VA-material 2019

Denna upphandling gör vi för att fylla det omfattande behovet av VA-material hos kommuner som behöver rusta upp sina vatten- och avloppsanläggningar. Utöver underhåll och reparation handlar det även om nya byggprojekt med krav på stora produktmängder.

Upphandlingen ska löpa parallellt med och ersätta ramavtalet VA-material 2015 som löper ut 2020-02-28.

Om upphandlingen VA-material 2019

Med ett väl fungerande befintligt ramavtal kommer denna upphandling också bestå av produkter nödvändiga vid VA-arbeten som:

- Anläggning
- Installation
- Service
- Reparation
- Underhåll

Då branschen består av grossister och ett fåtal etablerade aktörer är det en konkurrenspräglad marknad. För att möta detta träffar vi, som en del i förstudien, våra leverantörer på nuvarande avtal för att diskutera krav och villkor.

Var med och påverka

Är du sakkunnig inom VA-material och vill tycka till ser vi dig som ett värdefullt tillskott i vår avtalsgrupp för upphandlingen. Anmäl dig till gruppen här bredvid.

Tidplan för upphandlingen

Annonsering planeras till Q2 2019. Det färdiga ramavtalet beräknas vara klart för avrop Q4 2019.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Gata och park

Tipsa en vän

Kontaktperson

Johannes Edmark

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 33
Mobil:
072 746 88 22
Skicka e-post

Avtalsgrupp

Anmäl dig till avtalsgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bygg och fastighet, relaterade produkter och tjänster samt gata och park. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC