Hygienartiklar och städmaterial 2018

Ramavtal Hygienartiklar och städmaterial erbjuder en helhetslösning för hygien, servering och städprodukter till verksamheter som äldreomsorg, sjukhus och skolor.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Hygienartiklar och städmaterial 2018

2019-03-30 till 2021-03-29
i
Observera att Avtalsområde A - traditionellt sortiment är överprövat. Vi inväntar dom från Förvaltningsrätten.

Ramavtalets omfattning

Ramavtalen för hygienartiklar och städmaterial omfattar 8 varugrupper och är indelat i två avtalsområden.

Varugrupper:

 1. Torkpapper och servetter
 2. Påsar och säckar
 3. Handskar
 4. Servering
 5. Personlig hygien och förband
 6. Vård
 7. Städmaterial
 8. Rengöringsmedel

Avtalsområde B – Miljöanpassat sortiment:

Området omfattar samtliga 8 varugrupper. Produkter inom detta område ska vara tillverkade av biobaserat material, biologiskt nedbrytbart material, returfiber eller returplast.

För beställningar för ett totalt uppskattat värde upp till 50 000 kr används särskild fördelningsnyckel. För beställningar som uppskattas överstiga 50 000 kr ska samtliga ramavtalsleverantörer inbjudas att på nytt lämna anbud för att se vilken leverantör som bäst motsvarar behovet vid det aktuella tillfället.

I avropsvägledningen finns samlad information om hur ramavtalet kan användas och i bilagan ”krav på varorna och utförandevillkor” finns alla krav som ställdes i upphandlingen. Under fliken ”Leverantörer” hittar ni de fullständiga ramavtalsvillkoren och uppgifter om leverantören.

Information om överprövning i Förvaltningsrätten

Upphandlingen Hygienartiklar och Städmaterial 2018 har överprövats vid Förvaltningsrätten i Stockholm (ref nr:10393), meddelande om detta gick ut i början av januari. Ansökan om överprövning gäller avtalsområde A - traditionellt sortiment där anbudet från sökande leverantör förkastades. Leverantören yrkar rättelse så att anbudet istället ska antas. Förvaltningsrättens målnummer är 28058-18.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett visst maxbelopp gäller särskild fördelningsnyckel där priserna hämtas från leverantörernas prislistor och en offererad rabattsats. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning.
  Under fliken Stöddokument beskrivs villkoren för när vilken modell ska användas.

 3. Följ instruktioner och mallarna när du gör din avropsförfrågan

  Följ instruktioner och eventuella mallar för respektive avropsmodell under Stöddokument. Beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt. 

 4. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 5. Skicka din avropsförfrågan till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din avropsförfrågan till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.