VA-material 2019

Denna upphandling gör vi för att fylla det omfattande behovet av VA-material hos kommuner som behöver rusta upp sina vatten- och avloppsanläggningar. Utöver underhåll och reparation handlar det även om nya byggprojekt med krav på stora produktmängder.

Upphandlingen ska löpa parallellt med och ersätta ramavtalet VA-material 2015 som löper ut 2020-02-28.

Om upphandlingen VA-material 2019

Med ett väl fungerande befintligt ramavtal kommer denna upphandling också bestå av produkter nödvändiga vid VA-arbeten som:

- Anläggning
- Installation
- Service
- Reparation
- Underhåll

Då branschen består av grossister och ett fåtal etablerade aktörer är det en konkurrenspräglad marknad. För att möta detta träffar vi, som en del i förstudien, våra leverantörer på nuvarande avtal för att diskutera krav och villkor.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är annonserad. Det färdiga ramavtalet beräknas ersätta det gamla avtalet som löper ut Q1 2020.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2019-10-14
  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Gata och park

Tipsa en vän

Kontaktperson

Johannes Edmark

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 33
Mobil:
072 746 88 22
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bygg och fastighet, relaterade produkter och tjänster samt gata och park. Du får nyheter och information via e-post.