Kurser inom arbetsrätt och kompetensförsörjning

Vill du veta mer om hur du på bästa sätt kan arbeta effektivt med rehabilitering? Vad är det som gäller och hur ska du hantera och agera i olika frågor och situationer? Hur hänger kollektivavtalen i sektorn ihop? Vad behöver du som arbetsgivare tänka på vid nyanställning och hur kan du resonera vid olika anställningsformer och vid anställningsavtalets ingående. Vilka rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare och arbetstagare finns det? Ja, allt det och mycket mer lär du dig på våra kurser.

Läs mer nedan för att se vilken kurs som passar för just dig.

Flera nivåer

Grundkurser - introduktion för dig som är relativt ny inom området eller som behöver en uppdatering.
Fördjupningskurser – för dig som har grundkundskaperna och vill fördjupa dig inom området.

Kontaktperson

Frida Johansson

Kursadministratör SKL Kommentus
Tel:
08 709 59 92
Mobil:
072 720 29 72
Skicka e-post

Rabatt på höstens kurser

Du som är kund på någon av våra digitala tjänster Lönelänken eller HR- & chefsguiden har 500 kr rabatt på alla våra kurser inom HR och arbetsrätt. Uppge koden Utbildning 500 när du bokar.

Vanliga frågor och svar

Hur vet jag att jag har fått en plats på kursen?

Du får en bekräftelse via e-post när du anmäler dig. Cirka 10 dagar innan kursstart får du en kallelse. Antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagningen sker utifrån anmälningsdatum.

Om jag får förhinder kan jag avboka min plats?

Din anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste lämnas skriftligt. Mejla till kursadmin@sklkommentus.se

Välj utbildningsnivå:

Namn Dagar Nästa tillfälle Nivå

Allmänna bestämmelser (AB), webbkurs

En webbkurs om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) som ger dig en grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB, exempelvis lagen om anställningsskydd och semesterlagen.

 • Webbkurs (obs du väljer själv startdatum), Webbaserad utbildning (obs. du väljer själv startdatum)
 • Nästa tillfälle: -
 • Dagar:
Läs mer och anmäl dig

Pris: 1200 kr (exkl. moms)

- Alla tillfällen/orter Grundkurs

Vad du som arbetsgivare behöver känna till om rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering är ett viktig område där HR har en central roll. Ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete gynnar både medarbetaren och arbetsplatsen. Kursen ger dig kunskap om vad som gäller arbetsrättsligt och med hänvisning till praxis diskuteras hur man kan arbeta med rehabiliteringsprocessen på ett effektivt sätt.

 • 9 december
 • 09:30-17:00
 • Nästa tillfälle: 9 december 2019
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • Parter och reglering avseende arbetslivsinriktad rehabilitering,
 • Den faktiska hanteringen av ett rehabiliteringsärende utifrån aktuella bestämmelser i lag, AB och aktuell praxis
 • Alkohol, narkotika och spelmissbruk på arbetsplatsen – vilket ansvar finns då?
 • Hur ska man se på läkarintyg, vad kan man som arbetsgivare kräva?
 • Funktionsnedsättning kontra sjukdom – vad gäller arbetsrättsligt då?
1 9 december 2019 Alla tillfällen/orter Grundkurs

Hantera arbetsträttslig misskötsamhet på arbetsplatsen

Fokus i kursen är genomgång av olika typsituationer där arbetsgivaren behöver hantera misskötsamhet på arbetsplatsen. Med en noggrann genomgång av centrala regleringar i LAS, MBL, Allmänna bestämmelser samt aktuell praxis ges en inblick i vad du som arbetsgivare kan/bör göra med en medarbetare som inte sköter sitt arbete men också vad som gäller om du väljer att säga upp eller avskeda en arbetstagare.

 • 28 november
 • 09:30-17:00
 • Nästa tillfälle: 28 november 2019
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • Avstängning enligt AB
 • Förflyttning enligt AB
 • Disciplinpåföljd enligt AB
 • Tvåmånadersregeln i 7 § LAS
 • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt LAS
 • Viktiga frister och formalia enligt MBL och gällande förhandlingsordning
 • Saklig grund och laga grund, vad är skillnaden och vad krävs för uppsägning respektive avsked?
1 28 november 2019 Alla tillfällen/orter Grundkurs

Kompetensprojekt i praktiken

Står du inför att ni ska genomföra en kompetensanalys? Funderar du över hur man praktiskt går tillväga för att bedriva kompetensarbetet; vad innehåller det, vilka ska ingå, hur går man metodiskt tillväga för att kopplat det till verksamhetens mål och hur ser omfattningen ut? Under dagen går vi igenom grunderna i hur du genomför ett kompetensprojekt. Du får verktyg och mallar för att kunna genomföra ett kompetensprojekt från planering och förarbete till kompetensanalys och överlämning.

 • 3 december
 • 09:30-17:00
 • Nästa tillfälle: 3 december 2019
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • Vad är strategisk kompetensförsörjning och varför är det viktigt
 • Hur du översätter vision, mål och uppdrag till kompetens
 • Om kompetensmodeller och metodik
 • Att initiera och driva ett kompetensprojekt; resurser, plan, metod, tillvägagångssätt och kommunikation
 • Grunder i att facilitera arbetet med att identifiera och definiera kompetens ur ett verksamhetskritiskt perspektiv och att definiera kravprofiler för roller/team/funktioner
 • "Nytta-värde- effekt matris" för kommunikation och förankring
1 3 december 2019 Alla tillfällen/orter Grundkurs