Datakommunikation 2014

Ramavtal Datakommunikation 2014 består av en ny, prisvärd och säker version av Sjunet.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Datakommunikation 2014

2016-05-23 till 2020-05-22

Sjunet är det nationella kommunikationsnätet för e-hälsa som vård- och omsorgsgivare inom Sveriges kommuner, landsting och regioner använder. Utöver Sjunet går det även att avropa internetanslutningar för privata nätverk samt övrig datakommunikation på ramavtalet.

Ramavtalet Datakommunikation 2014 omfattar

 • Anslutning till Sjunet
 • Anslutning till privat nätverk/privat segment
 • Övrig datakommunikation

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta SKI kundsupport. Telefon: 08-525 029 96.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Om Inera och Sjunet

Ramavtalet Datakommunikation 2014 har tagits fram på uppdrag av och i samarbete med Inera och SKL. Inera såväl koordinerar som stödjer landstingens och regionernas e-hälsoarbete, samt är central förvaltningsorganisation och ägare av Sjunets regelverk.

Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät tillgängligt för ackrediterade organisationer och företag inom vård- och omsorgssektorn. Sjunet är skyddat från Internet, vilket är grundläggande för IT- och informationssäkerheten inom e-hälsa för samtliga anslutna organisationer.