Kultur och fritid

Inom ämnesområdet Kultur och fritid har vi två blanketter för stödberättigad verksamhet. En blankett för ansökan om aktivitetsstöd och en blankett där du fyller i deltagarnas närvaro.