Rivningsentreprenader STIC 2016

Ramavtalet Rivningsentreprenader STIC 2016 har tagits fram på uppdrag av medlemskommunerna. Avtalet vänder sig till dig som sköter kommunens behov gällande rivnings- och saneringsarbeten.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Rivningsentreprenader STIC 2016

Ramavtalet Rivningsentreprenader STIC 2016 omfattar

Rivningsarbeten vid ny-, till- och ombyggnation samt reparations-, underhålls- och renoveringsarbeten av kommunens förvaltade fastighetsbestånd
Saneringsarbeten som exempelvis asbestsanering, PCB-sanering, fuktsanering, brandsanering, rengöring/sanering av kraftigt nedsmutsade ytor

Med underhåll avses både planerat och avhjälpande underhåll. Inom avhjälpande underhåll ingår brådskande uppdrag som måste kunna åtgärdas snabbt.

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande avropsberättigade:

Nacka Kommun
Norrtälje Kommun
Sollentuna Kommun
Solna Stad
Vaxholms Stad
Värmdö Kommun

Avropa och beställ

Avrop sker enligt rangordning då:

Beställaren kommer att avropa entreprenader som beräknas understiga 1 MSEK
Läs mer om rangordning

Avrop sker enligt förnyad konkurrensutsättning bland samtliga antagna entreprenörer då:

Beställaren kommer att avropa entreprenader som beräknas överstiga 1 MSEK
Läs mer om förnyad konkurrensutsättning

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, prisbilaga, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Stöddokument

Bilagor

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder