VA-material 2019

Denna upphandling gör vi för att fylla det omfattande behovet av VA-material hos kommuner som behöver rusta upp sina vatten- och avloppsanläggningar. Utöver underhåll och reparation handlar det även om nya byggprojekt med krav på stora produktmängder.

Upphandlingen ska löpa parallellt med och ersätta ramavtalet VA-material 2015 som löper ut 2020-02-28.

Om upphandlingen VA-material 2019

Med ett väl fungerande befintligt ramavtal kommer denna upphandling också bestå av produkter nödvändiga vid VA-arbeten som:

- Anläggning
- Installation
- Service
- Reparation
- Underhåll

Då branschen består av grossister och ett fåtal etablerade aktörer är det en konkurrenspräglad marknad. För att möta detta träffar vi, som en del i förstudien, våra leverantörer på nuvarande avtal för att diskutera krav och villkor.

Var med och påverka

Är du sakkunnig inom VA-material och vill tycka till ser vi dig som ett värdefullt tillskott i vår avtalsgrupp för upphandlingen. Anmäl dig till gruppen här bredvid.

Tidplan för upphandlingen

Annonsering planeras till Q2 2019. Det färdiga ramavtalet beräknas ersätta det gamla avtalet som löper ut Q1 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Gata och park

Tipsa en vän

Kontaktperson

Johannes Edmark

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 33
Mobil:
072 746 88 22
Skicka e-post

Avtalsgrupp

Anmäl dig till avtalsgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bygg och fastighet, relaterade produkter och tjänster samt gata och park. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC