Solcellssystem 2019

Upphandlingen Solcellssystem 2019 ska stödja och påskynda produktionen av el från solkraft genom att erbjuda kommuner, regioner och deras bolag ett enkelt sätt att upphandla solcellssystem.

Solcellssystem 2019 är en helt ny upphandling och ersätter inte något befintligt ramavtal.

Upphandlingen syftar till att erbjuda kommuner, regioner och deras bolag ett enkelt sätt att upphandla konsulttjänster och köp av anläggningar för solcellssystem. Målsättningen är därför att göra upphandlingen i ett flexibelt och lättanvänt dynamiskt inköpssystem, DIS.

Solcellssystem 2019 består av två anbudsområden:

1. Konsulttjänster för solcellssystem. Preliminärt ska följande konsulttjänster kunna avropas

- förstudie

- framtagande av beslutsunderlag

- prioriteringslista

- färdigställande av förfrågningsunderlag

- besiktning

- garantibesiktning mm.

2. Anskaffning av solcellssystem genom olika finansierings- och driftslösningar

Var med i vår avtalsgrupp

Ta chansen att vara med i vår avtalsgrupp och dela med dig av dina erfarenheter. Deltagare i avtalsgruppen kommer att få extra stöd och hjälp om de går med som pilotkommuner (se nedan). Anmäl dig här.

Anmäl intresse för att bli pilotkommun

Vi behöver även en eller två pilotkommuner för upphandlingarna av både anbudsområde Konsulttjänster och Anskaffning av solcellssystem. Pilotkommunerna kommer att få extra stöd och hjälp under sitt införande av solcellssystem. Anmäl dig genom formuläret för avtalsgrupp till höger.

Extern remiss

Upphandlingsunderlaget har nu gått ut på extern remiss och finns tillgängligt i Tendsign här. Sista dag att inkomma med synpunkter är den 29 november 2019.

Syftet med den externa remissen är att förankra det underlag som Inköpscentralen avser annonsera och säkerställa att det uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Tidplan för upphandlingen

Vi beräknar annonsera upphandlingen under Q4 2019. Målsättningen är att teckna avtal med DIS-kvalificerade leverantörer från Q4 2019 med start via DIS från Q1 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Energi

Tipsa en vän

Kontaktperson

Pernilla Jönsson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Mobil:
072-999 24 39
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom energi för uppvärmning eller transporter. Du får nyheter och information via e-post.

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.