Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster 2019

På de flesta arbetsplatser i Sverige finns skrivare, men många upplever att det är svårt att upphandla den här typen av produkter och tjänster. Därför startar vi nu en helt ny upphandling som ska resultera i ett nytt ramavtal.

Det finns inget befintligt ramavtal på området, utan den planerade upphandlingen kommer att resultera i ett helt nytt avtal.

Om upphandlingen

Syftet är att upphandlingen ska resultera i ett ramavtal med konkurrenskraftiga priser och produkter. Ramavtalet ska vara tydligt, enkelt att avropa ifrån och ge förutsägbara kontrakt. Avtalet ska omfatta dokumenthanteringsprodukter, närliggande tjänster, programvaror och 3D-skrivare.

Med dokumenthanteringsprodukter avses MFP, Skrivare, Skannrar, Storformatsskrivare och Etikettskrivare.

Var med i vår referensgrupp

Syftet är att inhämta kunskap om våra kunders behov. Vi önskar att referensgruppen får en representativ bredd med både små och stora organisationer.

Om du är intresserad av att delta i referensgruppen, anmäl dig här!

Referensgruppens arbete kommer att löpa under framför allt förstudiefasen och när upphandlingsdokumenten tas fram.

Tidplan för upphandlingen

Extern remiss på upphandlingsdokument inför upphandlingen avseende Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster 2019 är publicerad i TendSign, se den här. Sista dag att lämna svar/synpunkter är den 21 januari 2021.

Frågor och synpunkter på upphandlingsdokumenten kan lämnas via frågor och svarsfunktion i TendSign. Alternativt kan svar skickas till ansvarig upphandlare. Se kontaktuppgifter under ”Kontaktperson” på denna sida.

Vi beräknar annonsera upphandlingen under kvartal 1 2021. Målsättningen är att ha ett färdigt ramavtal på plats i maj 2021.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: IT-produkter och tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Cen Chen

Cen Chen

Affärsrådgivare, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 09
Mobil:
072 546 15 32
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom IT och digitalisering dess produkter och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.