Bemanningstjänster till skolverksamhet STIC 2016

Bemanningstjänster till skolverksamhet STIC 2016

Ramavtalet Bemanningstjänster till skolverksamhet STIC 2016 omfattar

Bemanning av skolpersonal. Ramavtalet ska omfatta både planerade och akuta uppdrag inom respektive tjänsteområde.

  • Förskola
  • Förskoleklass och grundskola (förskoleklass och årskurs 1–9)
  • Gymnasium och vuxenutbildning
  • Särskola (förskoleklass och från 7 år – vuxen)

Bemanningstjänsten kan ske i form av vikarier för ordinarie personal vid tjänst- eller föräldraledighet och sjukfrånvaro men även syfta till att fylla tillfälliga vakanser.

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande kommuner avropsberättigade:

  • Värmdö kommun
  • Järfälla kommun
  • Lidingö stad
  • Sollentuna kommun

Avropa och beställ

Avtal har tecknats med en leverantör. Innan beställning upprättar kund och ramavtalsleverantören (förmedlaren) ett avropsavtal. Efter beställningsförfrågan undertecknas överenskommen beställning av tjänster, kontrakt.

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till kontaktuppgifter, prisbilagor och publicerat ramavtal. Under fliken Stöddokument hittar du ytterligare vägledningsdokument.