Förlängning av befintliga ramavtal

På den här sidan har vi samlat de avtal som har förlängts eller som är planerade att förlängas.

Ramavtal som SKL Kommentus Inköpscentral tecknar med antagna leverantörer är för det mesta skrivna med förlängningsoption. Optionen kan vara ett-, två- eller treårig, där förlängningen sker vid ett eller flera tillfällen. Beslut om vilka avtal som ska förlängas tas av ledningen för SKL Kommentus Inköpscentral.

Ramavtal som förlängts eller är planerade att förlängas

Följande ramavtal har förlängts eller är planerade att förlängas. Så snart en förlängning av ett avtal är klart uppdateras status med datum i tabellen.

Ramavtal

Förlängd t.o.m:

Arbetsplatser och elevdatorer 2015 planeras förlängas
Banktjänster 2015 2020-05-01
Bemanningstjänst Socialsekreterare STIC 2016 Olika förlängningsdatum från 2020-02-20 t o m 2020-03-08 - se respektive leverantör
Bevakning och larmtjänster 2016-2 2020-11-06
Datormaterial inkl. tonerkassetter 2014 2019-11-30

Fordon beställ direkt 2014

2020-01-18
Förbrukningsartiklar 2014 2020-05-08
Idrottsmaterial STIC 2016 2020-11-29
Juridiska tjänster 2016 2020-06-26
Järnhandelsvaror 2015 2020-04-24
Kontorsmaterial 2014 2019-12-06
Kopieringspapper inkl. pall 2014 2019-11-30
Ljuskällor 2015 2020-04-17
Parkmaskiner och gräsklippare 2015 Winn Marketing Aktiebolag 2020-01-09, övriga leverantörer 2019-12-18
Pension 2016 2021-02-05
Prenumerationstjänster 2016 2020-06-18
Skolmaterial 2014-2 2020-03-20
Städredskap och rengöringsmaterial STIC 2016 2019-11-30
Telefoni 2013-2 2020-05-15

Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014

2020-03-06

Utskriftstjänster 2014-3

2020-01-1
Vagnparksfinansiering Finansiell leasing 2016 2019-12-19
VA-material 2015 2020-02-28
Vitvaror 2016  2020-05-21
Vägmärken 2015  2020-02-28