Trygghetslarm och larmmottagning 2015

Ramavtalets löptid gick ut den 2020-10-17. Denna sida ligger kvar för de kommuner som har pågående kontrakt som löper efter ramavtalets utgång. Kontrakt kan löpa upp till tre (3) år från och med sista dag för ramavtalets giltighetstid.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Trygghetslarm och larmmottagning 2015

i
Vår utredning av de allvarliga problem som uppstod när leverantören Tunstalls genomförde ett byte av larmplattform tidigare i höst fortsätter. Utredningen beräknas vara klar senare delen av Q1 2021.

Om ramavtalet

Syftet med ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2015 är att driva övergången från analog teknik till digital kommunikation framåt och göra larmsystemen mer tillförlitliga. På så sätt ökar tryggheten för såväl brukare, anhöriga som vårdpersonal. Ramavtalet underlättar beställningen av tekniskt avancerade produkter som är svåra att upphandla själv.

Ramavtalet omfattar

Produkter och tjänster uppdelat på fyra delområden:

Digitala trygghetslarm
Digital larmmottagning
Kommunikationen mellan larm och larmmottagning
Tio olika tillbehörslarm, bland annat säng-, rökdetektor- och röstlarm

Delområdena kan delas upp i följande:

 • Hela larmkedjan (med eller utan utbruten larmmottagning)
  Leverantören ansvarar för hela leveransen av trygghetslarm och larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.
 • Larmkedjan exklusive kommunikation (med eller utan utbruten larmmottagning)
  Leverantören ansvarar för hela leveransen förutom lösning för kommunikation (exempelvis fast eller mobil IP)
 • Separata trygghetslarm
  Kommunen kan välja att inkludera kommunikation (abonnemang) i trygghetslarmen eller inte.
 • Separat larmmottagning (med eller utan utbruten larmmottagning)
  Leverantören ansvarar för leveransen av larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.

11 december: Tillfälliga ramavtal för trygghetslarm klara för avrop

Till ramavtalssidan.

8 december: Ingen överprövning av tillfälliga ramavtal för trygghetslarm

Ingen överprövning har inkommit och planerad avtalsstart är den 2020-12-11. För dig som vill veta mer eller som har frågor - varmt välkommen att anmäla dig till vårt webbinarium om de tillfälliga ramavtalen som sker den 16 december kl. 10-11.30. Anmälan hittar du här.

20 november: Tillfälliga ramavtal för trygghetslarm

På grund av de problem som förekommit i Tunstalls larmmottagning senaste tiden och de många frågor som uppstått med anledning av det, dröjer avtalstecknandet för det nya ramavtalet för Trygghetslarm. Därför planerar vi nu, parallellt med vår fortsatta utredning av händelsen, att ingå tillfälliga ramavtal med övriga sex leverantörer i upphandlingen. Läs mer.

12 november: Vägledning vid reklamation och sanktion

Vi har tagit fram en vägledning för hur man reklamerar och sanktionerar vid kontraktsbrott mot ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2015, Vägledning vid reklamation (PDF-dokument, 745 kB, nytt fönster).

10 november: Frågor och svar uppdaterat

Vi har lagt till ytterligare 4 frågor i dokumentet, Frågor och svar v.201110 (PDF-dokument, 716 kB, nytt fönster)

6 november: Frågor och svar från webbinariet 28/10

Nu har vi sammanställt frågor och svar från webbinariet den 28 oktober, Frågor och svar (PDF-dokument, 700 kB, nytt fönster). Se även presentationen från samma webbinarium, Presentation webbinarium (PDF-dokument, 2,8 MB, nytt fönster)

22 oktober: Upphandlingen av nytt avtal försenad

På grund av de problem som förekommit i Tunstalls larmmottagning senaste tiden och de många frågor som uppstått med anledning av det, dröjer avtalstecknandet för det nya ramavtalet för Trygghetslarm.

Därmed kan vi inte längre räkna med att det nya avtalet finns på plats i november. Vi uppdaterar informationen om tidplanen löpande. Länk till upphandlingssidan.

Nyheter och uppdateringar

12/11 Vägledning vid reklamation och sanktion är nu publicerad, läs vägledningen här (PDF-dokument, 745 kB, nytt fönster).

10/11 Uppdaterade Frågor och svar - 201110 (PDF-dokument, 716 kB, nytt fönster)

6/11 Frågor och svar: Nu har vi sammanställt frågor och svar från webbinariet den 28 oktober. Vi kommer att fylla på dokumentet allteftersom, Frågor och svar (PDF-dokument, 700 kB, nytt fönster).

30/10 Webbinarier: Tisdagen 27/10 bjöd SKR och Inköpscentralen in socialcheferna i samtliga kommuner till ett webbinarium. På onsdagen följde Inköpscentralen upp med ett webbinarium för upphandlingsansvariga i de kommuner som har Tunstall som leverantör genom vårt ramavtal. Se presentationen från webbinariet (PDF-dokument, 2,8 MB, nytt fönster).

26/10 Nyhet Kommunerna fortsatt fokus i utredningen om trygghetslarm

22/10 Nyhet Allvarliga störningar i Trygghetslarm utreds

16/10 Nyhet Vi söker bekräftelse på att larmkedjan fungerar

15/10 Nyhet Störningar i leverantören Tunstalls tjänster