Utbildningar

Concept, Diplomerad Entreprenadupphandlare

Riktar sig mot upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra entreprenadupphandlingar.
Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att
självständigt kunna genomföra entreprenadupphandlingar inom ramen för lagen för
offentlig upphandling (LOU).
Utbildningen genomförs under åtta dagar uppdelat i fyra ämnesblock. Ämnesblocken
täcker hela anskaffningsprocessen samt de centrala frågorna gällande avtalshanteringen.

Med anledning av den situation som uppstått på grund av Covid-19 kommer utbildningen även att erbjudas som distansundervisning , och då till ett reducerat pris. För att delta på distansundervisning anmäl dig till Delta digitalt nedan. Deltagare som önskar delta på distans kommer få en länk skickad via e-post dagen innan utbildningen genomförs. Via länken kommer deltagarna kunna följa den direktsända undervisningen. Deltagare på distans rekommenderas använda webbläsare Google Chrome. Deltagare som vill kommer att ha möjlighet att delta på plats hos IVA konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

+4
Läs mer om
Dina kursledare
Antal tillfällen
4 st
Nivå
Specialist
Pris
47 000 kr alt. 43 000 kr
Vill du lära dig mer?
Concept 2, Certifierad upphandlare

Välj tid och plats och anmäl Stäng

13 Maj

Stockholm

Adress:
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16
Lediga platser:
10 platser kvar
Tid:
09:00 - 16:00
Sista kurstillfället har passerat
13 Maj

Delta digitalt

Adress:
Videokonferens
Lediga platser:
100 platser kvar
Tid:
09:00 - 16:00
Sista kurstillfället har passerat
01 September

Stockholm

Adress:
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16
Lediga platser:
9 platser kvar
Tid:
09:00 - 16:00
Sista kurstillfället har passerat
01 September

Adress:
Utbildningen hålls digitalt
Lediga platser:
10 platser kvar
Tid:
09:00 - 16:00
Bokningsperioden är slut

Du lär dig:

  • upphandlingsförfaranden
  • beskrivning och standardavtalen AB 04 och ABT 06
  • val av entreprenadform
  • samverkansformer
  • utforma kvalificeringskrav i entreprenadupphandlingar
  • entreprenadupphandling i praktiken
  • ansvar under entreprenad- och garantitiden
  • hantering av ÄTA-arbeten
  • upphandling av fastighetsförvaltning

I priset ingår: diplom, kursdokumentation inklusive kompendium med allmänna bestämmelser, lunch och fika.

Datum 2020
Block 1  1/2 september
Block 2 6/7 oktober
Block 3 17/18 november
Block 4 8/9 december

Upplägg

Ämnesblock 1 - Juridik
Ger dig grundläggande kunskaper för att kunna orientera dig i både upphandlings- och entreprenadjuridiken samt förutsättningar för att kunna tillämpa bestämmelserna och ger dig en bra grund för kommande ämnesblock.

Ämnesblock 2 - Affären
Ämnesblocket innefattar upphandlingsstrategier för byggprojekt samt en orientering om byggprocessen. Ger dig kunskap för att kunna välja entreprenadform, ersättningsform, upphandlingsform samt samverkansform och partnering.

Ämnesblock 3 - Metoden
Lär dig att ta fram fullständiga upphandlingsdokument utifrån juridiska, affärsmässiga och hållbarhetsrelaterade bedömningar, med utgångspunkt från praktiska upphandlingsexempel.  

Ämnesblock 4 - Avtalshantering och fördjupning
Ger dig insikt i uppföljning, hantering av ÄTA-arbeten och miljö, sociala och arbetsrättsliga villkor. Ger dig även kunskap om upphandling av tekniska konsulter och förutsättningarna för fastighetsrelaterade tjänster.

Pedagogik

Under ämnesblocken arbetar deltagarna aktivt med grupparbeten och har diskussioner kring givna arbetsuppgifter. Mellan ämnesblocken ska deltagarna arbeta med fördjupningsuppgifter, dessa skickas in skriftligt och följs sedan upp muntligt under nästkommande ämnesblock. För att bli Diplomerad krävs närvaro under utbildningen samt godkända fördjupningsuppgifter.

Utbildningsansvarig

Sonya Budak

Utbildningsansvarig administratör, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 37
Mobil:
070 458 21 21
Skicka e-post

Entreprenadupphandling - 4 saker du behöver kunna

Möjlighet till distansundervisning våren 2020

Med anledning av den situation som uppstått på grund av Covid-19 erbjuds nu våra utbildningar också som distansundervisning. Du kan välja om du vill delta på plats i Stockholm eller på distans. I det senare fallet får du en länk skickad till dig på utbildningsdagens morgon för att följa den direktsända undervisningen. 

För mer information kontakta Utbildningsansvarig Sonya Budak. 

Sandra lärde sig entreprenadupphandling på djupet

Att grotta ner sig i praktiska upphandlingsexempel, fördjupa sin förståelse för juridiken och lära sig ta fram upphandlingsdokument - allt kopplat till entreprenader och byggprojekt. Det var vad som lockade Sandra Janson till AffärsConcepts utbildning för att bli diplomerad entreprenadupphandlare hösten 2019.

Anlita en affärsrådgivare

AffärsConcepts affärsrådgivare har spetskompetens inom upphandling till offentlig sektor och stöttar och ger rådgivning till myndigheter, organisationer och andra företag som följer upphandlingslagstiftningen. Vi kombinerar affärsfokus med juridisk kompetens och hjälper dig göra lyckade affärer!

Våra frukostseminarier

AffärsConcept anordnar ett antal kostnadsfria frukostseminarier varje år där vi tar upp aktuella ämnen inom juridik och upphandling. För dig som inte kan delta på plats webbsänder vi ofta.  

Tipsa en vän