Möbler för skola och förskola 2020

Upphandlingen ska resultera i ett ramavtal för möbler för skola och förskola med ett brett sortiment som täcker så många behov som möjligt och samtidigt lever upp till våra höga miljö- och hållbarhetskrav och krav på giftfri förskola. Målet är att ramavtalet ska bidra till att skapa god arbetsmiljö och en utvecklande utbildnings- och lärandemiljö för samtliga pedagoger, barn och elever.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar samtliga möbler för skola och förskola. Exakt vilka produkter och tjänster som kommer ingå kommer utredas i förstudien.

Upphandlingen syftar till att ersätta delområde A och B i det befintliga avtalet Möbler 2017.

Vi har fått signaler från både kunder och leverantörer att upphandlat sortiment i det befintliga avtalet inte täcker de behov som finns. För att bättre möta behoven så gör vi därför en ny upphandling och passar då på att bryta ut dessa två områden från det stora avtalet Möbler 2017.

Tidplan för upphandlingen

En extern remiss inför vår upphandling har publicerats, se den här. Har du inte möjlighet att logga in i TendSign kan du skicka ett meddelande till helena.savefjard@sklkommentus.se för att få ta del av dokumenten. Den externa remissen ger möjlighet för leverantörer, kunder och andra berörda parter att bidra med sin kunskap och erfarenhet. Sista svarsdag är den 25 januari 2021.

Vår målsättning är att annonsera upphandlingen under kvartal 1 2021. Möjlighet finns att förlänga nuvarande ramavtal, vilket kan komma att ske för en kortare period, dock maximalt 12 månader från 21-12-02. Nya avtal förväntas börja gälla kvartal 1 2022.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Kontor och förbrukning

Tipsa en vän

Helena Sävefjärd

Helena Sävefjärd

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
031 701 66 99
Mobil:
073 862 38 08
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom kontor och förbrukning, dess varor och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.