Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2018

Genom denna upphandling vill vi skapa ett ramavtal för uppföljandekontroller inom socialtjänsten. Vi upphandlar detta för att tillgodose socialtjänsternas behov av verksamhetsuppföljning för stödboenden och HVB-hem.

Upphandlingen ersätter det befintliga ramavtalet Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014.

Om Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2018

Upphandlingen omfattar granskning av stödboende och hem för vård och boende, det som i dag benämns HVB-hem.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingsunderlaget har nu gått ut på extern remiss och finns tillgängligt i TendSign här. Sista dag att inkomma med synpunkter i TendSign är 2019-08-11.

Syftet med den externa remissen är att förankra det underlag som SKL Kommentus Inköpscentral avser att annonsera och säkerställa att det uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Annonsering är beräknad till augusti/september 2019, därefter förväntas ramavtalet vara klart för avrop mars 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Nina Lindoff

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
040 661 62 25
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC