Nya nivåer för kvotplikt 2016

Från den första januari 2016 ändrades kvotplikten för elcertifikat, vilket innebar en prishöjning på ca 1,6 öre/kWh. Höjningen berörde samtliga kunder som avropat på Elenergi 2014, även de som redan tecknat kontrakt med fast pris.