Utbildning

Arbetsrättslig praxis vid alkohol, droger och annat missbruk

Missbruk hos arbetstagare är tyvärr något som arbetsgivare ibland konfronteras med i verksamheten och som behöver hanteras. Vad bör och kan en arbetsgivare göra med en arbetstagare som missbrukar?

Pris: 4900 (exkl. moms)

I priset ingår: kursdokumentation, frukost och lunch

Jag vill anmäla mig

Utifrån olika typsituationer går vi igenom arbetsrättslig praxis som rör alkohol, droger och annat missbruk.Med hänvisning till aktuella regleringar i sektorn ges en inblick i vad du som arbetsgivare kan/bör göra med en medarbetare som inte sköter sitt arbete på grund av missbruk.

Vad är misskötsamhet och vad är sjukdom och hur ska dessa två begrepp hanteras arbetsrättsligt när det gäller alkohol och droger? Frågorna är centrala och är ett viktigt område där HR har en central roll.

Vem vänder sig kursen till

Till dig som arbetar inom HR eller som chef i verksamheten och som behöver praktisk vägledning utifrån gällande arbetsrätt.

Kurstillfällen

Filtrera på år:

Datum Plats Detaljer
19 februari 2020

19 februari

Kaffe/te och smörgås serveras från 09:00

Tipsa en vän

Lärare på utbildningen

Katarina Bergström

ReKo Arbetsrätt
Arbetsrättsjurist med erfarenhet från både arbetstagar- och arbetsgivarsidan. Till vardags arbetar Katarina som arbetsrättsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med bland annat rehabiliteringsfrågor, arbetsrättsliga processer, tvisteförhandlingar, arbetsrättslig rådgivning samt intressebevakning.