Inkassotjänster 2014

Inkassotjänster 2014 är framtaget i dialog med kunder, leverantörer och insatta inom området. Resultatet är ett fulltäckande ramavtal med etablerade branschaktörer som ger stora möjligheter till kundanpassning.

Inkassotjänster 2014

2017-02-13 till 2021-02-12

Inkassotjänster 2014 är framtaget i dialog med kunder, leverantörer och insatta inom området. Resultatet är ett fulltäckande ramavtal med etablerade branschaktörer som ger stora möjligheter till kundanpassning.

Ramavtalet för Inkassotjänster 2014 omfattar

 • 1 Åtgärder
  Exempelvis betalningsanmaning, kreditprövning och vissa former av utlandsinkasso.
 • 2 Efterbevakning
  Innefattande bland annat långtidsbevakning, registerhållning av fordringar och fortlöpande uppföljning.
 • 3 Övrigt
  Till exempel delgivning, dementi och övriga tjänster med nära anknytning till inkassoverksamhet. Dessa tjänster är, till skillnad från delområde 1 och 2, inte prissatta. Begär priser från leverantör.

Ramavtalet ger dig till exempel möjlighet att

 • Ange riktlinjer till leverantören
 • Anpassa leveransen efter era behov
 • Sätta beloppsgränser på fordringar
 • Sätta tidsgränser för bevakning
 • Undanta särskilda grupper och verksamheter

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet