Parkmaskiner och gräsklippare 2019

Syftet med upphandlingen är att tillgodose en bred portfölj av maskiner för skötsel och underhåll av parker, gator, torg, idrottsplatser och fastighetsförvaltning.

Kommande ramavtal ska ersätta befintligt avtal Parkmaskiner och gräsklippare 2015 som löper till 2020-12-18.

Om upphandlingen

Vi vill med upphandlingen av parkmaskiner och gräsklippare definiera ett brett sortiment som möter framtidens behov med långsiktig kvalitet. I förstudien kommer vi även att se över hållbara alternativ.

Gå med i vår avtalsgrupp

Arbetar du på en gatu, park- eller fritidsförvaltning med ett löpande behov av maskiner för skötsel och underhåll? Har du erfarenhet av att antingen köpa eller använda parkmaskiner, gräsklippare eller annan utrustning?

Då kan du vara med och påverka upphandlingen genom att delta i vår avtalsgrupp. Avtalsgruppen representerar verksamheten och delar med sig av erfarenheter. Hjälp oss att utforma ett relevant och användarvänligt nationellt ramavtal inom detta område. Vi är särskilt intresserade av mindre kommuners input.

Vi planerar att ha 3-4 möten med avtalsgruppen under Q4 2019. Mötena kommer att ske via Skype och pågå i cirka 1-2 timmar per tillfälle. Vill du vara med i gruppen? Anmäl dig här.

Tidplan för upphandlingen

Vi beräknar att annonsera upphandlingen i september 2020. Målsättningen är att ha ett färdigt ramavtal i oktober 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Gata och park

Tipsa en vän

Kontaktperson

Mauritz Canevall

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 05
Mobil:
076 125 19 23
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bygg och fastighet, relaterade produkter och tjänster samt gata och park. Du får nyheter och information via e-post.

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.