Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2018

Genom denna upphandling vill vi skapa ett ramavtal för uppföljandekontroller inom socialtjänsten. Vi upphandlar detta för att tillgodose socialtjänsternas behov av verksamhetsuppföljning för stödboenden och HVB-hem.

Upphandlingen ersätter det befintliga ramavtalet Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014.

Om Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2018

Upphandlingen omfattar granskning av stödboende och hem för vård och boende, det som i dag benämns HVB-hem.

Gå med i vår avtalsgrupp

Du kan vara med att påverka upphandlingen genom att delta i vår avtalsgrupp. Vi planerar att ha 2-3 träffar med avtalsgruppen under april-maj. Mötena kommer att ske via Skype och pågå i cirka 1 timme per tillfälle. Om du vill delta, anmäl dig här.

Tidplan för upphandlingen

Vi beräknar annonsera upphandlingen under Q3 2019 och vår målsättning är att ha ett färdigt ramavtal klart för avrop Q1 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Nina Lindoff

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
040 661 62 25
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

Avtalsgrupp

Anmäl dig till avtalsgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

SKL Kommentus UC