Postförmedlingstjänster 2017

Fungerande postgång är ett måste för alla som skickar brev, paketförsändelser och fakturor löpande. Upphandlingen spänner därför över ett heltäckande tjänsteutbud där samtliga tjänster ska möta kraven på korrekt hantering och att utskicken håller avtalade tider.

Information 18 februari 2019: Ny beräknad avtalsstart Postförmedlingstjänster 2017

Vi behöver dessvärre meddela att upphandlingen av postförmedlingstjänster är fortsatt försenad och att avtalsstart inte längre är möjlig i februari. Upphandlingen är prioriterad och vi arbetar intensivt med att få ramavtalet på plats. Beräknad avtalsstart är istället i april 2019.

Till följd av komplexiteten i upphandlingen av postförmedlingstjänster som föranlett oförutsedda händelser måste vi vidta ytterligare åtgärder, vilket påverkar avtalsstarten. Av sekretesskäl kan vi inte informera mer än så i nuläget. Vi återkommer så snart vi har ytterligare information om hur arbetet fortskrider.

Om upphandlingen Postförmedlingstjänster 2017

Upphandlingen omfattar följande tjänster för hämtning och utdelning av postförsändelser/paket:

* Rikstäckande brevförsändelser, A-post och B-post
* Kontorspost:
- hämtning av brevförsändelser
- lokala brevförsändelser, A-post
- lokala brevförsändelser, B-post
- rikstäckande brevförsändelser, A-post
- rikstäckande brevförsändelser, B-post
- osorterad brevsändning samt adresserad reklam (ej från tryckeri), A-post
- osorterad brevsändning samt adresserad reklam (ej från tryckeri), B-post
* Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post (från tryckeri)
* Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post (från tryckeri)
* Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post (från tryckeri)
* Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post (från tryckeri)
* Sorterad posttidning B, B-post
* Osorterad posttidning B, B-post
* Utkörning av brevförsändelser från postbox till kund
* Oadresserad samhällsinformation (får buntas med reklam)
* Oadresserad samhällsinformation exklusiv (får inte buntas med reklam)
* Oadresserad exklusiv (får inte buntas alls)
* REK - Rekommenderad försändelse
* Paketförmedling
* Kurir- och expresstjänster

Upphandlingen omfattar inte

* Förmedling av information via filer/datorsystem/internet till leverantör för utskrift- och kuvertering Se vårt ramavtal Utskriftstjänster
* Köp eller hyra av frankeringsmaskin

Varför upphandlar vi postförmedlingstjänster?

Nuvarande ramavtal fungerar bra, men har delar som vi tänker korrigera genom den nya upphandlingen. Till detta hör exempelvis förbättringar av leveranser och att begreppet ODR får en tydligare avgränsning för att undvika feltolkningar. Det kommer även förslag till förändringar i den nya postlagen som vi behöver ta hänsyn till.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är nu tilldelad och avtalsspärr löper t.o.m. 8 mars 2019.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: HR och administrativa tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Ayeh Arya

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 - 709 55 25
Mobil:
072-567 66 52
Skicka e-post
SKL Kommentus UC