Hygienartiklar och städmaterial 2018

Ramavtal Hygienartiklar och städmaterial erbjuder en helhetslösning för hygien, servering och städprodukter till verksamheter som äldreomsorg, sjukhus och skolor. Ramavtalet ersätter nuvarande ramavtal Hygien, papper och plastmaterial 2013 som löper till 2019-03-29.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Hygienartiklar och städmaterial 2018

2019-02-14 till 2021-03-29
i
OBS! Avtalsområde B kommer att vara klart för avrop 2019-03-30 men du kan redan nu läsa om leverantörernas utbud och priser nedan.

Ramavtalets omfattning

Nytt i ramavtalet Hygienartiklar och Städmaterial 2018 är varugrupperna rengöringsmedel och städmaterial samt avtalsområde B. Ramavtalet omfattar 8 varugrupper och är indelat i två avtalsområden A och B.

  • Avtalsområde A – Traditionellt sortiment – Överprövning pågår
  • Avtalsområde B – Miljöanpassat sortiment – Kommer att vara klart för avrop den 2019-03-30.

Avtalsområde B är tilldelat och kommer att vara klart för avrop den 2019-03-30. Du kan redan nu gå in och läsa om leverantörernas utbud och priser under flikarna nedan.

Både avtalsområde A och B omfattar samtliga varugrupper:

  1. Torkpapper och servetter
  2. Påsar och säckar
  3. Handskar
  4. Servering
  5. Personlig hygien och förband
  6. Vård
  7. Städmaterial
  8. Rengöringsmedel

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder