Resetjänster

Kategorin Resetjänster innehåller än så länge bara ett ramavtal för hjälp med att boka resor och övernattningar. Det är en tjänst som många efterfrågar och avtalet är därför en del av vår basportfölj.

Kontaktperson

Marie Eklund

Tel:
08-709 55 38
Skicka e-post

Kategoriansvarig Marie Eklund berättar om sin kategori

"Resandet i tjänsten ser inte ut att minska trots alla tekniklösningar. Vi har fortfarande ett behov av att träffas och arbeta tillsammans. Av den anledningen behöver kategorin utvecklas med betydligt fler ramavtal. Våra kunder representerar en stor kostnadsmassa när det kommer till resor. I egenskap av vår samlade storlek kommer vi troligen kunna upphandla riktigt vassa tjänster på hotellövernattningar, flyg- och tågresor framöver. Resultatet av detta kommer vi se redan i närtid – just nu upphandlar vi nämligen ett nytt resebyråtjänstavtal som ska ersätta det befintliga som löper ut 2019.

Utveckling: Självklart samverkar jag med branschen kring hur marknaden utvecklas och vad det kan innebära. Jag lyssnar även på beställare av resetjänster ute i kommunerna för att i största mån fånga upp deras önskemål. Här behöver vi hitta den gyllene medelvägen så vi upphandlar sådant som kunderna behöver – men också realistiskt för marknaden att leverera."

Ramavtal inom Resetjänster

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Resebyråtjänster 2018 2023-04-30 -