Företagshälsovård STIC 2018

Detta ramavtal är en oberoende experttjänst inom arbetsmiljö och rehabilitering. Genom att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa kan företagshälsovården förebygga och undanröja hälsorisker på din arbetsplats.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post