Vitvaror 2016

Produkterna täcker allt som behövs i funktionella fastighetstvättstugor, gemensamma fikarum och bostadslägenheter. Ramavtalet tillgodoser såväl krav på tvättmaskiner för stora mängder tvätt, energisnåla kylskåp som vattenkokare till det lilla pentryt på jobbet fördelat på tre delområden.

Vitvaror 2016

2017-05-22 till 2021-05-21

Produkterna täcker allt som behövs i funktionella fastighetstvättstugor, gemensamma fikarum och bostadslägenheter. Ramavtalet tillgodoser såväl krav på tvättmaskiner för stora mängder tvätt, energisnåla kylskåp som vattenkokare till det lilla pentryt på jobbet fördelat på tre delområden.

i
Leverantören Net on Net är avropsstoppad på ramavtalet för Vitvaror 2016. Rangordningen för ramavtalsområdet småel och hushållsprodukter är nu uppdaterad.

Ramavtalet för Vitvaror 2016 omfattar

 • Tvättstugemaskiner
  Exempelvis tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp
 • Vitvaror för bostadslägenheter, pentryn, förskolor och äldreboenden
  Som kyl, frys, spis, diskmaskiner, mikrovågsugnar med mera
 • Småel och hushållsprodukter
  Exempelvis kaffebryggare, vattenkokare, mixers

Ramavtalet ska möta upphandlande myndigheters behov av produkter för:

 • Lägenheter
 • Fikarum, pentryn och andra gemensamhetsutrymmen på kontor, äldreboenden, skolor, förskolor och liknande
 • Fastighetstvättstugor

Frakt, montering, installation/anslutning samt bortforsling av befintlig utrustning omfattas också av ramavtalet och är möjligtatt avropa till upphandlade timpriser vid behov.

Ingår inte i ramavtalet

Observera att Vitvaror 2016 inte omfattar storköksprodukter.

SKL Kommentus blir Adda

Adda - före detta SKL Kommentus
Läs mer om vad det innebär här

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet