Hygienartiklar och städmaterial 2018

Ramavtal Hygienartiklar och städmaterial erbjuder en helhetslösning för hygien, servering och städprodukter till verksamheter som äldreomsorg, sjukhus, skolor och förskolor.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Hygienartiklar och städmaterial 2018

2019-03-30 till 2021-03-29

Ramavtalen för hygienartiklar och städmaterial omfattar 8 varugrupper och är indelat i två avtalsområden.

Varugrupper:

 1. Torkpapper och servetter
 2. Påsar och säckar
 3. Handskar
 4. Servering
 5. Personlig hygien och förband
 6. Vård
 7. Städmaterial
 8. Rengöringsmedel

Avtalsområde A – Traditionellt sortiment:

Området omfattar samtliga 8 varugrupper. Sortimentet inom detta område är komplett inom samtliga varugrupper. För samtliga produkter som har en tredjepartscertifierad miljömärkning finns information om det i prislistorna.

Priser framgår av prisbilagorna till ramavtalet. De priser som återfinns för produkter i varukorgen för delområde A är utvärderade medan priserna för det övriga sortimentet enbart är utvärderat på ett fåtal produkter. Det innebär att priserna för produkterna i varukorgen generellt är lägre.

På avtalsområde A har vi en ramavtalsleverantör som tar emot samtliga beställningar inom området.

Avtalsområde B – Miljöanpassat sortiment:

Området omfattar samtliga 8 varugrupper. Produkter inom detta område ska vara tillverkade av biobaserat material, biologiskt nedbrytbart material, returfiber eller returplast.

För beställningar för ett totalt uppskattat värde upp till 50 000 kr används särskild fördelningsnyckel. För beställningar som uppskattas överstiga 50 000 kr ska samtliga ramavtalsleverantörer inbjudas att på nytt lämna anbud för att se vilken leverantör som bäst motsvarar behovet vid det aktuella tillfället.

I avropsvägledningen finns samlad information om hur ramavtalet kan användas och i bilagan ”krav på varorna och utförandevillkor” finns alla krav som ställdes i upphandlingen. Under fliken ”Leverantörer” hittar ni de fullständiga ramavtalsvillkoren och uppgifter om leverantören.

Vägledning

I avropsvägledningen finns samlad information om hur ramavtalet kan användas och i bilagan ”Krav på varorna och utförandevillkor” finns alla krav som ställdes i upphandlingen. Under fliken ”Leverantörer” hittar ni de fullständiga ramavtalsvillkoren, prislistor och uppgifter om leverantören.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett visst maxbelopp gäller särskild fördelningsnyckel där priserna hämtas från leverantörernas prislistor och en offererad rabattsats. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning.
  Under fliken Stöddokument beskrivs villkoren för när vilken modell ska användas.

 3. Följ instruktioner och mallarna när du gör din avropsförfrågan

  Följ instruktioner och eventuella mallar för respektive avropsmodell under Stöddokument. Beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt. 

 4. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 5. Skicka din avropsförfrågan till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din avropsförfrågan till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik

Information december 2019

Procurator Sverige AB stänger och flyttar sitt lager mellan 23 december – 6 januari. Sista dag för orderläggning behöver därför ske senast 18 december för att leverans ska ske innan det tillfälliga uppehållet.

Det nya lagret öppnar den 7 januari och leveranser sker som vanligt igen.
Läs mer här (https://www.procurator.com/svSE/about/page_00006CEC/Lagerflytt.htm).