Förlängning av befintliga ramavtal

På den här sidan har vi samlat de avtal som har förlängts eller som är planerade att förlängas.

Ramavtal som SKL Kommentus Inköpscentral tecknar med antagna leverantörer är för det mesta skrivna med förlängningsoption. Optionen kan vara ett-, två- eller treårig, där förlängningen sker vid ett eller flera tillfällen. Beslut om vilka avtal som ska förlängas tas av ledningen för SKL Kommentus Inköpscentral.

Ramavtal som förlängts eller är planerade att förlängas

Följande ramavtal har förlängts eller är planerade att förlängas. Så snart en förlängning av ett avtal är klart uppdateras status med datum i tabellen.

Ramavtal

Förlängd t.o.m:

Avfallskärl 2014  2019-05-25
Banktjänster 2015 2019-05-01
Bemanningstjänst Socialsekreterare STIC 2016 Olika förlängningsdatum från 2020-02-20 t o m 2020-03-08 - se respektive leverantör
Bevakning och larmtjänster 2016-2 2020-11-06
Datormaterial inkl. tonerkassetter 2014 2019-11-30
Däck och däckservice Skåne 2013 2019-05-03
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2015 2019-10-11
Flytt och transporttjänster STIC 2014 2019-09-20

Fordon 2014-2

 2019-04-12

Fordon beställ direkt 2014

2020-01-18
Förbrukningsartiklar 2014 2020-05-08
Förhyrning av lokaler 2014 2019-09-20
Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation 2013-2 2019-09-06
Hygien-, papper och plastmaterial 2013 2019-03-29 
Idrottsmaterial STIC 2016 2019-11-29
Juridiska tjänster 2016 2020-06-26
Järnhandelsvaror 2015 2020-04-24
Kontorsmaterial 2014 2019-12-06
Kopieringspapper inkl. pall 2014 2019-11-30
Ledningsrenovering VA-ledningar STIC 2014 Olika förlängningsdatum från 2019-03-23 t o m 2019-04-20 - se respektive leverantör
Ljuskällor 2015 2020-04-17
Läromedel 2014 2019-02-22 
Medel för disk och spoldesinfektion 2014-2 2019-08-30
Medicinteknisk utrustning STIC 2015 2019-02-22
Offentlig belysning STIC 2015 2019-04-29
Parkmaskiner och gräsklippare 2015 Winn Marketing Aktiebolag 2020-01-09, övriga leverantörer 2019-12-18
Pension 2016 2021-02-05
Postförmedlingstjänster 2013 samt 2013-2 2018-10-12
Prenumerationstjänster 2016 2020-06-18
Rekryteringstjänster 2013 - Vård och omsorg Gemensamt stängningsdatum 2018-12-14, dock olika avtalsperioder - se respektive leverantör
Rekryteringstjänster 2013 - Social omsorg och stöd Gemensamt stängningsdatum 2018-12-14, dock olika avtalsperioder - se respektive leverantör
Rekryteringstjänster 2013 - IT-teknik-engineering Gemensamt stängningsdatum 2018-12-14, dock olika avtalsperioder - se respektive leverantör
Rekryteringstjänster 2013 - Tillväxt-stadsbyggnad-fastighet-energi Gemensamt stängningsdatum 2018-12-14, dock olika avtalsperioder - se respektive leverantör
Rekryteringstjänster 2013 - Ekonomi-finans-juridik-HR-m fl Gemensamt stängningsdatum 2018-12-14, dock olika avtalsperioder - se respektive leverantör
Rekryteringstjänster 2013 - Skola och förskola Gemensamt stängningsdatum 2018-12-14, dock olika avtalsperioder - se respektive leverantör
Resebyråtjänster 2014  2019-04-12
Skolmaterial 2014-2 2020-03-20
Städredskap och rengöringsmaterial STIC 2016 2019-11-30
Telefoni 2013-2 2019-05-15
Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014 2019-09-06

Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014

2019-03-06

Utskriftstjänster 2014-3

2020-01-15
Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 – B 2017-12-31 (område 1-4 och 6), 2019-03-03 (område 5)
Vagnparksfinansiering Finansiell leasing 2016 2019-12-19
Vagnparksfinansiering Operationell leasing 2014-2 2019-10-31
VA-material 2015 2020-02-28
Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013  2019-06-14
Vitvaror 2016  2020-05-21
Vägmärken 2015  2020-02-28
Vägsalt 2014-2  2019-05-31
Vägsalt och dammbindning 2014  2019-05-31