Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2018

Genom denna upphandling vill vi skapa ett ramavtal för uppföljandekontroller inom socialtjänsten. Vi upphandlar detta för att tillgodose socialtjänsternas behov av verksamhetsuppföljning för stödboenden, HVB-hem och företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård.

Upphandlingen ersätter det befintliga ramavtalet Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014.

Om Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2018

Upphandlingen omfattar granskning och uppföljning av HVB-hem, stödboenden och företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård.

SKL Kommentus Inköpscentral genomför upphandlingen för att underlätta kommunernas arbete med att följa upp de verksamheter som genom avtal har lämnats över till en privat utförare. Ramavtalet ska också kunna användas för att följa upp verksamheter som bedrivs i egen regi.

Uppföljningarna som genomförs på plats i verksamheterna kan exempelvis omfatta kontroll av krav på arbetssätt och metoder, säkerhet, bemanning, kompetens och rutiner.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är slutförd och avtal har tecknats. Ramavtalet är klart för avrop den 7 mars 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Nina Lindoff

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
040 661 62 25
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.