Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

Upphandlingen Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 består av av barnvaccin till barnhälsovård och elevhälsa, inklusive ett fysiskt lager. Syftet är att långsiktigt säkerställa tillgången till vaccin för barn och elever i hela Sverige.

Avtal är tecknat för samtliga anbudsområden med avtalsstart 2019-09-01 men du kan redan nu avropsanmäla dig här.

2019-01-25: OBS! FAQn till höger uppdaterad med frågor kring lagerhållning.

Om upphandlingen Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

Upphandlingen omfattar:

Vaccin

- Fysiskt lager som beredskap för bristsituationer

- Samordning av volymer, distribution och logistik hos kommuner, landsting och privata skolaktörer

Anbudsområden:

Anbudsområde 1: vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (fyrvalent vaccin)
Anbudsområde 2: vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ B (Hib) och Hepatit B (sexvalent vaccin)
Anbudsområde 3: vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin)
Anbudsområde 4: konjugerat pneumokockvaccin
Anbudsområde 5: vaccin mot dTp
Anbudsområde 6: vaccin mot rotavirus

Tidplan:

Avtal är tecknat för samtliga anbudsområden. Avtalsstart är 1 september 2019. Du kan dock redan nu avropsanmäla dig på ramavtalssidan här

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Läkemedel, Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Helena Eggens

Avtalsansvarig, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
087095555
Mobil:
0728899192
Skicka e-post

Arian Mandegari

Kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 01
Mobil:
072 746 88 37
Skicka e-post

Klara Diskay

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 84
Mobil:
072 584 74 50
Skicka e-post

Ramavtalet börjar gälla första september 2019, men du kan redan nu avropsanmäla dig här. 

Frågor och svar

Är pris eller kvalitet viktigast när ni upphandlar?

Vi gör alltid en noggrann avvägning mellan pris och kvalitet och tar stor hänsyn till medicinska egenskaper för att säkerställa ett så effektivt vaccin som möjligt.

Hur gör ni för att säkerställa att bästa möjliga vaccin upphandlas?

Under hela upphandlingen samarbetar vi med en medicinsk expertgrupp. Utifrån deras höga kompetens hjälper de oss ta fram krav som möter Sveriges vaccinbehov.

Varför ingår inte Hepatit-B och BCG?

Hepatit B och BCG ingår inte i det nationella barnvaccinationsprogrammet utan räknas som riskgruppsvacciner. Inom en snar framtid hoppas vi kunna tillhandahålla ett ramavtal med riskgruppsvacciner där dessa ingår.

Finns det risk för vaccinbrist?

Det finns alltid risk för vaccinbrist men varje landsting kommer ha ett fysiskt beredskapslager för att minimera den.

Hur ser reglerna ut för lagerhållning av vaccinerna på ramavtalet?

Varje region genomför avrop och bygger upp egna lager av fyrvalent-, sexvalent- och MPR-vaccin. Beslut om eventuella lager av övriga vacciner på ramavtalet ska tas gemensamt av regionerna. Detta enligt regler som SKL tagit fram för att säkerställa en likvärdig sjukvård i hela Sverige.

Hur går vi tillväga om vi vill skapa ett lager för andra vacciner än standardvaccinerna?

Ta kontakt med avtalsansvarig Arian Mandegari, 08 709 55 01, så samordnar han behov och lyfter frågan till regionerna.

Hur är avtalstiderna upplagda?

Beräknad avtalsstart är 2019-09-01.

Ramavtalet gäller under två år. Om SKI inte säger upp ramavtalet innan avtalstidens utgång förlängs det automatiskt ett år eller den tid som SKI meddelar senast sex månader innan ramavtalet löper ut. En sådan förlängning får ske vid ett eller flera tillfällen. En uppsägning av ramavtalet ska ske med sex månaders varsel före utgången av en avtalsperiod. SKI får säga upp avtalet med en, flera eller alla leverantörer. Uppsägningen ska vara skriftlig. När ramavtalet löpt i fyra år upphör det utan föregående uppsägning.

Vem är med i upphandlingsprojektet och hur ser organisationen ut?

Projektet bedrivs i samverkan mellan Region Skåne, Västra götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Sveriges kommuner och landsting och SKL Kommentus Inköpscentral. I projektet finns både en styrgrupp och en projektgrupp där representanter från de olika organisationerna ingår. För rådgivning och expertis deltar även en medicinsk expertgrupp.

Vem har tagit fram kraven i upphandlingen?

Kraven har arbetats fram i samråd med SKIs projektgrupp (bestående av upphandlare, kategoriansvarig och jurist), en medicinsk expertgrupp och projektets styrgrupp (bestående av representanter från SSL, VGR och Region Skåne).

Vem ingår i den medicinska expertgruppen?

Den medicinska expertgruppen är sammansatt av ett antal personer med lång erfarenhet av smittskydd och verksamhetsfrågor. Av sekretesskäl är vilka som ingår i expertgruppen inte offentligt under upphandlingens genomförande, men kommer att offentliggöras när den avslutats.

Får man välja fritt mellan M-M-RVAXPRO eller Priorix som MPR-vaccin?

På ramavtalet kommer det för MPR-vaccin finnas två olika produkter för avrop. I första hand ska avrop av M-M-RVAXPRO ske. Om det av undantagsskäl inte går att erbjuda patienten M-M-RVAXPRO pga den enkilda patientens behov går det att göra en beställning av Priorix genom ramavtalet. Detta gäller även om leverantören av M-M-RVAXPRO inte kan leverera enligt de leveransvillkor som finns uppställda i Ramavtalet.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC