns i lager
1-9 st
38,00 kr/st
10-99 st
35,00 kr/st
100 > st
26,00 kr/st

Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

Artikelnr: 3112102 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
52,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Artikelnr: 2612201 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
55,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Artikelnr: 3112402 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
52,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Lag om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag

Artikelnr: 2612001 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
55,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Lag om totalförsvarsplikt, Förordning om totalförsvarsplikt

Artikelnr: 3111205 Finns i lager
1-9 st
99,00 kr/st
10-99 st
89,00 kr/st
100 > st
78,00 kr/st

Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Artikelnr: 3114203 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
52,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

LAS - Lag om anställningsskydd

Artikelnr: 3111108 Finns i lager
1-9 st
85,00 kr/st
10-99 st
76,00 kr/st
100 > st
68,00 kr/st

LFF

Artikelnr: 3110201 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
52,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st