Vagnparksfinansiering Finansiell leasing

Ramavtalet omfattar fordonsfinansiering och olika typer av tjänster.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Vagnparksfinansiering Finansiell Leasing 2016

2016-12-20 till 2020-12-19

Med Vagnparksfinansiering finansiell leasing 2016 blir bilen en tillgång och skuld i balansräkningen. Du har full nyttjanderätt men behöver inte lägga ut hela köpbeloppet. Till avtalet hör också flera tilläggstjänster där du kan välja, plocka och utforma efter eget behov.

Ramavtalet Vagnparksfinansiering finansiell leasing 2016 omfattar

Vagnparksfinansiering via finansiell leasing av fordon upp till 3,5 ton med tilläggstjänster för:

 • Fordonsförsäljning
 • Vagnparksadministration

där du kan avropa minst en eller fler av de alternativa tjänsterna.

Avtal är tecknat med Volkswagen Finans Sverige AB. Leverantören är märkesoberoende och åtar sig att tillhandahålla de bilmärken som du efterfrågar.

Du får i och med avtalet:

 • Ett flexibelt avtal
 • Bra, låg räntemarginal
 • En tjänst som ger full kontroll över din vagnpark
 • Enkel fordonsförsäljning som sköts av leverantören
 • En leverantör för bättre helhetsbild

Avtalet är fristående och kan användas oavsett om du avropar från våra övriga fordonsavtal eller har ett eget.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta SKI kundsupport. Telefon: 08-525 029 96.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Vad skiljer operationell leasing från finansiell leasing?

Idag finns det två huvudsakliga former av leasing; operationell och finansiell. Skillnaden handlar mest om vem som redovisningsmässigt äger fordonen och vem som står för risken med restvärdet, den dag leasingen avslutas och fordonet säljs.

I operationell leasing är det leasinggivaren/finansbolaget som står som ägare och har fordonet i sin balansräkning. De står också för risken med restvärdet när fordonet säljs.

I finansiell leasing är fordonen en tillgång i leasingtagarens balansräkning men ägs av leasingbolaget/finansbolaget. Här är det leasingtagaren som står för risken med restvärdet, om värdet understiger det man beräknade när leasingen startade.

Läs om ramavtalet Vagnparksfinansiering Operationell leasing