Programvaror och programvaror som molntjänst 2019

Programvaror är motorn i digitalisering av offentlig sektor. Med kommande avtal ska både traditionella programvarulicenser och innovativa molntjänster att kunna avropas.

Upphandlingen omfattar samma produkter och tjänster som nuvarande avtal (Programvaror och programvaror som molntjänst 2016). Det nya avtalet kommer att ersätta befintligt avtal.

Om upphandlingen

Syftet med upphandlingen är ett heltäckande programvaruramavtal som är öppet och flexibelt för den dynamiska utvecklingen inom digitalisering. Vi kommer att modernisera ramavtalet för att på ett bättre sätt svara upp mot offentlig sektors växande behov av programvara. Allt fler verksamhetsgrenar digitaliseras och därmed utökas behovet av olika programvarulösningar.

Var med i vår avtalsgrupp

Står du inför upphandlingsutmaningar med kommunens eller regionens digitaliseringsinitiativ? Eller har du erfarenhet av licensköp, licenshantering och licensavtal? Gå gärna med i vår avtalsgrupp och hjälp oss att utforma det vassaste nationella ramavtalet inom området. Vi är särskilt intresserade av mindre kommuners input.

Vi planerar att ha 3-4 möten med avtalsgruppen under 2019. Mötena kommer att ske via Skype och pågå i cirka 1-2 timmar per tillfälle. Vill du vara med i gruppen? Anmäl dig här.

Tidplan för upphandlingen

Förfrågningsunderlaget beräknas att annonseras omkring april-maj 2020. Beräknad avtalsstart är oktober 2020 (med reservation för eventuell överprövning).

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: IT-produkter och tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Magnus Wallbert

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 66
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom IT och digitalisering dess produkter och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.