Ny energiskatt på el från 1 juli 2017

Riksdagen har beslutat om höjning av energiskatten på elektrisk kraft för hushåll och
tjänsteföretag. Höjningen sker i två steg där det första steget infaller 1 juli 2017 och det
andra 1 januari 2019.

I det första steget höjs skattesatsen med 3,0 öre till 32,5 öre per kilowattimme.

Du som förbrukar el med rätt till norrlandsskatteavdrag betalar från 1 juli 2017 22,9 öre per kilowattimme i energiskatt.