VA-material 2019-2

Denna upphandling gör vi för att fylla det omfattande behovet av VA-material hos kommuner som behöver rusta upp sina vatten- och avloppsanläggningar. Utöver underhåll och reparation handlar det även om nya byggprojekt med krav på stora produktmängder.

Blå och röd vattenkran

Upphandlingen VA-material 2019 är avbruten och kommer att göras om och byter namn till VA-material 2019-2. Befintligt avtal VA-material 2015 löpte ut 2020-02-28.

Om upphandlingen VA-material 2019-2

Med ett väl fungerande befintligt ramavtal kommer denna upphandling också bestå av produkter nödvändiga vid VA-arbeten som:

- Anläggning
- Installation
- Service
- Reparation
- Underhåll

Tidplan för upphandlingen

Efter att upphandlingen VA-Material 2019 har avbrutits har Inköpscentralen nu annonserat om upphandlingen. Annonseringsperioden har passerat. Upphandlingen kommer nu att få namnet VA-Material 2019-2 ref. 10425.

Upphandlingen annonseras som ett förhandlat förfarande med föregående annonsering, i syfte att skapa förutsättningar att bearbeta fram ett ramavtal som bättre svarar mot leverantörernas förväntningar och förutsättningar.

Upphandlingen har delats upp i 21 geografiska områden. I övrigt kommer upphandlingen i stora drag likna den tidigare upphandlingen som avbröts.

Om upphandlingen

  • Upphandlingsområde: Gata och park

Tipsa en vän

Kontaktperson

Caroline Paues

Affärsrådgivare, AffärsConcept
Tel:
08 709 55 03
Mobil:
076 125 19 21
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bygg och fastighet, relaterade produkter och tjänster samt gata och park. Du får nyheter och information via e-post.