Vagnparksfinansiering Operationell Leasing

Ramavtalet ger dig möjlighet att överlåta administration, förvaltning och vagnparksadministration till leasinggivaren.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Vagnparksfinansiering Operationell leasing 2014-2

2015-11-01 till 2019-10-31

Det här ramavtalet erbjuder dig uthyrning genom operationell leasing. Det innebär att det är leasinggivaren som står som ägare och har fordonen i sin balansräkning.

i
Ingen ny upphandling av vagnparksfinansiering operationell leasing på grund av förändrade bokföringsregler som träder i kraft januari 2019.

Ramavtalet Vagnparksfinansiering Operationell Leasing 2014-2 omfattar

Fasta och rörliga kostnader, så som leasingavgifter, skatter och försäkringar. Mer som ingår är bland annat service, reparationer och däck. Det som inte ingår är köp av fordonet.

Syftet med ramavtalet är att leasingbolaget ska ta över administrationen, förvalta och tillhandahålla funktionen vagnpark åt er som upphandlar tjänsterna. Avtalet har en bra transparens där alla kostnader är tydliga under hela leasingperioden.

Vad skiljer operationell leasing från finansiell leasing?

Idag finns det två huvudsakliga former av leasing; operationell och finansiell. Skillnaden handlar mest om vem som redovisningsmässigt äger fordonen och vem som står för risken med restvärdet, den dag leasingen avslutas och fordonet säljs.

I operationell leasing är det leasinggivaren/finansbolaget som står som ägare och har fordonet i sin balansräkning. De står också för risken med restvärdet när fordonet säljs.

I finansiell leasing är fordonen en tillgång i leasingtagarens balansräkning men ägs av leasingbolaget/finansbolaget. Här är det leasingtagaren som står för risken med restvärdet, om värdet understiger det man beräknade när leasingen startade.

Läs om ramavtalet Vagnparksfinansiering Finansiell leasing

Avtalslös period

Upphandling av Fordonsleasing 2019 pågår nu under hösten. Kommande ramavtal ska ersätta de befintliga ramavtalen; Vagnparksfinansiering Finansiell Leasing och Vagnparksfinansiering Operationell Leasing.

Planerad avtalsstart för det nya avtalet Fordonsleasing 2019 är kvartal 1, 2020. Ramavtalet för Vagnparksfinansiering Operationell Leasing 2014-2 löper ut 2019-10-31, vilket innebär att det uppstår en avtalslös period.

Vi vill säkerställa att ni får era leveranser under perioden fram till dess att nytt avtal är på plats. Med anledning av detta rekommenderar vi att ni som handlar på avtalet
• omgående ser över ert kommande behov av operationell fordonsleasing
• genomför beställningar på nuvarande ramavtal Vagnparksfinansiering Operationell Leasing 2014-2 före avtalet löper ut den 2019-10-31.

Ramavtalet för Vagnparksfinansiering Finansiell Leasing löper ut 2020-12-19 och påverkas alltså inte.

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta SKL Kommentus Inköpscentrals kundsupport.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsät

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Information juli 2016: ingen ny upphandling av vagnparksfinansiering operationell leasing

Beslut har tagits att SKI inte kommer genomföra någon ny upphandling av vagnparksfinansiering operationell leasing. Detta då nya, förändrade bokföringsregler träder i kraft januari 2019. Nuvarande avtal, Vagnparksfinansiering Operationell Leasing 2014-2, löper som längst till och med 2019-10-31 inklusive förlängningsoptioner.