Parkmaskiner och gräsklippare 2019

Syftet med upphandlingen är att tillgodose en bred portfölj av maskiner för skötsel och underhåll av parker, gator, torg, idrottsplatser och fastighetsförvaltning.

Kommande ramavtal ska ersätta befintligt avtal Parkmaskiner och gräsklippare 2015 som löper till 2020-12-18.

Om upphandlingen

Vi vill med upphandlingen av parkmaskiner och gräsklippare definiera ett brett sortiment som möter framtidens behov med långsiktig kvalitet. I förstudien kommer vi även att se över hållbara alternativ.

Tidplan för upphandlingen

I Inköpscentralens strävan att ta fram ett nytt relevant ramavtal inom parkmaskiner och gräsklippare har upphandlingsdokumenten nu publicerats för extern remiss, se den här. Den externa remissen ger möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet. Upphandlingen omfattar parkmaskiner inom 10 anbudsområden för verksamheter med fokus på park- och grönyteskötsel samt fastighetsförvaltning. Sista svarsdatum för att besvara den externa remissen är 2020-09-18

Vi beräknar att annonsera upphandlingen i oktober 2020. Målsättningen är att ha ett färdigt ramavtal i december 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Gata och park

Tipsa en vän

Kontaktperson

Henrik Nottorp

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
040 685 25 90
Mobil:
072 999 24 38
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bygg och fastighet, relaterade produkter och tjänster samt gata och park. Du får nyheter och information via e-post.

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.