Möbler för skola och förskola 2020

Upphandlingen ska resultera i ett ramavtal för möbler för skola och förskola med ett brett sortiment som täcker så många behov som möjligt och samtidigt lever upp till våra höga miljö- och hållbarhetskrav och krav på giftfri förskola. Målet är att ramavtalet ska bidra till att skapa god arbetsmiljö och en utvecklande utbildnings- och lärandemiljö för samtliga pedagoger, barn och elever.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar samtliga möbler för skola och förskola. Exakt vilka produkter och tjänster som kommer ingå kommer utredas i förstudien.

Upphandlingen syftar till att ersätta delområde A och B i det befintliga avtalet Möbler 2017.

Vi har fått signaler från både kunder och leverantörer att upphandlat sortiment i det befintliga avtalet inte täcker de behov som finns. För att bättre möta behoven så gör vi därför en ny upphandling och passar då på att bryta ut dessa två områden från det stora avtalet Möbler 2017.

Var med i vår referensgrupp

Vi vill gärna veta vad just er verksamhet behöver och skulle uppskatta om ni vill vara med i vår referensgrupp. Syftet med referensgruppen är att vara bollplank under upphandlingsarbetet samt komma med input vad gäller behov och kravställning. Vi bjuder in till en första träff under mars-april 2020. Deltagande i träffarna kan ske både fysiskt på plats i Stockholm och via Skype. Anmäl dig här!

Tidplan för upphandlingen

Vår målsättning är att annonsera i slutet av Q4 2020/Q1 2021. Ett nytt avtal förväntas vara på plats Q4 2021.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Kontor och förbrukning

Tipsa en vän

Karolin Knutsen-Öy

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 59
Skicka e-post

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom kontor och förbrukning, dess varor och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.