Kurser inom arbetsrätt och HR

Vill du veta mer om hur du på bästa sätt kan arbeta effektivt med rehabilitering? Vad är det som gäller och hur ska du hantera och agera i olika frågor och situationer? Hur hänger kollektivavtalen i sektorn ihop? Vad behöver du som arbetsgivare tänka på vid nyanställning och hur kan du resonera vid olika anställningsformer och vid anställningsavtalets ingående. Vilka rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare och arbetstagare finns det? Ja, allt det och mycket mer lär du dig på våra kurser.

Läs mer nedan för att se vilken kurs som passar för just dig.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Toppledarprogram är ett unikt program för dig som är hög chef i politiskt styrd verksamhet. Läs mer på SKR:s hemsida

Grundkurser - introduktion för dig som är relativt ny inom området eller som behöver en uppdatering.

Vi har ingen begränsning på antal deltagare från en och samma kommun.

Kontaktperson

Linn Isacson

Administratör
Tel:
08-709 5992
Mobil:
072-7202972
Skicka e-post

Rabatt på vårens kurser

Du som är kund på någon av våra digitala tjänster Lönelänken eller HR- & chefsguiden har 500 kr rabatt på alla våra kurser inom HR och arbetsrätt. Uppge koden Utbildning 500 när du bokar.

Vanliga frågor och svar

Hur vet jag att jag har fått en plats på kursen?

Du får en bekräftelse via e-post när du anmäler dig. Cirka 10 dagar innan kursstart får du en kallelse. Antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagningen sker utifrån anmälningsdatum.

Om jag får förhinder kan jag avboka min plats?

Din anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste lämnas skriftligt. Mejla till kursadmin@sklkommentus.se

Välj utbildningsnivå:

Namn Dagar Nästa tillfälle Nivå

Allmänna bestämmelser (AB) för chefer, webbkurs

En webbkurs om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) som ger dig en grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB, exempelvis lagen om anställningsskydd och semesterlagen.

 • Webbkurs (obs du väljer själv startdatum), Webbaserad utbildning (obs. du väljer själv startdatum)
 • Nästa tillfälle: -
 • Dagar:
Läs mer och anmäl dig

Pris: 1200 kr (exkl. moms)

- Alla tillfällen/orter Grundkurs

Vad du som arbetsgivare behöver känna till om rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering är ett viktig område där HR har en central roll. Ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete gynnar både medarbetaren och arbetsplatsen. Kursen ger dig kunskap om vad som gäller arbetsrättsligt och med hänvisning till praxis diskuteras hur man kan arbeta med rehabiliteringsprocessen på ett effektivt sätt.

 • 22 april
 • 09:30-16:30
 • Nästa tillfälle: 22 april 2020
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • Parter och reglering avseende arbetslivsinriktad rehabilitering,
 • Den faktiska hanteringen av ett rehabiliteringsärende utifrån aktuella bestämmelser i lag, AB och aktuell praxis
 • Alkohol, narkotika och spelmissbruk på arbetsplatsen – vilket ansvar finns då?
 • Hur ska man se på läkarintyg, vad kan man som arbetsgivare kräva?
 • Funktionsnedsättning kontra sjukdom – vad gäller arbetsrättsligt då?
1 22 april 2020 Alla tillfällen/orter Grundkurs

Grundkurs i arbetsrätt

För dig som nyligen börjat arbeta inom HR-området och dessutom är ny inom kommun, region eller ett Sobona bolag och vill få en grundläggande introduktion i arbetsrätten med fokus på vad som är specifikt i sektorn utifrån gällande kollektivavtal. Kursen ger dig en översiktlig arbetsrättslig grund för att bättre kunna förstå och hantera situationer som du som HR-konsult/strateg i en kommun/region eller ett Sobona bolag kommer att hantera i din HR-roll.

 • 12 maj
 • 09:30-16:30
 • Nästa tillfälle: 12 maj 2020
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • Arbetsrättens källor och normhirarki
 • Närmare om kollektivavtalen för kommuner och regioner
 • Medbestämmandelagen och samverkan
 • Anställningsformer och anställningsavtalets ingående
 • Rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare och arbetstagare
 • Yttrandefrihet; skillnaden mellan att arbeta i offentlig verksamhet mot privat verksamhet
 • Avslut av ett anställningsförhållande
1 12 maj 2020 Alla tillfällen/orter Grundkurs

Hantera arbetsträttslig misskötsamhet på arbetsplatsen

Fokus i kursen är genomgång av olika typsituationer där arbetsgivaren behöver hantera misskötsamhet på arbetsplatsen. Med en noggrann genomgång av centrala regleringar i LAS, MBL, Allmänna bestämmelser samt aktuell praxis ges en inblick i vad du som arbetsgivare kan/bör göra med en medarbetare som inte sköter sitt arbete men också vad som gäller om du väljer att säga upp eller avskeda en arbetstagare.

 • 10 mars, 4 juni
 • 09:30-16:30
 • Nästa tillfälle: 10 mars 2020
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • Avstängning enligt AB
 • Förflyttning enligt AB
 • Disciplinpåföljd enligt AB
 • Tvåmånadersregeln i 7 § LAS
 • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt LAS
 • Viktiga frister och formalia enligt MBL och gällande förhandlingsordning
 • Saklig grund och laga grund, vad är skillnaden och vad krävs för uppsägning respektive avsked?
1 10 mars 2020 Alla tillfällen/orter Grundkurs

Arbetsrättslig praxis vid alkohol, droger och annat missbruk

Missbruk hos arbetstagare är tyvärr något som arbetsgivare ibland konfronteras med i verksamheten och som behöver hanteras. Vad bör och kan en arbetsgivare göra med en arbetstagare som missbrukar?

 • 19 februari
 • 09:30-16:30
 • Nästa tillfälle: -
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4900 (exkl. moms)

1 - Alla tillfällen/orter Grundkurs

Yttrandefrihet och lojalitet

I en omgivning där allt fler sociala medier och kommunikationskanaler etableras ökar också möjligheten att yttra sig och kommunicera sina åsikter. Som en följd förekommer det att anställda ger uttryck för åsikter som inte stämmer överens med sin arbetsplats värderingar. Vad gäller arbetsrättsligt då?

 • 26 mars
 • 09:30-16:30
 • Nästa tillfälle: 26 mars 2020
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4900 (exkl. moms)

1 26 mars 2020 Alla tillfällen/orter Grundkurs