Resebyråtjänster 2018

Ramavtalet omfattar resebyråtjänster och ska tillgodose ert behov av en bokningstjänst för transportmedel och logi samt bokningar av grupp- och konferensarrangemang. I ramavtalet finns flera möjligheter att få detaljerad miljöstatistik och resestatistik.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Resebyråtjänster 2018

2019-05-01 till 2021-04-30
Ramavtalet är uppdelat i två delområden: Resebyråtjänster Grupp- och konferensbokningstjänster Ramavtalet är rangordnat och uppdelat per delområde…

Ramavtalet är uppdelat i två delområden:

 • Resebyråtjänster
 • Grupp- och konferensbokningstjänster

Ramavtalet är rangordnat och uppdelat per delområde. Första gången ni avropar från ramavtalet ska ni teckna ett skriftligt avropsavtal med leverantören. För detta kan ni använda Bilaga 04 – Mall för avropsavtal.

Efter att ni har tecknat ett avropsavtal kan ni börja boka resor. För delområdet Resebyråtjänster kan ni boka resor via personlig service och via den digitala plattformen. För delområdet Grupp- och konferensbokningstjänster kan ni endast boka resor via personlig service.

För mer information se Avropsvägledningen under fliken Stöddokument.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 6. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.