Evidensbaserad praktik inom socialtjänst

Av: Lars Oscarsson

Boken "Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten" ger en nyanserad bild av evidensbaserad praktik och beskriver särskilt hur den kan utövas i vardagen i mötet med klienter och brukare. Det är en handfast bok som både innehåller fallbeskrivningar och som försöker reda ut oklarheter kring begreppet.

Intresset för att arbeta evidensbaserat ökar in om socialtjänsten. Men samtidigt har begreppet fått symbolisera olika, ibland till och med antagonistiska, uppfattningar om vilken kunskapsbas som kan och bör ligga till grund för socialtjänstens insatser.

Boken beskriver de tre kunskapskällorna: forskning, praktik och klient ingående. Boken vänder sig till praktiker och chefer inom socialtjänsten samt till politiker. Den fungerar även som introduktion för studerande inom socionom- och omsorgsutbildningar.

Författaren Lars Oscarsson är professor i Socialt Arbete vid Örebro universitet och har lång erfarenhet av metodutvecklings- och utvärderingsfrågor inom socialtjänsten.

"Handboken ger i mina ögon för första gången rättvisa åt och en balanserad syn på evidensbaserad praktik. En av höjdpunkterna i skriften består av kapitlet "Evidensbaserat klientarbete i praktiken" som ger konkret beskrivning av hur Evidensbaserad praktik kan tillämpas inom såväl äldre-, handikapp- som individ- och familjeomsorgen". Marie Ernestad, utvecklingschef för kunskaps- och kvalitetsfrågor, Socialtjänsten i Umeå kommun.Intresset för att arbeta evidensbaserat ökar in om socialtjänsten. Men samtidigt har begreppet fått symbolisera olika, ibland till och med antagonistiska, uppfattningar om vilken kunskapsbas som kan och bör ligga till grund för socialtjänstens insatser.

Artikelnummer:
7345-208-3
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2009
ISBN:
978-91-7345-208-3
1-4 st
219,00 kr/st
5-9 st
186,00 kr/st
10 > st
164,00 kr/st
Finns inte i lager