HVB och andra boendeformer missbruk vuxna STIC 2016

Det här är ett ombudsavtal framtaget av STIC på uppdrag av medlemskommunerna. Avtalets syfte är att tillgodose deras behov av externa placeringar inom missbruksvård för vuxna.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

HVB - Missbruksvård vuxna STIC 2016

Ramavtalet omfattar

Olika former av missbruksvård genom HVB-placeringar för boende, omvårdnad, behandling och stöd.

 • HVB för behandling av personer med missbruk/beroende
 • HVB-behandling 12-stegsprogram
 • HVB-boende med stöd för personer med missbruk/beroende
 • HVB för personer i behov av omvårdnad till följd av missbruk/beroende
 • Vistelsehem/boende (ej tillståndspliktig) för personer med missbruk/beroende
 • Driftsformen Arbetskollektiv för personer med missbruk/beroende
 • Träningslägenheter för personer med missbruk/beroende

Observera att ramavtalet inte avser abonnemang på vårdplatser eller entreprenader. Inte heller omfattar det den medicinska delen av substitutionsbehandling.

Vem kan göra avrop?

Ramavtalet är ett ombudsavtal och avropsberättigade är nedanstående kommuner. Det är kommunernas behöriga handläggare som avropar.

 • Täby kommun
 • Vaxholms stad
 • Järfälla kommun
 • Lidingö stad
 • Solna stad
 • Danderyds kommun
 • Sollentuna kommun
 • Norrtälje kommun

Avropa och beställ

Placeringar sker i första hand enligt rangordning eller enligt kommunens behovsbedömning i samråd med den aktuella individen. Läs mer om rangordning

Ombudskommunerna får tillgång till en avtalsdatabas som innehåller leverantörer i rangordning, deras inriktningar, metoder och kontaktuppgifter. På så sätt underlättas sökandet efter den leverantör som överensstämmer med gällande behov.

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till prisbilaga och kontaktuppgifter. Under fliken Stöddokument hittar du ytterligare vägledningsdokumentation som till exempel mallar.