Frukostseminarium: Hållbar upphandling - tips och råd för att lyckas!

Hållbar upphandling har under flera år diskuterats flitigt, men att gå från ord till handling i upphandlingsarbetet är inte alltid lika lätt. Vi ger dig tips och råd för att lyckas!

Välkommen till frukostseminarium i Stockholm eller via webben

Vid det här seminarium tar vi upp försörjningsstrategiska frågeställningar – hur måste hållbarhetsarbetet i din organisation hänga ihop för att lyckas från vision, via upphandling till avtalsuppföljning? Vi tittar på lämplig placering av hållbarhetskrav i upphandlingsdokumenten – uteslutning, kvalificering, tekniska specifikationer, tilldelningskriterier och särskilda kontraktsvillkor. Du får också med dig tips om praktiska verktyg för kravställande och uppföljningsmöjligheter som kan användas i det praktiska hållbarhetsarbetet kopplat till upphandling.

Peter Nohrstedt, hållbarhetschef SKL Kommentus, Karen Arista Lindqvist och Mårten Nyström Holm, upphandlingskonsulter på AffärsConcept, höjer blicken såväl som dyker ner i upphandlingslagstiftningens olika förutsättningar och möjligheter.

Som alltid finns det utrymme till att nätverka och ställa frågor till talarna.

Välkommen till Stockholm Hilton Slussen för mingel och frukost, eller välj att delta via webbsändning live.

Seminariet är kostnadsfritt.

När: 17 oktober
Plats:Hilton Slussen, Stockholm (eller via webbsändning)
Tid: 8.30-09.30 (frukost serveras från 08.00)

Välkommen!

Anmälan är stängd.