Flytt och transporttjänster STIC 2014

Ramavtalet Flytt och transporttjänster STIC 2014 vänder sig till dig som sköter kommunens behov gällande flytt- och transporttjänster. Ramavtalet reglerar samtliga villkor som avser relationen mellan flyttpersonal och kommun under avtalsperioden.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Flytt och transporttjänster STIC 2014

Ramavtalet har förlängts till 2019-09-20.

Ramavtalet Flytt och transporttjänster STIC 2014 omfattar

Tjänster i samband med flytt och transport av till exempel möbler, bohag, kontor, lager samt magasinering.

Tjänsterna utförs åt kommunen och tillhörande verksamheter som skola, omsorg, tekniska förvaltningar med mera, i såväl kontorsmiljö som bostadsmiljö.

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande kommuner avropsberättigade:

  • Nacka kommun
  • Täby kommun
  • Vaxholms stad
  • Lidingö Stad
  • Värmdö kommun
  • Danderyds kommun

Avropa och beställ

Avrop sker enligt rangordning. Vid avrop till ett värde upp till och med 100 000 SEK exkl. moms, avropar kommunen genom att vända sig till den rangordnade ramavtalsleverantören. Läs mer om rangordning.

Leverantörerna är rangordnade i ordningen:

1. Sundsvall Expressbyrå AB
2. Movator AB (före detta Marko Kaj Moving AB)

Vid avrop till ett värde över 100 000 SEK exkl. moms sker avrop genom förnyad konkurrensutsättning. Mer om förnyad konkurrensutsättning

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, prisbilaga, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Stöddokument

Bilagor

Leverantörer