Postförmedlingstjänster 2017

Fungerande postgång är ett måste för alla som skickar brev, paketförsändelser och fakturor löpande. Upphandlingen spänner därför över ett heltäckande tjänsteutbud där samtliga tjänster ska möta kraven på korrekt hantering och att utskicken håller avtalade tider.

Information 19 september 2018: Befintliga ramavtal löper ut vilket ger risk för avtalslöshet

Postförmedlingstjänster 2017 ska ersätta Postförmedlingstjänster 2013 och 2013-2 när de löper ut 13 oktober 2018.

Nu visar det sig att utvärderingen i upphandlingen tar längre tid än beräknat. Sannolikheten för avtalslöshet är därmed stor.

Så kan du säkra dina postleveranser
I de befintliga postavtalen finns möjlighet att teckna avropsavtal med de flesta leverantörer upp till 1 år efter att ramavtalet löpt ut, kontakta beställningskontakten hos din leverantör. I vissa fall kan leverantörerna inte fortsätta leverera. Läs mer om detta på ramavtalssidan

Vi rekommenderar därmed att du som avropar på Postförmedlingsavtalen ser över giltighetstiden på dina befintliga avropsavtal så snart som möjligt. Behöver du teckna ett nytt avropsavtal måste avtalstecknandet ske före den 12 oktober 2018.

Använd det framtagna underlaget!
Vi vill säkerställa att du får dina leveranser under den avtalslösa perioden fram till dess att nytt avtal är på plats. Därför har vi tagit fram en särskild vägledning du kan använda vid avrop för successiva leveranser. Denna ligger under Stöddokument till höger, där har vi även sammanställt ett antal frågor och svar som kan vara till hjälp.

Vi beklagar situationen och återkommer löpande med information om upphandlingens status.

Har du frågor vänligen vänd dig till kundsupport 08-525 029 96 ski-kundsupport@sklkommentus.se

Om upphandlingen Postförmedlingstjänster 2017

Upphandlingen omfattar följande tjänster för hämtning och utdelning av postförsändelser/paket:

* Rikstäckande brevförsändelser, A-post och B-post
* Kontorspost:
- hämtning av brevförsändelser
- lokala brevförsändelser, A-post
- lokala brevförsändelser, B-post
- rikstäckande brevförsändelser, A-post
- rikstäckande brevförsändelser, B-post
- osorterad brevsändning samt adresserad reklam (ej från tryckeri), A-post
- osorterad brevsändning samt adresserad reklam (ej från tryckeri), B-post
* Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post (från tryckeri)
* Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post (från tryckeri)
* Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post (från tryckeri)
* Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post (från tryckeri)
* Sorterad posttidning B, B-post
* Osorterad posttidning B, B-post
* Utkörning av brevförsändelser från postbox till kund
* Oadresserad samhällsinformation (får buntas med reklam)
* Oadresserad samhällsinformation exklusiv (får inte buntas med reklam)
* Oadresserad exklusiv (får inte buntas alls)
* REK - Rekommenderad försändelse
* Paketförmedling
* Kurir- och expresstjänster

Upphandlingen omfattar inte

* Förmedling av information via filer/datorsystem/internet till leverantör för utskrift- och kuvertering Se vårt ramavtal Utskriftstjänster
* Köp eller hyra av frankeringsmaskin

Varför upphandlar vi postförmedlingstjänster?

Nuvarande ramavtal fungerar bra, men har delar som vi tänker korrigera genom den nya upphandlingen. Till detta hör exempelvis förbättringar av leveranser och att begreppet ODR får en tydligare avgränsning för att undvika feltolkningar. Det kommer även förslag till förändringar i den nya postlagen som vi behöver ta hänsyn till.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är försenad och avtalsstart beräknas nu till december. Se information högre upp på sidan.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Administrativa tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Ayeh Arya

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 5095525
Skicka e-post
SKL Kommentus UC