Avfallskärl

Ramavtalet erbjuder ett komplett sortiment av avfallskärl och påsar för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting och kommunala bolag.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Avfallskärl 2014

2015-05-26 till 2019-05-25

Genom ramavtalet Avfallskärl 2014 kan du avropa marknadens modernaste avfallskärl anpassade för alla typer av renhållningsfordon.

Ramavtalet Avfallskärl 2014 omfattar

Ett varierat utbud av avfallskärl- och påsar. Vi har också säkerställt att höga krav på arbetsmiljö för sophämtare och personalen på återvinningscentralerna tillgodose. Ramavtalet består av fyra anbudsområden.

 • Avfallskärl i olika storlekar
 • Kärl 370 liters förberedda för fyrfackssortering
 • Papperspåsar för matavfall och dylikt
 • Plastpåsar för matavfall och dylikt

Det nya avtalet Avfallskärl och avfallspåsar 2018 är klart för avrop från och med 1 maj.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Gör en uppskattning hur mycket du ska handla för

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett visst maxbelopp gäller rangordning. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning. Under fliken Stöddokument finns information om vilka belopp som gäller för respektive avropsmodell.

 4. Välj avropsmodell

  När du har en prisuppfattning på det du ska beställa, använd stöddokumenten för den avropsmodell som gäller.

  Klicka på plustecknet för att fortsätta.

  Rangordning

  1. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

  2. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

  3. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det går att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Förnyad konkurrensutsättning

  1. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver? Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

  2. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

  3. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

  4. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU. Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

  5. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

  6. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

  7. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör.

  8. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Nutida miljötänk i upphandling som berör central samhällsfunktion

I takt med att miljöfrågan blivit mer central har behovet av olika typer av kärl för återvinning ökat. Vårt avtal underlättar kommunernas omfattande arbete med att komma vidare i utvecklingen av effektiv återvinning. Ca 60 % av landets kommuner sorterar sitt avfall och procenten ökar stadigt vilket gör att efterfrågan på avfallskärl växer.

Våra efterforskningar visar att det idag finns ca 6 miljoner avfallskärl med en genomsnittlig livslängd på 15 år utplacerade i Sverige. Detta ger att runt 400 000 kärl behöver bytas ut årligen. Samtidigt förbrukas runt 250 miljoner avfallspåsar och här går utvecklingen framåt med stormsteg både vad gäller miljöhänsyn och teknik. På detta avtal finns exempelvis en avfallspåse tillverkad av biologiskt nedbrytbar plast som alternativ.

De avfallskärl vi tillhandahåller innehåller minst 50 % återvunnet material (räknat på massbalansbasis, dvs på den totala mängden tillverkade kärl). Det finns också möjlighet att göra tillval med lås, transponders och prägling till upphandlad kostnad.